*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Podsumowanie konsultacji dot. wytyczenia buspasów na ulicach Garbary, Mostowej i Drodze Dębińskiej

Termin: 2017-12-31
Konsultacje rozpoczęły się 19 kwietnia 2017 r. i trwały do 18 maja 2017 r.

Celem konsultacji było zapoznanie wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli instytucji z planowanymi zmianami oraz poznanie opinii, uwag oraz pozyskanie społecznej akceptacji dla proponowanych zmian. Za ważny element konsultacji uznano omówienie z przedsiębiorcami lokalizacji kopert dla dostaw na ul. Garbary oraz przedyskutowanie rozwiązania dopuszczającego na buspas innych użytkowników ruchu.

W ramach konsultacji odbyło się:
• 19 kwietnia 2017 r. - otwarte spotkanie warsztatowe w Urzędzie Miasta przy pl. Kolegiackim. Przy stolikach, grupy składające się z mieszkańców, radnych, przedsiębiorców i ekspertów specjalizujących się w inżynierii ruchu dyskutowały nad ideą buspasów i wypracowaniem najlepszych rozwiązań.
• 17 i 18 maja 2017 r. - sondaż w punkcie konsultacyjnym zlokalizowanym na skrzyżowaniu ul. Garbary i Małe Garbary oraz na pl. Bernardyńskim. Ankietę łącznie wypełniły 102 osoby.
• 25 maja 2017 r. – otwarte spotkanie podsumowujące przeprowadzone konsultacje w Urzędzie Miasta przy pl. Kolegiackim.

Zarząd Dróg Miejskich uruchomił również dedykowany adres mailowy: buspasy@zdm.poznan.pl, na który można było przesyłać wnioski i uwagi. W terminie
od 19 kwietnia do 8 maja wpłynęło 15 maili.
Zanim odbyły się otwarte warsztaty ZDM zorganizował 23 marca warsztaty eksperckie, w których udział wzięli radni osiedlowi, radni miejscy, działacze społeczni, przedstawiciele Miejskiego Inżyniera Ruchu, straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego, Politechniki Poznańskiej, specjaliści od organizacji ruchu. Zostały również przygotowane materiały informacyjne, mapki poglądowe, zaproszenia do wzięcia udziału w warsztatach, które zostały dostarczone przez pracowników ZDM door to door do lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych zlokalizowanych na ulicy Garbary, Mostowej.

Natomiast 12 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami szpitali zlokalizowanych w centrum Poznania oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Wszystkie zebrane w ramach konsultacji uwagi zostały przeanalizowane. Odpowiedzi na zadane pytania można znaleźć w załączniku pn. Uwagi zebrane podczas konsultacji. Wyniki sondażu ulicznego dostępne są w załączniku pt. Sondaż uliczny.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji postanowiono o ograniczeniu długości buspasa na ul. Garbary. Pierwotnie buspas miał się zaczynać na zachodniej jezdni ul. Garbary (w stronę Dębca) na odcinku od ul. Armii Poznań a kończyć się przy skrzyżowaniu z ul. Strzelecką.

Prezydent Jacek Jaśkowiak podjął jednak decyzję, aby ograniczyć buspas tylko do odcinka od ul. Długiej do skrzyżowania z ul. Strzelecką. Prezydent wziął pod uwagę głosy zwolenników, jak i przeciwników tego rozwiązania, wsłuchał się w opinie mieszkańców, radnych miejskich i osiedlowych. Po dokonaniu zmiany potoki ruchu w nowej organizacji będą na bieżąco obserwowane i analizowane. Wnioski będą podstawą do dalszych decyzji dotyczących ul. Garbary. Prezydent jest zdania, że buspasy są konieczne jako jedna z form preferencji dla transportu zbiorowego w centrum. Ich systematyczne wdrażanie pozwoli na podniesienie punktualności poznańskich autobusów, co z kolei zachęci do częstszego ich wyboru przez pasażerów. Na ul. Mostowej zostanie wyznaczony na całej długości, w zakresie przegotowanym przez ZDM i przedstawionym w ramach konsultacji społecznych. W przypadku ul. Garbary wprowadzany jest w wariancie ostrożnym. Skutki tych zmian będą weryfikowane.

W ograniczony zakresie powstaną też koperty dla dostaw – tylko tam, gdzie wytyczony zostanie pas dla autobusów.
Z nowego buspasa na ul. Mostowej (na odcinku od ul. Wierzbowej do Grobla) będą mogły skorzystać również, taksówki, służby komunalne, pogotowie ratunkowe i policja – bez konieczności używania sygnałów dźwiękowych, jednoślady i samochody, które przewożą minimum trzy osoby. Buspas na ul. Garbary będzie udostępniony najprawdopodobniej tylko autobusom, rowerzystom i pogotowiu ratunkowemu.
Buspas ma pełnić także funkcję tzw. drogi życia, tak aby pojazdy służb ratunkowych (policja, pogotowie, straż pożarna czy miejska) mogły nim swobodnie - bez konieczności stania w korku, czy lawirowania pomiędzy samochodami - jak najszybciej przejechać by nieść pomoc.
Wraz z wytyczeniem buspasów zostanie przeprojektowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Królowej Jadwigi i Drogi Dębińskiej oraz Strzeleckiej, Krakowskiej i K. Wielkiego, przesunięcie przejścia dla pieszych przez ul. Królowej Jadwigi oraz wytyczone zostanie nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej i Strzeleckiej.

Załącznik:
1. Uwagi zebrane podczas konsultacji
2. Sondaż uliczny.
Pliki do pobrania:
Uwagi mieszkańców - (434,91 KB)
Wyniki sondażu ulicznego - (844,05 KB)
Wiadomość
Adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Zapoznałem się z regulaminem


Dowiedz się więcej