Osoba zamieszkująca na granicy sektorów może zdecydować, dla którego sektora chce wykupić identyfikator.