W tym celu należy wypełnić specjalny wniosek oraz dołączyć oryginalne bilety parkingowe lub inne dokumenty potwierdzające wniesienie opłaty.

Szczegóły oraz wniosek znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.