*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu oraz przejścia pod linią kolejową E20

Termin: 2017-09-15
W związku z przygotowaniem do realizacji zadania „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka” na granicy miasta Poznania i gminy Komorniki prezentujemy Państwu plan sytuacyjny oraz wizualizację tunelu wraz z układem drogowym podstawowym oraz drogami dojazdowymi przygotowane przez Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.
Obecnie w rejonie skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z linią kolejową E20 Warszawa – Berlin brakuje integracji transportu zbiorowego, a często zamykany przejazd kolejowy generuje utrudnienia w ruchu pojazdów. Dziennie przez stację Poznań Junikowo przejeżdża 135 pociągów, z których zatrzymuje się 35, a przejazd zamykany jest średnio co 15 minut. Przystanki autobusowe po obu stronach torów są położone w odległości od 100 do 200m od stacji Poznań Junikowo, a z uwagi na natężenie ruchu pociągów czas przejazdu między nimi ulega znacznemu wydłużeniu.
W związku z tym Miasto Poznań wraz z gminą Komorniki i Starostwem Powiatowym w Poznaniu podjęło działania zmierzające do stworzenia w tym miejscu zintegrowanego węzła transportowego.
Zakres projektowy inwestycji obejmuje przebudowę fragmentu ul. Grunwaldzkiej wraz z bezkolizyjnym przejazdem i przejściem pod linią kolejową E20. Polegać ona będzie na budowie układu drogowego wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej oraz funkcjonalnym połączeniu z ul. Piwoniową i Szarotkową. Projekt uwzględniać będzie budowę wiaduktu kolejowego wraz z konstrukcjami oporowymi w obrębie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. Po stronie Poznania powstanie kładka dla pieszych. Ciągi piesze tunelu zostaną skomunikowane z układem naziemnym za pomocą schodów i wind.
W bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Poznań Junikowo, po stronie gminy Komorniki zaprojektowana zostanie infrastruktura autobusowa umożliwiająca szybką i bezkolizyjną przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami „drzwi w drzwi”.
Uzupełnieniem węzła transportowego będą parkingi typu „parkuj i jedź” o szacunkowej liczbie 200 miejsc postojowych. Projekt obejmować będzie również podziemną i naziemną infrastrukturę drogową wraz z sygnalizacją świetlną, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, oznakowaniem poziomym i pionowym.
Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacjami, planem sytuacyjnym opisanych założeń.
Konsultacje potrwają od 24 sierpnia do 15 września br.
Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców Poznania oraz gminy Komorniki z planowanymi rozwiązaniami oraz poznanie opinii i uwag.
Podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli wyrazić opinię o zaproponować rozwiązaniach dotyczących budowy zintegrowanego węzła transportowego w ciągu ul. Grunwaldzkiej.
W ramach konsultacji planowane jest spotkanie z mieszkańcami – 6 września o godz. 17.00 w szkole na ul. Żonkilowej w Poznaniu.
Ponadto w okresie 24 sierpnia – 15 września dostępny będzie adres poczty elektronicznej grunwaldzka@zdm.poznan.pl, na który będzie można przesyłać uwagi i wnioski dotyczące budowy zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka.
Pliki do pobrania:
Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - plan sytuacyjny - (5,99 MB)
Wizualizacja 1 - (1,60 MB)
Wizualizacja 2 - (2,20 MB)
Wizualizacja 3 - (2,57 MB)
Wizualizacja 4 - (115,48 KB)
Węzeł Transportowy Grunwaldzka videoprezentacja - (931,70 MB)
Wiadomość
Adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Zapoznałem się z regulaminem


Dowiedz się więcej