*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Strefa Płatnego Parkowania - jak załatwić sprawę

  • Call Center pod numerem 61 646 33 44 przyjmuje zgłoszenia awarii parkomatów działających w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) oraz informuje o podstawowych zasadach korzystania ze strefy.
    Dokonanie zgłoszenia oraz uzyskanie informacji możliwe jest w godzinach pracy Urzędu, czyli od poniedziałku do piatku od 7.30 do 18.00.
Wydanie identyfikatora dla mieszkańców stref parkowania więcej »
Wydanie identyfikatora dla osób niepełnosprawnych więcej »
Wydanie ulgowej karty abonamentowej (25%) w strefie parkowania więcej »
Wydanie ulgowej karty abonamentowej (50%) w strefie parkowania więcej »
Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego - koperty więcej »
Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego - koperty inwalidzkiej więcej »
Zastrzeżenie miejsca postojowego - koperty dla dostaw więcej »
Wydanie identyfikatora dla kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r. więcej »
Wniosek o wpisanie do Elektronicznego Rejestru Pojazdów Zwolnionych dla pojazdów użytkowanych przez pracowników ośrodków dla osób terminalnie chorych więcej »
Wniosek o korzystanie z miejsc postojowych na parkingu przy ul. Chwaliszewo więcej »
Wniosek o wpisanie do Elektronicznego Rejestru Pojazdów Zwolnionych dla pojazdów zwolnionych z opłaty na podstawie art. 13 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460 j.t. ze zm.) więcej »

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
DOTYCZY UMÓW UŻYCZENIA POJAZDÓW

Zarząd Dróg Miejskich przypomina mieszkańcom SPP, którzy uprawnieni są do nabycia identyfikatora na preferencyjnych zasadach, że w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobą fizyczną lub prawną dotyczącej

UŻYCZENIA POJAZDU

po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.
Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, która ustalana jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnienia.
Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.
Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.


Dowiedz się więcej