*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: przetarg nieograniczony pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na wy mianie nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Bużańskiej oraz na wysokości Skalskiego w Poznaniu
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa
Dowiedz się więcej