OPŁATY STAWKI
1 OPŁATY JEDNORAZOWE
  Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 1/4 godziny. Opłacenie dalszego parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub wartości opłaconej kwoty z karty chipowej, magnetycznej lub elektronicznej. ( § 9 ust.3 Regulaminu)
1.1. W Strefie Płatnego Parkowania
za pierwszą godzinę:
za drugą godzinę:
za trzecią godzinę:
za czwartą i każdą następną godzinę:

3,50 zł
4,20 zł
4,90 zł
3,50 zł
1.2. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Centrum
za pierwszą godzinę:
za drugą godzinę:
za trzecią godzinę:
za czwartą i każdą następną godzinę:

7,00 zł
7,40 zł
7,90 zł
7,00 zł
1.3 W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Jeżyce
za pierwszą godzinę:
za drugą godzinę:
za trzecią godzinę:
za czwartą i każdą następną godzinę:


5,00 zł
6,00 zł
6,90 zł
5,00 zł

2. KARTY ABONAMENTOWE
Karty abonamentowe sprzedawane na dowolną ilość dni roboczych, w których obowiązują opłaty za parkowanie, w przedziale od 1 do 25 dni (§10 Regulaminu).
 

Podstrefa cenowa

Strefa Płatnego Parkowania
Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum
Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce

Cena 1 dnia
postoju

30,00 zł
60,00 zł
40,00 zł
2.1 Karty abonamentowe dla samochodów ekologicznych z emisją CO2 powyżej 0 i do 95 g/km włącznie, sprzedawane dla osób zameldowanych na terenie miasta Poznania dla konkretnego pojazdu na okres min. 3 miesięcy i max. 12 miesięcy ( §10 Regulaminu).
  Podstrefa cenowa

Strefa Płatnego Parkowania
Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum/Jeżyce
Cena 1 miesiąca postoju
60,00 zł
60,00 zł
3. KARTY ABONAMENTOWE Z BONIFIKATĄ 50%
Karty abonamentowe na 25 dni roboczych, nabywane przez podmioty wymienione w § 11 i § 12 Regulaminu.
 

Podstrefa cenowa

Strefa Płatnego Parkowania
Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum
Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce

Cena 1 dnia postoju
15,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
4. OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE - IDENTYFIKATORY
4.1.

 Miesięczna stawka dla pojazdu przewożącego osobę niepełnosprawną (§ 13 ust. 1 pkt 2 i 3 Regulaminu)

5,00 zł
4.2. Miesięczna stawka dla pojazdu mieszkańca o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t zameldowanego na pobyt stały lub tymczasowy w granicach SPP (§ 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu)..  
  na pierwszy pojazd 30,00 zł
  na każdy następny 150,00 zł
4.3 Miesięczna stawka dla pojazdu kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r.(§ 13 ust. 1 pkt 4 Regulaminu) 5,00 zł
5. OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE ZA ZASTRZEŻONE MIEJSCA POSTOJOWE - KOPERTY
5.1

Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płatnego Parkowania w okresie miesięcznym
Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Centrum w okresie miesięcznym
Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Jeżyce w okresie miesięcznym

600,00 zł

900,00 zł

750,00 zł

5.2

 Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – „koperty dla dostaw” umożliwiającego jednorazowy postój do 15 minut, na okres 6 miesięcy (§ 20 Regulaminu):
- w lokalizacji najbliższej adresowi wykonywania działalności
- w dowolnej lokalizacji

 

120,00 zł
300,00 zł

5.3.

 Za zastrzeżenie stanowisk postojowych – „kopert dla floty samochodów współdzielonych” umożliwiających postój przez całą dobę 7 dni w tygodniu, na okres 12 miesięcy (§21 Regulaminu)
- dla floty samochodów współdzielonych z emisją CO2 = 0 g/km (dla jednego pojazdu)
- dla pozostałej floty samochodów współdzielonych (dla jednego pojazdu)

 

  0,00 zł

 0,00 zł

6. OPŁATY DODATKOWE
6.3.

W przypadku niedokonania opłaty za parkowanie o którym mowa w § 24 ust. 2 Regulaminu, i uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania-raportu

150,00 zł
6.2.

W przypadku niedokonania opłaty za parkowanie o którym mowa w § 24 ust. 2 Regulaminu, i uiszczenia opłaty dodatkowej po 7 dniach kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania-raportu

200,00 zł
7. OPŁATY MANIPULACYJNE
7.1. Za wydanie duplikatu karty abonamentowej lub identyfikatora, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu 20,00 zł
7.2. Za wydanie identyfikatora zastępczego na okres nie dłuższy niż 7 dni, o którym mowa w § 15 ust. 7 Regulaminu 15,00 zł