*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Serbska - Naramowicka w Poznaniu
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa
Dowiedz się więcej