*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Utrudnienia w ruchu

      TERMINY UKOŃCZENIA PRAC MOGĄ ULEC ZMIANIE
Zamknięcia ulic   Zamknięcia chodników
Uwaga kierowcy! Na drogach administrowanych przez ZDM mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu związane z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni jezdni.

Utrudnienia w ruchu

ul. Krzywoustego - odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Inflanckiej

od 2014-01-07 do 2015-09-01
wykonawca: COLAS POLSKA Sp. z o.o.
opis: W związku z budową i przebudową układu komunikacyjnego i rozbudową układu drogowego w rejonie ograniczonym ulicami Jana Pawła II – Krzywoustego – Inflancka – Milczańska i trasą tramwajową na Rataje w Poznaniu” informuje, że w dniu 07.01.2015 nastąpiła zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu jezdni południowej w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego na odcinku od estakady do Ronda Rataje. Ruch, poprzez wykonane w pasie rozdziału przewiązki, został skierowany na jezdnię północną ul. Bolesława Krzywoustego, na której do tej pory prowadzone zostały roboty budowlane. Zakończenie rozbudowy ulicy Bolesława Krzywoustego na wyżej wymienionym odcinku planuje się na koniec września 2015 roku. Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.”

Kościelna - przy nr 17-19

od 2014-12-03 do 2015-08-28
wykonawca: Mostostal Warszawa S.A
opis: ogrodzenie budowy "Kamienica Jeżyce"

ul. Dominikańska - przy ul. Szewskiej

od 2015-01-01 do 2015-12-31
wykonawca: JakśBud
opis: wygrodzenie terenu w związku z budową budynku

Kościelna - przy nr 17-19

od 2015-03-01 do 2015-08-31
wykonawca: Mostostal Warszawa S.A
opis: zwężenie chodnika - wygrodzenie terenu budowy

Opolska - skrzyżowanie z Czechosłowacką

od 2015-05-01 do 2015-10-30
wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
opis: budowa tunelu
ruch wahadłowy na na ul. Opolskiej - zwężenie do jednego pasa ruchu - kierowany sygnalizacją

ul. Milczańska - ul. Milczańska

od 2015-04-07 do 2016-05-04
wykonawca: COLAS POLSKA Sp. z o.o.
opis: W związku rzbudową i przebudową ul. Miolczańskiej nastąpią utrudnienia w ruchu polegające na czasowych przewężeniach ulicy. Organizacja ruchu zgodnie z ustawionym oznakowaniem.

ul. Jana Pawła II - na wysokości skrzyż. z ul. Łacina

od 2015-04-13 do 2016-06-03
wykonawca: COLAS Polska Sp. z o. o.
opis: W związku z przebudową układu drogowego w rejonie ulic Jana Pawła II, Krzywoustego, Inflancka, Milczańska mogą wystąpić utrudnienia w pasie drogowym ul. Jana Pawła II na wysokości skrzyż z ul. Łacina związane z koniecznością przebudowy uzbrojenia podziemnego.

Rondo Rataje - prawoskręt z ul. Krzywoustego w ul. Jana Pawła II

od 2015-04-07 do 2016-08-31
wykonawca: COLAS POLSKA Sp. z o.o.
opis: W związku z budową dodatkowego pasa ruchu w prawo z ul. B. Krzywoustego w ul. Jana Pawła II mogą występować okresowego utrudnienia w ruchu.

Czarneckiego - w pobliżu nr 14

od 2015-06-22 do 2015-09-01
wykonawca: UNIBEP S.A.
opis: wygrodzenie chodnika - prace budowlane

ul. Krysiewicza - od pl. Wiosny Ludów do wsyokości Szpitala Dziecięcego

od 2015-06-22 do 2015-08-08
wykonawca: MOLEWSKI Sp. z o.o.
opis: przebudowa układu drogowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej w związku z budową budynku handlowo - usługowego przy ul. Krysiewicza 2 (prace prowadzone przy zamknięciu chodnika - przejście drugą stroną - oraz przy przewężeniu jezdni)

Aleja Wielkopolska - Pułaskiego

od 2015-06-17 do 2015-08-17
wykonawca: DAP-MED-PROJECT
opis: system ITS

ul. Garbary - skrzyż. z ul. Estkowskiego

od 2015-06-17 do 2015-08-17
wykonawca: Dap - Med - Project
opis: budowa Systemu ITS Poznań

Świętego Wawrzyńca - pobocze

od 2015-06-16 do 2015-11-30
wykonawca: NICKEL PROJECTS
opis: budowa drogi serwisowej

ul. Strzelecka - przy ul. Łąkowej oraz pl. Wiosny Ludów

od 2015-06-29 do 2015-08-14
wykonawca: SKANSKA S.A.
opis: W związku z realizacją przez PIM Sp. z o.o. budowy przystanków wiedeńskich na ul. Strzeleckiej zostanie wprowadzona następująca organizacja ruchu:
etap I (od 29.06.2015 do 14.08.2015): wyłączenie z ruchu chodników. Piesi są kierowani na chodniki po drugiej stronie ulicy. Przed miejscami robót zlokalizowano tymczasowe przystanki tramwajowe:
etap II (od 29.06.2015 do 17.07.2015): w przypadku przystanku ul. Łąkowej następuje zajęcie jezdni i ruch samochodowy odbywać się będzie częściowo po nieużywanym czasowo torze dla tramwajów; w przypadku przystanku przy Kupcu Poznańskim również następuje zajęcie jezdni i ruch samochodów odbywać się będzie po nieużywanym tymczasowo torowisku przy wprowadzeniu ruchu wahadłowego zapewniając dojazd do parkingu przy Politechnice Poznańskiej oraz do ul. Zielonej.

ul. Królowej Jadwigi - od ul. Górna Wilda do ul. Droga Dębińska

od 2015-07-09 do 2015-08-20
wykonawca: WUPRINŻ S.A.
opis: na zlecenie PIM Sp. z o.o. firma WUPRINŻ S.A. wykonywać będzie prace związane z budową kolektora deszczowego. Utrudnienia polegać będą na zwężeniu jednego pasa ruchu.

Dąbrowskiego/Żeromskiego/Przybyszewskiego - zachdonia strona skrzyzowania

od 2015-06-27 do 2015-08-20
wykonawca: BALZOLA Polska
opis: remont układu drogowego

Kołłątaja - strona wschodnia na odc. od ul. Wojkiewicza do ul. Kwiatkowskiego

od 2015-07-01 do 2015-09-30
wykonawca: ANET-TRANS
opis: budowa chodnika

ul. Kościuszki - odcinek od ul. Solnej do ul. św. Barbary

od 2015-07-06 do 2015-08-14
wykonawca: ZRD Marech Dachtera
opis: REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW ORAZ JEZDNI

Dąbrowskiego - skrzyżowanie z ul. Kościelną

od 2015-07-01 do 2015-08-17
wykonawca: DAP-MED-PROJECT
opis: system ITS

Źródlana - 19

od 2015-07-01 do 2015-08-31
wykonawca: Wojciech Matecki
opis: zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych

Niedziałkowskiego - przy ul. Wierzbięcice

od 2015-07-14 do 2015-08-14
wykonawca: WUPRINŻ Spółka Akcyjna
opis: wykonanie komory przeciskowej i kontrolnej - budowa przyłącza cieplnego

Gorajska - .

od 2015-07-15 do 2015-08-31
wykonawca: NORTEX
opis: remont zatoki autobusowej

ul. Dąbrowskiego - na wysokości ul. Przygranicznej

od 2015-07-20 do 2015-08-13
wykonawca: Neurosoft Sp. z o.o.
opis: przebudowa nawierzchni jezdni w związku z budową Systemu ITS Poznań - budowa systemu preselekcyjnego ważenia dynamicznego

Gorna Wilda - przy nr 82

od 2015-07-22 do 2015-08-05
wykonawca: ALLES - ELEWACJE Sp. z o.o.
opis: wykonanie remontu elewacji - postój rusztowania

ul. 28 Czerwca 1956r. - przy nr 202

od 2015-07-08 do 2015-09-30
wykonawca: P.B.U. "BUDOPOL - POZNAŃ" Sp. z o.o.
opis: wykonanie prac w związku z rozbudową CH HCP postój zadaszonego rusztowania

ul. Małe Garbary - od ul. Bózniczej do ul. Piaskowej, ul. Garbary, ul. Piaskowa

od 2015-07-22 do 2015-08-03
wykonawca: ZREiUB TADEUSZ WUDARCZAK
opis: budowa przyłącze energetycznego - prace prowadzone w chodniku

ul. Bóżnicza - przy posesji nr 1

od 2015-07-22 do 2015-08-15
wykonawca: Drogopal
opis: przebudowa nawierzchni jezdni

Dolna Wilda - pomiędzy ulicami Łegi Dębińskie a ul. Wspólną

od 2015-07-27 do 2015-08-18
wykonawca: WUPRINŻ Spółka Akcyjna
opis: renowacja kolektora Junikowskiego DN 1400mm
inwestor:AQUANET S.A.

ul. Dąbrowskiego - skrzyżowanie z ul. Wichrową

od 2015-07-29 do 2015-08-07
wykonawca: ENERGO-TECH
opis: budowa systemu ITS

ul. Długa, ul. Ogrodowa - ul. Długa, ul. Ogrodowa

od 2015-07-28 do 2015-08-05
wykonawca: MAZUR Sp. z o.o.
opis: bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej (prace prowafzone od 23:00 do 5:00) - na zlecenie AQUANET S.A.

ul. Ratajczaka - na odcinku od ul. Kościuszki do ul. św. Marcin

od 2015-08-03 do 2015-08-08
wykonawca: MAZUR Sp. z o.o.
opis: prace związane z bezwykopową renowacją sieci kanalizacyjnej (prowadzone od 23:00 do 5:00) - na zlecenie AQUANET S.A.

ul. Garbary - nr 120

od 2015-08-03 do 2015-08-07
wykonawca: INFRA Sp. z o. o.
opis: przewężenie jezdni w związku z przebudową infrastruktury technicznej - prace prowadzone na zlecenie AQUANET S.A.


Zamknięcia ulic

Rondo Kaponiera - Roosevelta od mostu Uniwersyteckiego do mostu Teatralnego

od 2014-01-01 do 2015-08-31
wykonawca: OHL
opis: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera

ul. Czechosłowacka - odc. od ul. Modrzewiowej do ul. Łozowej

od 2014-09-20 do 2015-11-30
wykonawca: STRABAG Sp. z o. o.
opis: Zamknięcie ulicy oraz chodnika na czas przebudowy układu komunikacyjnego

ul. Staszowska - ul. Staszowska

od 2015-02-01 do 2015-08-31
wykonawca: ZRDiM DROGMEL Jerzy Cegłowski (na zlecenie PIM-u)
opis: W związku z budową ul. Staszowskiej nastąpi atapowe zamykanie poszczególnych odcinków ul. Staszowskiej zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

ul. Czechosłowacka - na odcinku od linii granicznej prowadzonych robót (przy posesji nr 83 ) do ul. Świerkowej

od 2015-03-11 do 2015-10-30
wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
opis: Przebudowa układu drogowego organizacja ruchu na czas prowadzenia prac: ul. Czechosłowacka możliwy dojazd do posesji, ul. Czechosłowacka - możliwy przejazd przez ul. Czechosłowacką z ul. Świerkową w ul. Modrzewiową - objazd z ul. Świerkowej w kierunku Górczyna - ulicami Modrzewiową i Czereśniową: ruch pieszych będzie odbywać się bez zmian ( chodnikami po obu stronach ulicy Czechosłowackiej).Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie.

ul. Czechosłowacka - od ul. Malinowej do ul. Łozowej

od 2015-06-28 do 2015-10-30
wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
opis: przebudowa układu drogowego - ul. Czechosłowacka na odc. od ul. Malinowej do ul. Łozowej : ruch samochodowy odbywać się będzie wahadłowo po odtworzonym pasie, usytuowanym po południowej stronie ( przy budynku straży pożarnej) ul. Czechosłowackiej i będzie sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną. Ruch pieszych odbywać się będzie po północnej stronie ulicy. Przystanek komunikacji autobusowej (naprzeciwko straży pożarnej zostanie przesunięty na ul. Łozowa. Na ul. Łozowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od ul. Czechosłowackiej w kierunku ul. Św. Szczepana. Nie będzie wjazdu z ul. Malinowej i odwrotnie. Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące znaki

Dąbrowskiego - od Żeromskiego do Botanicznej

od 2015-05-11 do 2015-08-20
wykonawca: BALZOLA Polska
opis: przebudowa układu drogowego od ul. Żeromskiego do ul. Botanicznej

ul. 28 Czerwca 1956r. - skrzyżowanie z ul. Czechosłowacką

od 2015-06-23 do 2015-10-30
wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
opis: budowa tunelu, ruch wachadłowy sterowany przez sygnalizację tymczasową

Prośnicka/Żywocicka

od 2015-07-22 do 2015-08-18
wykonawca: PPHU SILVER
opis: budowa kanału sanitarnego na zlecenie AQUANET S.A.

ul. Oliwkowa - ul. Oliwkowa

od 2015-07-15 do 2015-10-31
wykonawca: HYDRO-GAZ Swarzędz na zlecenie AQUANET S. A
opis: W związku z budową kanalziacji saniatrnej z przyłączmi oraz kanalizacji deszczowej zostanie zamknieta dla ruchu ul. Oliwkowa. Możliwy jedynie dojazd do posesji. za utrudnienia przepraszamy.

ul. Krysiewicza - od pl. Wiosny Ludów do ul. Ogrodowej

od 2015-08-03 do 2015-08-31
wykonawca: EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO S.A.
opis: Przebudowa ul. Krysiewicza wraz z chodnikami i zjazdami.
Prace realizowane będą etapowo - zapewniając dojazd do szpitala karetkom pogotowia i pojazdom Szpitala.

ul. Za Bramką - przy ul. Wszystkich Świętych

od 2015-08-03 do 2015-08-03
wykonawca: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA
opis: zabezpieczenie wykonastwa robót związanych z realizacją budowy
parkingu i budynku handlowo - usługowego

ul. Kościuszki - na odcinku od św. Barbary do Solnej

od 2015-08-03 do 2015-08-03
wykonawca: ZRD Marech Dachtera
opis: na czas wykonywania prac drogowych związanych z remontem jezdni wystąpi konieczność wyłączenia z ruchu kołowego fragmentu ul. Kościuszki na odcinku od Barbary do Solnej. Wyłączenie spowodowane jest układaniem nawierzchni asfaltowej.


Zamknięcia chodników

ul. Skromna - mostek na rzecze Główna

od 2015-05-25 do 2015-09-15
wykonawca: Usługi Budowlane Jaosław Anioła
opis: W związku z remontem mostku w ciągu ul. Skronej na rzeczce Główna zostanie on zamknięty dla ruchu pieszego od 01.06.2015r. do 15.09.2015r.
Za utrudnienia przepraszamy.

ul. Garbary - nr 120

od 2015-07-13 do 2015-08-31
wykonawca: INFRA Sp. z o. o.
opis: przebudowa infrastruktury technicznej - prace prowadzone na zlecenie AQUANET S.A.

ul. Wszystkich Świętych - przy ul. Za Bramką

od 2015-07-01 do 2015-09-30
wykonawca: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA
opis: wygrodzenia zabezpieczającego teren budowy parkingu i budynku
handlowo - usługowego (lokalizacja żurawia wieżowego)

Saperska - na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Łęgi Dębińskiej

od 2015-07-20 do 2015-08-28
wykonawca: "ANET-TRANS"
opis: remont nawierzchni chodnika w ul. Saperskiej na na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Łęgi Dębińskiej(str. wschodnia)ruch pieszy na czas robót zostanie skierowany na drugą stronę ulicy.Dowiedz się więcej