*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących rozbudowy ul. Rybaki

Termin: 2017-12-31
Konsultacje dotyczące rozbudowy ul. Rybaki rozpoczęły się 6 kwietnia 2017 r. i trwały do 25 kwietnia 2017 r. Celem konsultacji było zapoznanie wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli instytucji z planowanymi zmianami oraz poznanie opinii, uwag oraz pozyskanie społecznej akceptacji dla proponowanych zmian.
Podczas konsultacji dyskutowano m.in. o: kierunku ruchu na ul. Strzałowej i ul. Rybaki, sposobie parkowania samochodów, lokalizacja zieleni i małej architektury, wymianie oświetlenia ulicznego.

W ramach konsultacji odbyło się:
• 6 kwietnia 2017 r. - otwarte spotkanie warsztatowe w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 przy ul. Rybaki 17;
• 25 kwietnia 2017 r. - sondaż w punkcie konsultacyjnym dotyczący planowanych zmian;
• 4 maja 2017 r. - spotkanie z mieszkańcami podsumowujące przeprowadzone konsultacje.
Zarząd Dróg Miejskich uruchomił również dedykowany adres mailowy: rybaki@zdm.poznan.pl, na który można było przesyłać wnioski i uwagi. W terminie od 6 do 18 kwietnia wpłynęło 9 maili.
Zebrane w ramach konsultacji uwagi zostały przeanalizowane. Jako, że część z propozycji mieszkańców była rozbieżna, to podczas sondażu ulicznego zadane zostały pytania alternatywne. Respondenci mogli wybrać jedno, właściwe ich zdaniem, rozwiązanie. Ankietę łącznie wypełniło 67 osób. Wyniki badania ulicznego dostępne są w załączniku pt. Sondaż uliczny.
Ulica Rybaki będzie jednokierunkowa. Na odcinku od ul. Strzałowej do ul. Krakowskiej. pojazdy będą się poruszać w stronę ul. Krakowskiej. Na odcinku od ul. Strzałowej do Strzeleckiej ruch będzie pozostawiony tak jak obecnie – czyli w kierunku ul. Strzeleckiej. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować, w znacznym zakresie ruch tranzytowy, który obecnie ma miejsc na Rybakach.
Chodniki i ulica zyska nową, estetyczną nawierzchnię. Chodniki będą wykonane z kostki kamiennej, płyt betonowych i kamiennych.
Zieleń i mała architektura pojawi się po wschodniej stronie ulicy. Przybędzie 21 nowych drzew, 5 ławek oraz 400 m² terenów zagospodarowanego pod zieleń niską.
Uporządkowany zostanie sposób parkowania, tak aby piesi i kierowcy czuli się bezpiecznie. Dzięki uwolnieniu chodników od samochodów piesi zyskają szerokie i wygodne chodniki.
Prace przy kompleksowej przebudowie mają się rozpocząć się latem tego roku. Ich zakończenie przewidziano na wiosnę 2018. Będą prowadzone etapami, tak by jak najbardziej zminimalizować utrudnienia związane z pracami.
Równolegle z przebudową ulicy przeprowadzona zostanie wymiana oświetlenia ulicznego zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Pliki do pobrania:
Wyniki sondażu ulicznego - (585,23 KB)
Wiadomość
Adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Zapoznałem się z regulaminem


Dowiedz się więcej