Projekt przebudowy ul. Pokrzywno zostanie opublikowany na stronie internetowej ZDM 16 września br. Od tego dnia, przez kolejne dwa tygodnie możliwe będzie przesyłanie uwag, pytań i propozycji zmian. Do dyspozycji zainteresowanych osób będzie skrzynka poczty elektronicznej, możliwe będzie również przesłanie tradycyjnego listu lub dostarczenie pisma do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

17 września o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Tarnowskiej 27 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców.

Konsultacje społeczne potrwają od 16 września bo 1 października 2019 r. Ich podsumowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 1 listopada 2019 r.