*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - specyfikacja

Treść zamówienia: przetarg nieograniczony: "PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW ZGODNIE Z ART. 130 USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM".
Nazwa firmy
Adres
Tel
Fax
E-mail
Os. kontaktowa
Dowiedz się więcej