*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Utrudnienia w ruchu

      TERMINY UKOŃCZENIA PRAC MOGĄ ULEC ZMIANIE
Zamknięcia ulic   Zamknięcia chodników
Uwaga kierowcy! Na drogach administrowanych przez ZDM mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu związane z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni jezdni.

Utrudnienia w ruchu

ul. Dominikańska - przy ul. Szewskiej

od 2015-01-01 do 2015-12-31
wykonawca: JakśBud
opis: wygrodzenie terenu w związku z budową budynku

Opolska - skrzyżowanie z Czechosłowacką

od 2015-11-01 do 2016-08-31
wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
opis: budowa tunelu<br/>ruch wahadłowy na na ul. Opolskiej - zwężenie do jednego pasa ruchu - kierowany sygnalizacją

ul. Milczańska - ul. Milczańska

od 2015-04-07 do 2016-05-04
wykonawca: COLAS POLSKA Sp. z o.o.
opis: W związku rzbudową i przebudową ul. Miolczańskiej nastąpią utrudnienia w ruchu polegające na czasowych przewężeniach ulicy. Organizacja ruchu zgodnie z ustawionym oznakowaniem.

ul. Jana Pawła II - na wysokości skrzyż. z ul. Łacina

od 2015-04-13 do 2016-06-03
wykonawca: COLAS Polska Sp. z o. o.
opis: W związku z przebudową układu drogowego w rejonie ulic Jana Pawła II, Krzywoustego, Inflancka, Milczańska mogą wystąpić utrudnienia w pasie drogowym ul. Jana Pawła II na wysokości skrzyż z ul. Łacina związane z koniecznością przebudowy uzbrojenia podziemnego.

Rondo Rataje - prawoskręt z ul. Krzywoustego w ul. Jana Pawła II

od 2015-04-07 do 2016-08-31
wykonawca: COLAS POLSKA Sp. z o.o.
opis: W związku z budową dodatkowego pasa ruchu w prawo z ul. B. Krzywoustego w ul. Jana Pawła II mogą występować okresowego utrudnienia w ruchu.

Świętego Wawrzyńca - pobocze

od 2015-06-16 do 2015-11-30
wykonawca: NICKEL PROJECTS
opis: budowa drogi serwisowej

ul. Wrocławska - od ul. Podgórnej do ul. Koziej

od 2015-09-15 do 2015-12-15
wykonawca: ZRD Marek Dachtera / ZBD Roman Dyba Sp. z o.o.
opis: remont nawierzchni ulicy Wrocławskiej

ul. Matyi - przy ul. Towarowej

od 2015-09-18 do 2015-11-30
wykonawca: SEM Zakład Elektrotechniczny
opis: budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną

ul. Wysoka - na całym odcinku

od 2015-09-22 do 2015-11-30
wykonawca: BRUKPOL
opis: remont nawierzchni chodnika

Gajcego - od ul. Literackiej do Tyrmanda

od 2015-09-22 do 2015-12-31
wykonawca: ZUW JACH-GUM Stanisław Jachimowski
opis: budowa nawierchni ulicy wraz z oświetleniem

Rondo Kaponiera

od 2015-01-01 do 2016-09-30
wykonawca: OHL
opis: przebudowa Ronda Kaponiera wraz z mostem Uniwersyteckim

ul. Gdyńska/ Bałtycka/ Chemiczna

od 2015-08-19 do 2016-03-19
wykonawca: Budimex S.A.
opis: Budowa i przebudowa dróg dla potrzeb inwestycji ITPOK, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

ul. Matejki - nr 61

od 2015-10-01 do 2015-11-30
wykonawca: MCI DEWELOPMENT Sp. z o. o.
opis: W związku z remontem elewacji wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na przewężeniu chodnika. Za utrudnienia przepraszamy

Prośnicka, Żywocicka - Prośnicka, Żywocicka

od 2015-10-15 do 2015-12-23
wykonawca: IVESTON Sp. z o. o. na zlecenie PIM
opis: W związku z z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem nawierzchni ulic Prośnickiej i Żywocickiej nastąpi zamknięcie ulic. Możliwy tylko dojazd dla mieszkańców. Za utrudnienia przepraszamy.

ul. Chwaliszewo - przy ul. Estkowskiego

od 2015-10-15 do 2015-11-30
wykonawca: Mosty Poznań Sp. z o.o.
opis: przebudowa schodów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych

ul. Św. Wojciech, Szkolna, Libelta, pl. Cyryla Ratajskiego

od 2015-10-15 do 2015-11-30
wykonawca: AQUANET
opis: renowacja kanalizacji sanitarnej.
Ulica Św. Wojciech zostanie zwężona na odcinku od ul. Wolnica do ul. Ks. Józefa, utrudnienia obejmą także fragmenty ścieżki rowerowej.
Ponadto zwężone zostaną fragmenty ul. Wrocławskiej i Szkolnej, a w godzinach nocnych od 23:00 do 4:30 prowadzone będą wymagające miejscowych zawężeń prace przy renowacji kanalizacji w rejonie placu Cyryla Ratajskiego i ul. Libelta.
Pozostałe prace prowadzone będą w pasie zieleni bez utrudnień dla pojazdów i pieszych

ul. Franowo

od 2015-10-16 do 2015-12-15
wykonawca: Brukpol
opis: prace związane z remontem nawierzchni chodnika ul. Franowo odc. od ul. Ternickiej do ul. Kłońskiej, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

ul. Biskupińska - odc. od ul. Koszalińskiej do ul. Krajeneckiej

od 2015-11-02 do 2015-12-14
wykonawca: JACH-GUM
opis: remont nawierzchni chodnika

ul. Garbary - nr 120

od 2015-10-25 do 2015-12-31
wykonawca: Infra Sp. z o.o.
opis: budowa infrastruktury podziemnej - prace prowadzone na zlecenie AQUANET S.A.

ul. Torowa

od 2015-10-24 do 2015-11-30
wykonawca: Litz Sp. z o.o.
opis: prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

ul. Bolesława Krzywoustego

od 2015-10-26 do 2016-09-30
wykonawca: Most Sp. z o.o.
opis: ul. Chartowo, Żegrze, Bolesława Krzywoustego - prace związane z rozbiórką i budową wiaduktów WD-1 I 2 HARTOWO- ŻEGRZE, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Opolska - skrzyżowanie z ul. Czechosłowacką

od 2015-11-01 do 2016-08-31
wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
opis: przebudowa układu drogowego
ruch wachadłowy

ul. Mielżyńskiego - pl. Cyryla Ratajskiego

od 2015-11-04 do 2015-12-23
wykonawca: MaxRem
opis: W związku z budową przyłącza cieplnego zawężony zostanie fragment jezdni ul. Mielżyńskiego przed pl. Cyryla Ratajskiego oraz fragment jezdni na pl. Cyryla Ratajskiego przed skrzyżowaniem z ul. 3 Maja. W rejonie robót ziemnych w tej części placu ruch pieszych zostanie częściowo przeniesiony z chodnika na zlikwidowane czasowo miejsca parkingowe. Utrzymane zostaną istniejące przejścia dla pieszych oraz dojazdy i dojścia do posesji.


ul. Chełmońskiego - ul. Chełmońskiego

od 2015-11-02 do 2015-12-30
wykonawca: BLEJKAN Sp. z o. o.
opis: W związku z bez wykopową renowacją kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmońskiego wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na zwężenie jezdni. Prace będą prowadzone w godz. 22 do 5:30.Za utrudnienia przepraszamy.

ul. Maszynowa - ul. Maszynowa

od 2015-11-02 do 2015-12-30
wykonawca: BLEJKAN Sp. z o. o.
opis: W związku z bez wykopową renowacją sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maszynowej wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na zwężeniu jedni. Prace będą prowadzone w godz od 23 do 5. Za utrudnienia przepraszamy.

Różana - nr 18-20

od 2015-10-27 do 2015-12-31
wykonawca: "ATANER" Sp. z o.o.
opis: strefa bezpieczeństwa dla prowadzenia robót budowlanych

ul. Morasko - od nr 38 do nr 44

od 2015-11-04 do 2015-12-30
wykonawca: Brukpol
opis: budowa chodnika przy ul. Morasko

ul. Głuszyna

od 2015-10-28 do 2015-12-14
wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
opis: Budowa chodnika i zatoki autobudowej w ul. Głuszyna na odcinku od ul. Babickiej do nr 127, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

ul. Kamiennogórska - przy skrzyż. z ul. Budziszyńska

od 2015-11-09 do 2015-11-30
wykonawca: Przed. Usł. Ciepł. "MAX-REM"
opis: W związku z budową sieci cieplej w ul. Kamiennogórskiej nastąpi przewężenie jezdni oraz zamkniecie chodnika po stronie nr parzystych od skrzyż. z ul. Budziszyńską do nr 22. Za utrudnienia przepraszamy.

ul. Kopanina - od ul. Klinkierowa do przejazdu PKP

od 2015-11-05 do 2015-11-30
wykonawca: ZRD
opis: W związku z remontem nawierzchni jezdni oraz chodników ul. Kopanina na odcinku od ul. Klinkierowej do przejazdu kolejowego nastąpi wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na w/w odcinku ulicy.
Ruch odbywał się będzie w kierunku do przejazdu kolejowego. Objazd został poprowadzony ul. Giżycką i ul. Promienistą.

ul. Czechosłowacka - 28 Czerwca 1956r

od 2015-11-09 do 2015-12-19
wykonawca: Strabag Sp. z o.o.
opis: przebudowa układu komunikacyjnego - zmiana w stosunku do aktualnie obowiązującej organizacji ruchu będzie polegała na wydłużeniu wahadla w kierunku północnym

ul. Wejherowska - odc. od ul. Drogowców do ul.Pniewskiej

od 2015-11-05 do 2015-12-15
wykonawca: PW. TRAP
opis: budowa nawierzchni chodnika

Sikorskiego - przy posesji nr 13

od 2015-11-16 do 2015-11-30
wykonawca: MAX-REM Sp. z o. o. sp. k.
opis: w dniach od 16-30 listopada br. wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu na ul. Sikorskiego. W związku z budową przyłącza cieplnego przy posesji nr 13 ulica na czas prac zostanie miejscowo zawężona - najpierw na jezdni południowej , a następnie na jezdni północnej. Maksymalna prędkość będzie na czas prac ograniczona do 30 km na godzinę.

ul. 23 Lutego - przy ul. Rynkowej, Masztalarskiej i Kramarskiej

od 2015-11-16 do 2015-12-04
wykonawca: EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO S.A.
opis: budowa pomnika Klemensa Janickiego

ul. Śląska - nr 3-4-5

od 2015-11-17 do 2015-12-01
wykonawca: WUPRINŻ S.A.
opis: wykonanie przyłączy wody

ul. Poznańska

od 2015-11-24 do 2015-12-31
wykonawca: TERLAN
opis: bezwykopowa renowacja kanalizacji

ul. Szamarzewskiego

od 2015-11-24 do 2015-12-31
wykonawca: TERLAN
opis: bezwykopowa renowacja kanalizacji

ul. Szamarzewskiego

od 2015-11-24 do 2015-12-31
wykonawca: TERLAN
opis: bezwykopowa renowacja kanalizacji

28 Czerwca 1956r - na odc. od ul. Wspólnej do Rynku Wildeckiego

od 2015-11-07 do 2015-12-18
wykonawca: Terlan Sp. z o.o.
opis: bezwykopowa renowacja fragmentów kanalizacji sanitarnej
inwestor Aquanet S.A.

Niedziałkowskiego - przy nr 24

od 2015-11-16 do 2015-12-31
wykonawca: Wechta Sp. z o.o. Sp. j.
opis: wygrodzenie placu budowy

Most Dworcowy - Most Dworcowy

od 2015-11-20 do 2015-11-30
wykonawca: Drapis - Bud
opis: W godzinach nocnych wystąpią utrudnienia w ruchu na południowej jezdni mostu Dworcowego.

W związku z wymianą wkładek dylatacyjnych, w godzinach od 22:00 do 5:00 wyłączany z ruchu będzie jeden (naprzemiennie - lewy lub prawy) pas ruchu na środkowym odcinku południowej nitki mostu. Teren prac zostanie oznaczony, a prędkość maksymalna w rejonie robót zostanie ograniczona do 30 km/godz.


ul. św. Marcin - nr 87

od 2015-11-19 do 2015-12-11
wykonawca: FRB Jacek Niedziela
opis: prace związane z wykonaniem izolacji pionowych ścian fundamentowych Akademii Muzycznej

skwer przy skrzyż. ul. Małeckiego, Łukaszewicza, Graniczna - skwer przy skrzyż. ul. Małeckiego, Łukaszewicza, Graniczna

od 2015-11-23 do 2015-12-15
wykonawca: GARDENAE s.c
opis: W związku z rewitalizacją skweru przy skrzyż. ul. Łukaszewicza/Małeckiego/ Graniczna wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na przewężeniu jezdni oraz wyłączeniu parkowania wokół skweru.

ul. Kościuszki - na całym odcinku

od 2015-11-16 do 2015-11-30
wykonawca: Blejkan
opis: bezwykopowa renowacji sieci kanalizacyjnej

Kosińskiego - przy nr 25

od 2015-11-23 do 2015-12-04
wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych "MAX-REM" sp. z o.o. sp. k..
opis: budowa przyłącza sieci cieplnej

ul. Słowackiego - przy ul. Roosevelta

od 2015-11-30 do 2015-12-18
wykonawca: WUPRINŻ
opis: usunięcie kolizji kanalizacji sanitarnej

ul. Limanowskiego - Limonowskiego 20

od 2015-11-23 do 2015-12-01
wykonawca: Przed. Usł. Ciepł. "MAX-REM"
opis: W związku budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Limanowskiego 20 wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na zamknięciu chodnika i przewężeniu jezdni do jednego pasa.

Maratońska - w pobliżu ul. Królowej Jadwigi

od 2015-11-27 do 2015-11-29
wykonawca: P.R.I. KAN-BUD
opis: budowa studni kanalizacji deszczowej

ul. Taczaka - na odc. od ul. Ratajczaka do ul. Kościuszki

od 2015-11-12 do 2015-11-30
wykonawca: MAZUR Sp. z o.o.
opis: bezwykopowy remont kanalizacji sanitarnej, prace prowadzone w godz. 23:00 do 5:00, miejscowe wygrodzenia, zawężenie jezdni

ul. Zamkowa - ul. Zamkowa

od 2015-11-29 do 2015-11-29
wykonawca: MOVLAB
opis: realizacja produkcji filmowej typu Mastershot, całkowite zamkniecie ulicy na odc. od ul. 23 Lutego do ul. Góra Przemysła w godz. 16:00 - 23:00

ul. wodna - odc. ul. Klasztorna - Stary Rynek

od 2015-11-30 do 2015-12-11
wykonawca: MAX-REM
opis: budowa przyłącza cieplnego zwężenie jezdni na od. ul. Klasztorna - Stary Rynek

ul. Masztalarska - nr 6

od 2015-11-25 do 2015-12-18
wykonawca: MAX-REM
opis: budowa przyłącza cieplnego do budnyku nr 6, zwężenie jezdni

ul. Fredry - d al. Niepodległości do ul. Roosevelta

od 2015-11-25 do 2015-12-15
wykonawca: ZRD R. Dyba
opis: remont chodnika po północnej stronie ul. Fredry na odcinku od al. Niepodległości do ul. Roosevelta. Ruch pieszych w tym czasie jest kierowany na południową stronę ulicy Fredry i Mostu Teatralnego. Zachowana została możliwość wjazdu w północny odcinek ul. Wieniawskiego i na parking przy Teatrze Wielkim.


ul. Włościańska - na całym odcinku

od 2015-11-16 do 2015-11-29
wykonawca: Terlan Sp. z o.o.
opis: renowacja sieci wodociągowej

ul. Przybyszewskiego - przy zjazeździe do stacji BP

od 2015-11-26 do 2015-12-04
wykonawca: KAN-BUD Sp. z o. o.
opis: W związku budową przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego informujemy, że od godz. 22:00 w dniu 26 listopada do godz. 5:00 dnia 27 listopada br. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Przybyszewskiego przy stacji BP polegająca na wyłączeniu z ruchu środkowego pas ruchu na wysokości zjazdu do stacji paliw. W pozostałych dniach prowadzone będą także prace w przyległym odcinku ciągu pieszo-rowerowego od strony stacji.


ul. Dąbrowskiego - na iodc. od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego

od 2015-10-31 do 2015-12-31
wykonawca: BALZOLA POLSKA
opis: przebudowa układu drogowego

ul. Dąbrowskiego - nr 96

od 2015-12-02 do 2015-12-04
wykonawca: MON-TEX
opis: budowa przyłącza wody

ul. Strzelecka - od ul. Łąkowej do ul. Krakowskiej

od 2015-11-25 do 2015-12-15
wykonawca: PBD Roman Dyba
opis: remont chodnika

ul. Kassyusza - nr 11

od 2015-11-30 do 2015-12-08
wykonawca: PEC-REM
opis: budowa przyłącza sieci cieplnej

ul. Wojska Polskiego - przy ul. Dojazd

od 2015-11-30 do 2015-12-11
wykonawca: MAX-REM
opis: budowa przyłącza sieci cieplnej

ul. Pasterska - od ul. Czarna Rola do ul. Żytniej

od 2015-11-25 do 2015-12-15
wykonawca: JACH - GUM
opis: przełożenie jezdni i fragmentów chodnika

ul. Wierzbowa - na całym odcinku

od 2015-12-02 do 2015-12-04
wykonawca: Terlan Sp. z o.o.
opis: bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej

Zamknięcia ulic

ul. Czechosłowacka - odc. od ul. Modrzewiowej do ul. Łozowej

od 2014-09-20 do 2015-11-30
wykonawca: STRABAG Sp. z o. o.
opis: Zamknięcie ulicy oraz chodnika na czas przebudowy układu komunikacyjnego

ul. Czechosłowacka - na odcinku od linii granicznej prowadzonych robót (przy posesji nr 83 ) do ul. Świerkowej

od 2015-03-11 do 2016-08-31
wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
opis: Przebudowa układu drogowego organizacja ruchu na czas prowadzenia prac: ul. Czechosłowacka możliwy dojazd do posesji, ul. Czechosłowacka - możliwy przejazd przez ul. Czechosłowacką z ul. Świerkową w ul. Modrzewiową - objazd z ul. Świerkowej w kierunku Górczyna - ulicami Modrzewiową i Czereśniową: ruch pieszych będzie odbywać się bez zmian ( chodnikami po obu stronach ulicy Czechosłowackiej).Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie.

ul. Czechosłowacka - od ul. Malinowej do ul. Łozowej

od 2015-06-28 do 2016-08-31
wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
opis: przebudowa układu drogowego - ul. Czechosłowacka na odc. od ul. Malinowej do ul. Łozowej : ruch samochodowy odbywać się będzie wahadłowo po odtworzonym pasie, usytuowanym po południowej stronie ( przy budynku straży pożarnej) ul. Czechosłowackiej i będzie sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną. Ruch pieszych odbywać się będzie po północnej stronie ulicy. Przystanek komunikacji autobusowej (naprzeciwko straży pożarnej zostanie przesunięty na ul. Łozowa. Na ul. Łozowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od ul. Czechosłowackiej w kierunku ul. Św. Szczepana. Nie będzie wjazdu z ul. Malinowej i odwrotnie. Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące znaki

ul. 28 Czerwca 1956r. - skrzyżowanie z ul. Czechosłowacką

od 2015-06-23 do 2016-08-31
wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
opis: budowa tunelu, ruch wachadłowy sterowany przez sygnalizację tymczasową

ul. Kochanowskiego - na odc. od ul. Poznańskiej do ul. Jeżyckiej

od 2015-11-02 do 2015-11-30
wykonawca: ZRD M. Dachtera
opis: remont nawierzchni jezdni

ul. Litewska - nr 16-18

od 2015-11-17 do 2015-12-01
wykonawca: WUPRINŻ
opis: budowa kanaliacji sanitarnej

ul. Za Bra - przy ul. Wszystkich Świętych

od 2015-11-16 do 2015-11-30
wykonawca: ZISTAN
opis: budowa sieci cieplnej

ul. Za Bramką - od ul. Wszystkich Świętych do pl. Kolegiacki

od 2015-11-24 do 2015-12-15
wykonawca: ZISTAN
opis: budowa sieci cieplnej

Zamknięcia chodników

ul. Starołęcka

od 2015-10-16 do 2015-12-15
wykonawca: BRUKPOL
opis: remont nawierzchni chodnika ul. Starołęckiej odc. Przejazd PKP- św. Antoniego

ul. Przybyszewskiego - odc. od ul. Galla do ul. Dąbrowskiego

od 2015-10-23 do 2015-12-19
wykonawca: BRUKPOL
opis: remont nawierzchni chodników

ul. Galla - odc. od ul. Długosza do ul. Kadłubka

od 2015-10-23 do 2015-12-19
wykonawca: BRUKPOL
opis: remont nawierzchni chodników

ul. Siemiradzkiego - ul. Siemiradzkiego

od 2015-11-02 do 2015-12-04
wykonawca: ANET-TRANS
opis: W związku remontem nawierzchni chodnika przy ul. Siemiradzkiego nastąpi zamknięcie chodnika po jednej stronie przejście chodnikiem po drugiej stronie ulicy. Nastąpi także przewężenie jezdni na szerokości 0,5m. Za utrudnienia przepraszamy.

ul. Goplańska

od 2015-11-03 do 2015-11-30
wykonawca: Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera
opis: remont chodnika na odc. od ul. Nowogrodzkiej do ul. Czekalskie, oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

Maratońska - w pobliżu Królowej Jadwigi

od 2015-11-20 do 2016-01-30
wykonawca: Skanska S.A. Oddzial Budownictwa Ogólnego w Poznaniu
opis: montaż i demontaż elementów konstrukcji na budowie zespołu budynków mieszkalnych w ciągu ul. Maratońskiej i Królowej Jadwigi w Poznaniu


Dowiedz się więcej