*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Strefa Płatnego Parkowania - cennik opłat

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZAS POSTOJU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OPŁATY STAWKI
1 OPŁATY JEDNORAZOWE
Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 1/4 godziny. Opłacenie dalszego parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub wartości opłaconej kwoty z karty chipowej, magnetycznej lub elektronicznej. ( § 9 ust.3 Regulaminu)
1.1. W podstrefie cenowej A - czerwonej
za pierwszą godzinę:
za drugą godzinę:
za trzecią godzinę:
za czwartą i każdą następną godzinę:

3,00 zł
3,60 zł
4,30 zł
3,00 zł
1.2. W podstrefie cenowej B - żółtej
za pierwszą godzinę:
za drugą godzinę:
za trzecią godzinę:
za czwartą i każdą następną godzinę:

2,80 zł
3,30 zł
3,90 zł
2,80 zł
1.3. W podstrefie cenowej C - zielonej
za pierwszą godzinę:
za drugą godzinę:
za trzecią godzinę:
za czwartą i każdą następną godzinę:

2,00 zł
2,40 zł
2,80 zł
2,00 zł
2. KARTY ABONAMENTOWE
Karty abonamentowe sprzedawane na dowolną ilość dni roboczych, w których obowiązują opłaty za parkowanie, w przedziale od 1 do 25 dni (§10 Regulaminu).
Podstrefa cenowa
w podstrefie A - czerwona
w podstrefie B - żółta
w podstrefie C - zielona
Cena 1 dnia postoju
24,00 zł
20,00 zł
16,00 zł
3. KARTY ABONAMENTOWE Z BONIFIKATĄ 50%
Karty abonamentowe na 25 dni roboczych, nabywane przez podmioty wymienione w § 11 Regulaminu.
Podstrefa cenowa
w podstrefie A - czerwona
w podstrefie B - żółta
w podstrefie C - zielona
Cena 1 dnia postoju
12,00 zł
10,00 zł
8,00 zł
4. KARTY ABONAMENTOWE Z BONIFIKATĄ 25%
Karty abonamentowe na 25 dni roboczych, nabywane przez podmioty wymienione w § 12 Regulaminu.
Podstrefa cenowa
w podstrefie A - czerwona
w podstrefie B - żółta
w podstrefie C - zielona
Cena 1 dnia postoju
18,00 z
15,00 z
12,00 zł
5. OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE - IDENTYFIKATORY
5.1. Miesięczna stawka dla pojazdu przewożącego osobę(y) niepełnosprawną zameldowaną na pobyt stały lub tymczasowy na terenie województwa wielkopolskiego (§ 13, ust 1,pkt 2 i 3 Regulaminu). 5,00 zł
5.2. Miesięczna stawka pojazdu dla mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub tymczasowy w granicach SPP ( § 13 ust. 1, pkt 1 Regulaminu).
na pierwszy pojazd 10,00 zł
na każdy następny 150,00 zł
6. OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE ZA ZASTRZEŻONE MIEJSCA POSTOJOWE-KOPERTY
6.1 Miesięczne zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 6.00 do 18.00. 600,00 zł
6.2 Miesięczne zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej przez cała dobę, cały miesiąc. 800,00 zł
7. OPŁATY DODATKOWE
7.1. w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do Wydziału Parkowania ZDM:
- w dniu wystawienia wezwania: kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, zgodnie z wysokością opłaty w podstrefie, w której parkował pojazd, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny dokonania wpłaty w kasie WP ZDM,
- w ciągu 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania: kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, zgodnie z wysokością opłaty w podstrefie, w której parkował pojazd, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godz. 18:00 w dniu wystawienia wezwania,
wartość opłaty za parkowanie plus 10,00 zł
7.2. w przypadku wnoszenia przelewem opłaty, o której mowa w pkt 7.1 25,00 zł
7.3.
  • w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie WP ZDM lub przelewem w ciągu 7 kolejnych dni (licząc z dniem postoju).
  • w przypadku parkowania z identyfikatorem w innym sektorze niż sektor na nim wskazany oraz w przypadku parkowania z karta abonamentową w podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie i uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie WP ZDM lub przelewem w ciągu 7 kolejnych dni (licząc z dniem postoju).
35,00 zł
7.4.
  • w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i nie uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 kolejnych dni (licząc z dniem postoju) (§ 23 pkt. 4 Regulaminu).
  • w przypadku parkowania z identyfikatorem w innym sektorze niż sektor na nim wskazanym oraz w przypadku parkowania z kartą abonamentową w podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie i nie uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 kolejnych dni (licząc z dniem postoju) (§ 23 pkt 5 Regulaminu).
50,00 zł


Dowiedz się więcej