*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: przetarg nieograniczony pn. Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w latach 2018-2019
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa




Dowiedz się więcej