Strefa Płatnego Parkowania(SPP) oznacza przede wszystkim pobór opłat za postój i w efekcie łatwiejsze parkowanie. To jednak tylko jeden aspekt SPP, ponieważ zmiany, jakie zachodzą w miejskiej przestrzeni dzięki strefie, idą znacznie dalej.

- Wdrożenie strefy jest ściśle powiązane ze zmianami w organizacji ruchu, a te pozwalają nierzadko całkowicie odmienić wygląd ulic. Chodniki dostępne dla pieszych, parkowanie na jezdni, więcej miejsca na zieleń, uspokojony ruch i co za tym idzie, większe bezpieczeństwo. Wszystko to korzyści płynące z uruchomienia Strefy Płatnego Parkowania, co dobrze pokazuje przykład Wildy – wyjaśnia Piotr Libicki, zastępca dyrektora ZDM ds. przestrzeni publicznej.

Brak uporządkowanego postoju w połączeniu z rosnącą każdego roku liczbą samochodów jeżdżących po Poznaniu doprowadził do wystąpienia na terenie Wildy wielu negatywnych zjawisk związanych z  parkowaniem. Sytuację pogarszał fakt, że jako osiedle sąsiadujące ze Starym Miastem, Wilda pełniła funkcję parkingu buforowego dla kierowców unikających płatnego postoju w śródmieściu. Było to dobrze widoczne choćby w rejonie ul. Królowej Jadwigi i stadionu Edmunda Szyca. Parkujące auta zajmowały tam każdy wolny metr kwadratowy, a okoliczne parkingi buforowe (te oficjalne, przy ul. Dolna Wilda, Maratońskiej i Drodze Dębińskiej) nie cieszyły się popularnością. Na pozostałych ulicach Wildy powszechnym widokiem były samochody zasłaniające przejścia dla pieszych, parkujące w obszarze skrzyżowań i zastawiające chodniki. Pomimo, że ogólne zasady ruchu drogowego zakazują takich praktyk, skala problemu była bardzo duża.


Nowa organizacja ruchu – nowe oblicze ulic

Szansę na opanowanie parkingowego chaosu na Wildzie przyniosło poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania. Opracowany  projekt stałej organizacji ruchu doprowadza sytuację w do stanu zgodnego z przepisami. Tym samym wszędzie tam, gdzie nowa organizacja ruchu już obowiązuje samochody nie zabierają miejsca pieszym, nie ograniczają widoczności przy przejściach dla pieszych i na skrzyżowaniach. Za przykład mogą posłużyć takie ulice jak Powstańcza, Krzyżowa, Czarnieckiego czy  zreorganizowana w ostatnich dniach ul. Umińskiego. Mieszkańcy mogą tam korzystać z chodników bez obaw czy zmieszczą się z zakupami lub wózkiem między samochodami, a ścianami budynków. Przestrzeń przeznaczona dla pieszych stała się bardziej komfortowa i bezpieczna.

 - W kilku miejscach przestrzeń uzyskana dzięki zmianie organizacji ruchu, w tym uporządkowaniu i zmianie sposobu parkowania, pozwoliła na wprowadzenie zieleni i małej architektury. Tego rodzaju zmiany zaszły na ul. Sikorskiego. Miejsca postojowe zostały tam przeniesione na jezdnię, poszerzono misy drzew, wykonano nowe nasadzenia i zamontowano ławki. Podobna metamorfoza jeszcze w tym roku czeka ul. Umińskiego, gdzie nasadzenia zieleni będą połączone z remontem chodnika – dodaje Piotr Libicki z ZDM.

Ważną zmianą, wdrażaną w związku z poszerzeniem SPP jest wprowadzanie jednego kierunku ruchu na wybranych ulicach. Dzięki temu możliwe staje się zarówno przesunięcie miejsc postojowych z chodników na jezdnie, jak i zmniejszenie natężenia ruchu poprzez ograniczenie liczby przejazdów tranzytowych (czyli skrótów robionych przez kierowców przez teren osiedla). W połączeniu z objęciem części dzielnicy strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30” i wprowadzeniem skrzyżowań równorzędnych, ruch jednokierunkowy staje się efektywnym narzędziem uspokojenia ruchu. Tym samym kolejnym wildeckim ulicom bliżej do zachodnioeuropejskich „woonerfów” niż wiecznie zatłoczonych osiedlowych arterii. Przykładem niech będzie ul. Poplińskich (już wcześniej jednokierunkowa, ale teraz dodatkowo „uspokojona”), ul. Sikorskiego, czy też – ponownie – ul. Umińskiego. Tą ostatnią od kilku dni można przejechać tylko od ul. Sikorskiego do ul. Roboczej.

Obecnie trwa wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na etapach 4 i 5, na jakie podzielone zostały prace przy wdrażaniu SPP na Wildzie. Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości zasadniczą reorganizację przejdą takie miejsca jak ul. Kilińskiego i Wybickiego, gdzie opisane wyżej problemy są również widoczne. Zmieni się ul. Prądzyńskiego i Fabryczna, spokojniej będzie na ul. Kosińskiego.
​Po wdrożeniu zmian na wszystkich zaplanowanych ulicach ZDM wraz z Miejskim Inżynierem Ruchu będzie obserwował wprowadzone rozwiązania. Na bazie tych obserwacji będą podejmowane ewentualne korekty na początku przyszłego roku. 

Zakończenie prac na obszarze objętym Strefą Płatnego Parkowania na Wildzie planowane jest w lipcu br.