*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Wielowariantowa koncepcja organizacji ruchu na os. Jeżyce <br/>Podsumowanie etapu I konsultacji społecznych

Termin: 2017-12-15
Rozpoczęte 13 października konsultacje społeczne wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce spotkały się z szerokim zainteresowaniem Poznaniaków. W wyniku opiniowania internetowego i spotkań z mieszkańcami do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło łącznie 88 uwag, pytań i propozycji zmian.Poniższe podsumowanie uwzględnia również postulaty mieszkańców zgłoszone podczas Geodyskusji przeprowadzonej przez Radę Osiedla Jeżyce, której wynikiem było 160 dodatkowych głosów. Część z nich dotyczyła szczegółowych rozwiązań dla konkretnych ulic i miejsc - będą one rozpatrywane na kolejnym etapie prac projektowych.

Przedmiotem konsultacji społecznych były dwa warianty nowej organizacji ruchu na Jeżycach. Pierwszy z nich (W1) zakładał ograniczenie, a drugi (W2) – całkowite uniemożliwienie tranzytowych przejazdów przez teren osiedla, przy jednoczesnym wprowadzeniu strefy uspokojonego ruchu. Po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych przez uczestników konsultacji zdecydowano o odrzuceniu wariantu W2 jako zbyt radykalnego i zastąpienia go nowym, kompromisowym wariantem W3. Jednocześnie część postulatów mieszkańców została uwzględniona i wprowadzona do wariantu W1.
Wszystkie przesłane do ZDM uwagi i odpowiedzi do nich zostały zebrane w formie załączonej niżej tabeli.
Poniżej prezentujemy również zmieniony wariant W1 oraz nowy wariant W3.
Przedłużony I etap konsultacji społecznych, czyli opiniowanie zmienionego wariantu W1 i nowego wariantu W3 potrwają od 1 do 15 grudnia 2017 roku. W tym czasie wszyscy zainteresowani mogą przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian na adres poczty elektronicznej jezyce@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć je osobiście do siedziby ZDM w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. Drugi etap konsultacji społecznych, poświęcony rozwiązaniom szczegółowym rozpocznie się 15 stycznia 2018 roku i potrwa do 31 stycznia. W drugiej połowie stycznia odbędą się spotkania z mieszkańcami.
Pliki do pobrania:
2017_12_01_Organizacja ruchu_na_Jezycach_podsumowanie_konsultacji_do_27_pazdziernika_tabela - (429,23 KB)
W1. Wariant 1 - (1,39 MB)
W3. Wariant 3 - (1,39 MB)
Wiadomość
Adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Zapoznałem się z regulaminem


Dowiedz się więcej