Obowiązujący do 8 listopada 2019:

  OPŁATY STAWKI
1 OPŁATY JEDNORAZOWE
  Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 1/4 godziny. Opłacenie dalszego parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub wartości opłaconej kwoty z karty chipowej, magnetycznej lub elektronicznej. ( § 9 ust.3 Regulaminu)
1.1. W podstrefie cenowej A - czerwonej
za pierwszą godzinę:
za drugą godzinę:
za trzecią godzinę:
za czwartą i każdą następną godzinę:

3,00 zł
3,60 zł
4,30 zł
3,00 zł
1.2. W podstrefie cenowej B - żółtej
za pierwszą godzinę:
za drugą godzinę:
za trzecią godzinę:
za czwartą i każdą następną godzinę:

2,80 zł
3,30 zł
3,90 zł
2,80 zł
1.3. W podstrefie cenowej C - zielonej
za pierwszą godzinę:
za drugą godzinę:
za trzecią godzinę:
za czwartą i każdą następną godzinę:

2,00 zł
2,40 zł
2,80 zł
2,00 zł
2. KARTY ABONAMENTOWE
Karty abonamentowe sprzedawane na dowolną ilość dni roboczych, w których obowiązują opłaty za parkowanie, w przedziale od 1 do 25 dni (§10 Regulaminu).
  Podstrefa cenowa
w podstrefie A - czerwona
w podstrefie B - żółta
w podstrefie C - zielona
Cena 1 dnia postoju
24,00 zł
20,00 zł
16,00 zł
2.1 Karty abonamentowe dla samochodów ekologicznych z emisją CO2 = 0 g/km sprzedawane dla osób zameldowanych na terenie miasta Poznania dla konkretnego pojazdu na okres min. 3 miesięcy i max. 12 miesięcy ( §10 Regulaminu).
  Podstrefa cenowa
w podstrefie A+B+C
Cena 1 miesiąca postoju
30,00 zł
2.2 Karty abonamentowe dla samochodów ekologicznych z emisją CO2 powyżej 0 i do 95 g/km włącznie, sprzedawane dla osób zameldowanych na terenie miasta Poznania dla konkretnego pojazdu na okres min. 3 miesięcy i max. 12 miesięcy ( §10 Regulaminu).
  Podstrefa cenowa
w podstrefie A+B+C
Cena 1 miesiąca postoju
60,00 zł
3. KARTY ABONAMENTOWE Z BONIFIKATĄ 50%
Karty abonamentowe na 25 dni roboczych, nabywane przez podmioty wymienione w § 11 Regulaminu.
  Podstrefa cenowa
w podstrefie A - czerwona
w podstrefie B - żółta
w podstrefie C - zielona
Cena 1 dnia postoju
12,00 zł
10,00 zł
8,00 zł
4. KARTY ABONAMENTOWE Z BONIFIKATĄ 25%
Karty abonamentowe na 25 dni roboczych, nabywane przez podmioty wymienione w § 12 Regulaminu.
  Podstrefa cenowa
w podstrefie A - czerwona
w podstrefie B - żółta
w podstrefie C - zielona
Cena 1 dnia postoju
18,00 z
15,00 z
12,00 zł
5. OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE - IDENTYFIKATORY
5.1. Miesięczna stawka dla pojazdu przewożącego osobę(y) niepełnosprawną zameldowaną na pobyt stały lub tymczasowy na terenie województwa wielkopolskiego (§ 13, ust 1,pkt 2 i 3 Regulaminu). 5,00 zł
5.2. Miesięczna stawka dla pojazdu mieszkańca o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t zameldowanego na pobyt stały lub tymczasowy w granicach SPP (§ 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu)..  
  na pierwszy pojazd 10,00 zł
  na każdy następny 150,00 zł
5.3 Miesięczna stawka dla pojazdu kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r.(§ 13 ust. 1 pkt 4 Regulaminu) 5,00 zł
6. OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE ZA ZASTRZEŻONE MIEJSCA POSTOJOWE-KOPERTY
6.1 Miesięczne zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 6.00 do 18.00. 600,00 zł
6.2 Miesięczne zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej przez cała dobę, cały miesiąc. 800,00 zł
6.3. Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – „koperty dla dostaw” umożliwiającego jednorazowy postój do 15 minut, na okres 6 miesięcy (§19a Regulaminu)  
  w lokalizacji najbliższej adresowi wykonywania działalności 120,00 zł
  w dowolnej lokalizacji. 300,00 zł
7. OPŁATY DODATKOWE
7.1. w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie WP ZDM lub przelewem w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania (§ 23 pkt 1 Regulaminu). 35,00 zł
7.2.
  • w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie WP ZDM lub przelewem w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania (§ 23 pkt 3 Regulaminu),
  • - w przypadku parkowania z identyfikatorem w innym sektorze niż sektor na nim wskazany oraz w przypadku parkowania z kartą abonamentową lub biletem w podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie lub bilecie i uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie WP ZDM lub przelewem w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania (§ 23 pkt 5 Regulaminu).
40,00 zł
7.3.
  • w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i uiszczenia opłaty dodatkowej po 7 dniach kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania (§ 23 pkt 4 Regulaminu).
  • - w przypadku parkowania z identyfikatorem w innym sektorze niż sektor na nim wskazany oraz w przypadku parkowania z kartą abonamentową lub biletem w podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie lub bilecie i uiszczenia opłaty dodatkowej po 7 dniach kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania (§ 23 pkt 5 Regulaminu).
50,00 zł
8. OPŁATY MANIPULACYJNE
8.1. Za wydanie duplikatu karty abonamentowej lub identyfikatora, o których mowa w § 5 ust. 2a Regulaminu 20,00 zł
8.2. Za wydanie identyfikatora zastępczego na okres nie dłuższy niż 7 dni, o którym mowa w § 15 ust. 6 Regulaminu 10,00 zł