Wspólne patrole kontrolerów strefy parkowania i strażników miejskich
2018-01-12
Co kilka dni na poznańskie ulice wyruszają wspólne patrole kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania oraz strażników miejskich. Pracownicy ZDM sprawdzają wnoszenie opłat za postój w strefie, natomiast strażnicy prowadzą interwencje w zakresie nieprawidłowego parkowania. W tym tygodniu taki patrol można było zobaczyć na Jeżycach. Dzięki takim wspólnym działaniom ZDM i Straży Miejskiej można nie tylko sprawdzić, czy kierowcy płacą za postój w strefie, ale też na bieżąco kontrolować, jak są parkowane samochody. Część z przyjeżdżających, by uniknąć opłat zostawia swoje pojazdy gdzie popadnie. Często zasłaniają widok na przejścia dla pieszych i skrzyżowania - przez co zwiększają zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Parkując poza wyznaczonymi miejscami np. na chodnikach - nie tylko niszczą je, ale często uniemożliwiają przejście pieszym. Tylko 10 stycznia kontroler strefy wystawił 8 wezwań do zapłaty za nieopłacony postój, a strażnicy mandaty za parkowanie na oznakowaniu P-21 "martwe pole" na ul. Poznańskiej, na chodniku (brak 1,5 m) ul. Poznańska, za pozostawienie samochodu w bramie na ul. Barzyńskiego, oraz na ul. Zacisze (na oznakowaniu B-35, czyli zakaz postoju). Wcześniej zanotowano także parkowanie nieuprawnionych na kopertach dla osób niepełnosprawnych, bardzo często zdarza się, że samochody parkowane są w bramach (blokując wyjazd i przejście). Przypominamy, że w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w strefie płatnego parkowania płaci się za postój w wyznaczonych miejscach. Natomiast zostawiając samochód wbrew przepisom ruchu drogowego kierowca lub właściciel pojazdu może być ukarany mandatem lub sprawa przeciwko niemu może zostać skierowana do sądu.