*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Linki

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - www.mir.gov.pl
Sektorowy Program Operacyjny Transport - www.spot.gov.pl
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - www.wrpo.wielkopolskie.pl
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.plDowiedz się więcej