*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Strefa Płatnego Parkowania - kontrolerzy SPP

Zgodnie z Regulaminem Strefy Płatnego Parkowania osobami upoważnionymi do kontroli wnoszenia opłat są Kontrolerzy SPP, pracownicy Wydziału Parkowania Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.(§24 i 25 Regulaminu SPP.)

W przypadku stwierdzenia nieopłaconego lub przedłużonego postoju kontroler wystawia wezwanie-raport do uiszczenia opłaty dodatkowej i wkłada je za wycieraczkę parkującego pojazdu. Wysokość opłaty dodatkowej jest uzależniona od czasu uiszczenia opłaty w kasie. (§ 23 Regulaminu SPP).


fot. Kontrolerzy SPP w strojach służbowych
!Kontroler nie pobiera opłat !!!


Dowiedz się więcej