*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Podsumowanie konsultacji dotyczących stałej organizacji na ul. Przemysłowej, na odcinku od 28 Czerwca 1956r. do Chwiałkowskiego

Termin: 2017-12-31
Projekt stałej organizacji na ul. Przemysłowej, na odcinku od 28 Czerwca 1956r. do Chwiałkowskiego

Konsultacje zostały zorganizowane wspólnie przez Zarząd Dróg Miejskich i Radę Osiedla Wilda. Punktem wyjścia wprowadzenia zmian w organizacji ruchu była budowa kamienicy w miejscu hali firmy Komfort przy rynku Wildeckim. Oznaczało to również zlikwidowanie wszystkich miejsc postojowych wzdłuż południowej ściany hali, a tym samym duże utrudnienie dla kupców i klientów rynku. Nie będzie gdzie zaparkować samochodów. Dlatego został przygotowany projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Przemysłowej. Na odcinku od ul. Chwiałkowskiego do ul. 28 Czerwca 1956r./Sikorskiego zaproponowano wprowadzenie ruchu w jednym kierunku, z północy na południe. Pozwoli to na parkowanie po obu stronach ul. Przemysłowej i zwiększenie ilości miejsc postojowych.
Opiniowanie nowej organizacji ruchu było prowadzone od 31 marca do 14 kwietnia. Do ZDM wpłynęło łącznie 9 maili, za które serdecznie dziękujemy. Warto również przypomnieć, że na wniosek Rady Osiedla Wilda dnia 6 kwietnia w Zespole Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na które przyszło około 40 osób. Spotkanie stanowiło dobrą okazję do omówienia bezpośrednio z projektantem 7 maili, które wpłynęły do ZDM przed jego rozpoczęciem. Po analizie wszystkich zgłoszonych uwag, 20 kwietnia 2017 roku, Rada Osiedla Wilda podjęła Uchwałę Nr XXVIII/171/II/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ul. Przemysłowej i przesłała do ZDM następujące wnioski:
Pozostawienie przejść dla pieszych w istniejących miejscach
Zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunkami ich umieszczania na drogach „przejścia dla pieszych w miastach należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem”. Celem zmiany organizacji ruchu na ulicy Przemysłowej jest likwidacja tranzytu, uspokojenie ruchu kołowego (prędkość ograniczona zostanie do 30 km/h) i poprawa warunków dla pieszych, którzy będą bezpiecznie przechodzić przez jezdnię w dowolnym miejscu (Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym „Przechodzenie przez jezdnię jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100m.”)
Pozostawienie przejścia przez ulicę Bergera w dotychczasowej lokalizacji - bez barierek
Barierki przy skrzyżowaniu z ulicą Bergera mają na celu wyeliminowanie wychodzenia pieszych na jezdnię „na skos”, które jest bardzo niebezpieczne, ponieważ nie zapewnia wzajemnej widoczności pieszych i kierowców, ale ze względu na obniżenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości pojazdów do 30 km/h projektant może je zlikwidować

Przeanalizowanie kwestii dostaw do sklepów oraz określenie sposobu wydzielenia kilku miejsc parkingowych dla kupców z Rynku
Stałe miejsca dla dostaw „koperty dla dostaw” zostały wyznaczone tylko w Strefie Płatnego Parkowania i podlegają opłacie na warunkach określonych Uchwałą Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie itp.
Poza Strefą Płatnego Parkowania istnieje możliwość wyznaczenia wydzielonego miejsca postojowego „Koperty komercyjnej” na podstawie Art. 13b ust. 3 i 4, oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460, j.t.). W obszarze śródmiejskim poza SPP za zastrzeżenie całodobowe miejsca postojowego opłata wynosi 400,00 zł na miesiąc. Szczegółowe informacje są umieszczone na naszej stronie internetowej www.zdm.poznan.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę- zastrzeżenie wydzielonego miejsca postojowego – koperty”.

Likwidacja kontrapasa i zastąpienie go kontraruchem
Wydział ds. Rowerowych ZDM pozytywnie zaopiniował zamianę kontra pasa na kontra ruch; projekt zostanie zmieniony.

Przeanalizowanie zasadności wytyczenia koperty o długości aż 17m dla śmieciarki obsługującej kosze zamontowane na rynku Wildeckim
Obsługa komunikacyjna śmietników i wymiar koperty dla śmieciarki został uzgodniony ze spółką Remondis-Sanitech. Miejsce musi być dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 14.00. W sobotę i w pozostałe dni tygodnia w godzinach popołudniowych z tego miejsca będą mogli korzystać kupcy i klienci rynku.
Pliki do pobrania:
Projekt zmian organizacji ruchu - (1,83 MB)
Wiadomość
Adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Zapoznałem się z regulaminem


Dowiedz się więcej