Każda osoba, która jest zameldowa na pobyt stały lub czasowy (minimum 3 miesiące), jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu i płaci podatki na rzecz miasta Poznania może nabyć identyfikator parkingowy po preferencyjnej cenie. Osoba, która nie ma jeszcze dochodów, czyli nie rozlicza PITu (np. student), powinna okazać zaświadczenie z urzędy skarbowego, że nie ma dochodów.