*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: przetarg nieograniczony pn. Wykonanie koncepcji układu odwodnienia i zielono-niebieskiej infrastruktury w zlewni rzeki Bogdanki
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa
Dowiedz się więcej