Bardziej bezpiecznie na Cisowej
2017-12-05
Dzięki współpracy Rady Osiedla Świerczewo i Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Cisowej powstał próg zwalniający. Odbiór techniczny odbył się w piątek, 1 grudnia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Rady Osiedla Świerczewo, panie Anna Matusewicz-Potocka, przewodnicząca rady osiedla oraz Anna Bartoszewicz-Sarna, przewodnicząca zarządu osiedla. Próg powstał z inicjatywy mieszkańców ulicy Cisowej. Z uwagi na prędkości rozwijane tu przez niektórych nieodpowiedzialnych kierowców nie czuli się bezpiecznie na swojej ulicy. Nasza rada nie mogła nie zareagować na wnioski mieszkańców. Koszt budowy progu wyniósł 6 tysięcy złotych.