1. Opłaty jednorazowe

Minimalny czas parkowania, który można opłacić wynosi 15 minut.2. Identyfikatory parkingowe

Rekompensata dla mieszkańców Wildy i Łazarza:

Mieszkańcy Wildy i Łazarza, którzy zakupili identyfikator przed dniem uruchomienia płatnego parkowania w pełnym zakresie - tj. przed 2 sierpnia 2021 r., mogą skorzystać z rekompensaty polegającej na otrzymaniu identyfikatora na kolejny okres po zerowej stawce na tyle pełnych miesięcy, ile w danym sektorze nie było uruchomione płatne parkowanie w pełnym zakresie, lecz nie dłużej niż za okres, na jaki mieszkaniec wykupił identyfikator.
 

3. Karty abonamentowe

  • Na dowolną ilość dni roboczych, w których obowiązują opłaty za parkowanie, w przedziale od 1 do 25 dni.

 

  • Dla samochodów ekologicznych z emisją CO2 powyżej 0 i do 95 g/km włącznie, dla konkretnego pojazdu na okres min. 3 miesięcy i max. 12 miesięcy.
    Samochody elektryczne parkują bez opłat.

 

  • Dla podmiotów gospodarczych, które posiadają tytuł prawny do lokalu na obszarze strefy parkowania bądź wykonują na zlecenie służb miejskich usługi na rzecz mieszkańców oraz dla jednostek użyteczności publicznej wymienionych w § 12 Regulaminu. Kartę można zakupić na 25 dni roboczych.

 

4. Koperty - czyli zastrzeżone miejsca postojowe

  • Koperty komercyjne

 

  • Koperty dla dostaw

 

5. Opłaty dodatkowe za nieopłacony postój

W przypadku niedokonania opłaty za parkowanie (w tym przekroczenie opłaconego czasu) kontrolerzy strefy wystawiają wezwanie-raport, który umieszczają za wycieraczką przedniej szyby pojazdu.