*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

System Zarządzania - wykaz znaczących aspektów środowiskowych

L.p. Aspekt środowiskowy Obszar występowania Warunki Wpływ na środowisko Aspekt
EMISJE DO POWIETRZA
1. Emisja pyłów PM 10, PM 2,5 B(a)P, itp. (emisja liniowa/komunikacyjna z dróg) ulice miasta Poznania Normalne Zanieczyszczenie powietrza Pośredni/bezpośredni
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2. Zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg i obiektów inżynierskich ulice miasta Poznania Normalne Pośrednie zużycie surowców naturalnych Bezpośredni
WYTWARZANIE I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
3. Ścieki deszczowe Ulice miasta Poznania/ TI Normalne Zanieczyszczenie wód powierzchniowych Bezpośredni
ZUŻYCIE ZASOBÓW NATURALNYCH
4. Woda Pomieszczenia socjalne ZDM, baza transportowa ul. Górecka / EL;
Ulice miasta Poznania/TI, TZ
Normalne Wyczerpywanie złóż wody podziemnej. Bezpośredni /pośredni
5. Sól drogowa Ulice miasta Poznania/ TI Normalne Zużycie surowców naturalnych i ich wyczerpywanie Pośredni
HAŁAS
6. Hałas i szumy komunikacyjne Ulice miasta Poznania/ RO Normalne Negatywny wpływ na klimat akustyczny środowiska Pośredni
WYTWARZANIE ODPADÓW
7. Odpady niebezpieczne wytwarzane przez wykonawców zew. Pas drogowy miasta Poznania (w tym place budowy) i tereny pozostające w administracji ZDM/ Wydziały prowadzące nadzór nad wykonawcami zew., DO Normalne Zanieczyszczanie powierzchni Ziemi, wód gruntowych Pośredni
8. Odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane przez wykonawców zew. Pas drogowy miasta Poznania (w tym place budowy) i tereny pozostające w administracji ZDM/ Wydziały prowadzące nadzór nad wykonawcami zew., DO Normalne Zanieczyszczanie powierzchni Ziemi, wód gruntowych Pośredni
ZANIECZYSZCZENIE GRUNTU
9. Przenikanie soli do gruntu z błotem pośniegowym Ulice miasta Poznania/ TI, TZ Normalne Zanieczyszczanie gruntu, wód gruntowych Bezpośredni
KWESTIE ŚRODOWISKOWE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
10. Wpływ soli na infrastrukturę drogową. Ulice miasta Poznania/TI, akcja zima, wykonawcy usług Specjalne Pośrednie zużycie surowców naturalnych i ich wyczerpywanie; częstsze remonty uszkodzonej infrastruktury generują powstawanie odpadów i zanieczyszczenie powierzchni ziemi Bezpośredni /pośredni
11. Ochrona drzewostanu, znajdującego się w pasie drogowym, podczas robót drogowych Pas drogowy miasta Poznania (w tym place budowy) i tereny pozostające w administracji ZDM/ TBU, TO, TZ, ZZ, ZN, wykonawcy robót, DO Normalne Zapobieganie pogorszeniu kondycji drzewostanu podczas prowadzonych robót drogowych Bezpośredni /pośredni
12. Ochrona roślinności znajdującej się w pasie drogowym(np. przed działaniem soli, czy aktami wandalizmu) Ulice miasta Poznania/ TZ, TI, ZZ, akcja zima, wykonawcy usług, wykonawcy robót Normalne Zapobieganie pogorszeniu kondycji roślinności znajdującej się w pasie drogowym; pośrednio poprawa klimatu akustycznego Bezpośredni /pośredn
* Odpowiedzialny za realizację zadań – opis symboli:
EL - Wydział Logistyki
RO - Wydział Organizacji Ruchu
TBU - Wydział Budowy i Utrzymania Dróg
TI - Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej
TO – Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich
TZ - Wydział Terenów Zieleni
ZZ – Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg
ZN- Wydział Nadzoru nad Inwestycjami
DO- Stanowisko ds. odbioru robót


Stan na dzień 18.04.2017 r.


Dowiedz się więcej