*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Chodnik i droga rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy w ul. Złotowskiej na odcinku od ul. Malwowej do ul. Miastkowskiej w Poznaniu

Termin: 2017-02-17
„Złotowska – chodnik i ścieżka rowerowa” to jeden ze zwycięskich projektów ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Autorzy projektu jako główny cel wskazali zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, szczególnie osobom starszym, jak i rowerzystom. Wskazali również inne argumenty, na przykład możliwość dojazdu rowerem poza miasto, jak również ułatwienie dostępu dla mieszkańców Skórzewa i dotarcia do centrum Poznania. Dodali również, że sprzyjającą okolicznością jest połączenie nowej drogi rowerowej z istniejącą już infrastrukturą rowerową.
Zarząd Dróg Miejskich zlecił opracowanie koncepcji, w dwóch wariantach. Pierwszy wariant zakłada budowę oddzielonych od siebie chodnika i drogi rowerowej. Chodnik z kostki ma szerokość 1,5 metra, droga rowerowa o szerokości dwóch metrów zostanie wykonana z asfaltobetonu. Jedynie na odcinku od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej, z uwagi na bardzo wąski pas drogowy, ruch pieszych i rowerzystów będzie się odbywał po ciągu pieszo-rowerowym. Wariant ten zakłada ruch po jednej, tj. południowo-wschodniej stronie ulicy (prawej od strony ronda Malwowa/Złotowska/Poznańska).
Drugi wariant zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 metra i nawierzchni bitumicznej. Na odcinku od istniejącej drogi rowerowej przy rondzie Malwowa/Złotowska/Poznańska jest zlokalizowany po stronie południowo-wschodniej (prawej) a od ul. Owczej po stronie zachodnio-północnej (lewej).
Realizacja obu wariantów wiąże się z koniecznością wycinki drzew, wykupem gruntów. Dlatego elementami koncepcji, które przedstawiamy na naszej stronie internetowej są również pliki zawierające inwentaryzację istniejącej zieleni przyulicznej oraz szacunkowe kosztorysy inwestycji.
Który wariant zostanie zrealizowany i czy dokładnie w zaproponowanym przez projektanta kształcie? To jest właśnie temat naszych konsultacji. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag, wniosków w terminie od 30 stycznia do 17 lutego.
Pliki do pobrania:
Koncepcja opis - Koncepcja opis (633,61 KB)
Opis Inwentaryzacja zieleni - Opis Inwentaryzacja zieleni (342,14 KB)
Kosztorys - Kosztorys (464,36 KB)
Inwentaryzacja zieleni K1 ark1A - Inwentaryzacja zieleni K1 ark1A (1,92 MB)
Inwentaryzacja zieleni K1 ark2A - Inwentaryzacja zieleni K1 ark2A (1,71 MB)
Inwentaryzacja zieleni K1 ark3A - Inwentaryzacja zieleni K1 ark3A (3,12 MB)
Inwentaryzacja zieleni K2 ark1A - Inwentaryzacja zieleni K2 ark1A (1,88 MB)
Inwentaryzacja zieleni K2 ark2A - Inwentaryzacja zieleni K2 ark2A (1,35 MB)
Inwentaryzacja zieleni K2 ark3A - Inwentaryzacja zieleni K2 ark3A (2,88 MB)
Plan sytuacyjny K1 ark1 - Plan sytuacyjny K1 ark1 (2,16 MB)
Plan sytuacyjny K1 ark2 - Plan sytuacyjny K1 ark2 (1,63 MB)
Plan sytuacyjny K1 ark3 - Plan sytuacyjny K1 ark3 (5,51 MB)
Plan sytuacyjny K2 ark1 - Plan sytuacyjny K2 ark1 (2,06 MB)
Plan sytuacyjny K2 ark2 - Plan sytuacyjny K2 ark2 (1,45 MB)
Plan sytuacyjny K2 ark3 - Plan sytuacyjny K2 ark3 (3,39 MB)
Przekroje K1 - Przekroje K1 (1,09 MB)
Przekroje K2 - Przekroje K2 (794,65 KB)
Wiadomość
Adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Zapoznałem się z regulaminem


Dowiedz się więcej