Mieszkańcy Wildy i Łazarza, którzy zakupili identyfikator parkingowy przed 2 sierpnia 2021 r. (czyli przez dniem uruchomienia płatnego parkowania w pełnym zakresie na Wildzie i Łazarzu) są uprawnieni do otrzymania rekompensaty na kolejne miesiące.
Rekompensata polega na wydaniu identyfikatora na kolejny okres po zerowej stawce na tyle pełnych miesięcy, ile w danym sektorze nie było uruchomione płatne parkowanie w pełnym zakresie, lecz nie dłużej niż za okres, na jaki mieszkaniec wykupił wówczas identyfikator.

REKOMPENSATA JEST NALICZANA PRZY ZAKUPIE KOLEJNEGO IDENTYFIKATORA W KASACH ZDM LUB PRZEZ INTERNET (E-IDENTYFIKATOR).