Zmiany, które w ostatnich latach zachodziły na skwerze u zbiegu ulic Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza były przeprowadzane z myślą o mieszkańcach i wspólnie z mieszkańcami Łazarza. Dlatego też przystępując do projektowania przebudowy skweru Eki z Małeki, szczególną uwagę przywiązano do dialogu z lokalną społecznością. Pierwszy etap konsultacji społecznych rozpoczął się zanim jeszcze projektanci przystąpili do pracy nad koncepcją. Okazją do inauguracji rozmów o przyszłości tego miejsca był ubiegłoroczny Parking Day.

21 września 2019 roku skwer Eki z Małeki zmienił się w przestrzeń sąsiedzkich aktywności. Odcinek ul. Łukaszewicza pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Małeckiego i Graniczną został zamknięty dla ruchu, zniknęły zaparkowane wokół skweru auta. Pojawiły się stoły i ławki, stoiska lokalnych sklepów i lokali gastronomicznych. Przygotowano szereg atrakcji dla starszych i najmłodszych, takich jak wycieczki rikszą, wystawę zdjęć i warsztaty edukacyjne dla dzieci. Na zakończenie koncert dla licznej publiczności zagrała Kapela Osiedlowa. Wszystko to miało na celu pokazać jak skwer mógłby wyglądać w przyszłości – bez jeżdżących i parkujących przy nim samochodów, oraz co mogłoby się na nim dziać. Równocześnie, przez cały dzień przy stoisku konsultacyjnym toczyły się rozmowy z mieszkańcami na temat ich oczekiwań, potrzeb i obaw wobec tego miejsca.

Opinie zebrane podczas Parking Day 2019 oraz w ramach przeprowadzonego badania posłużyły do przygotowania warsztatów dla mieszkańców, które odbyły się w listopadzie minionego roku. Efektem były wytyczne dla architektów z pracowni Front_Architects, którzy na ich podstawie opracowali koncepcję przebudowy skweru, będącą przedmiotem drugiego etapu konsultacji społecznych.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.