*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

System Zarządzania - wykaz znaczących aspektów środowiskowych

L.p. Aspekt środowiskowy Obszar występowania Warunki Wpływ na środowisko Aspekt
EMISJE DO POWIETRZA
1. Emisja pyłów PM 10, PM 2,5 B(a)P, itp. (emisja liniowa/komunikacyjna z dróg) ulice miasta Poznania Normalne Zanieczyszczenie powietrza Pośredni/bezpośredni
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2. Zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg i obiektów inżynierskich ulice miasta Poznania Normalne Pośrednie zużycie surowców naturalnych Bezpośredni
WYTWARZANIE I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
3. Ścieki deszczowe Ulice miasta Poznania/ TI Normalne Zanieczyszczenie wód powierzchniowych Bezpośredni
ZUŻYCIE ZASOBÓW NATURALNYCH
4. Woda Pomieszczenia socjalne ZDM, baza transportowa ul. Górecka / EL;
Ulice miasta Poznania/TI, TZ
Normalne Wyczerpywanie złóż wody podziemnej. Bezpośredni /pośredni
5. Sól drogowa Ulice miasta Poznania/ TI Normalne Zużycie surowców naturalnych i ich wyczerpywanie Pośredni
HAŁAS
6. Hałas i szumy komunikacyjne Ulice miasta Poznania/ RO Normalne Negatywny wpływ na klimat akustyczny środowiska Pośredni
WYTWARZANIE ODPADÓW
7. Odpady niebezpieczne wytwarzane przez wykonawców zew. Pas drogowy miasta Poznania (w tym place budowy) i tereny pozostające w administracji ZDM/ Wydziały prowadzące nadzór nad wykonawcami zew., DO Normalne Zanieczyszczanie powierzchni Ziemi, wód gruntowych Pośredni
8. Odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane przez wykonawców zew. w tym odpady biodegradowalne Pas drogowy miasta Poznania (w tym place budowy) i tereny pozostające w administracji ZDM/ Wydziały prowadzące nadzór nad wykonawcami zew., DO Normalne Zanieczyszczanie powierzchni Ziemi, wód gruntowych Pośredni
ZANIECZYSZCZENIE GRUNTU
9. Przenikanie soli do gruntu z błotem pośniegowym Ulice miasta Poznania/ TI, TZ Normalne Zanieczyszczanie gruntu, wód gruntowych Bezpośredni
KWESTIE ŚRODOWISKOWE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
10. Wpływ soli na infrastrukturę drogową. Ulice miasta Poznania/TI, akcja zima, wykonawcy usług Specjalne Pośrednie zużycie surowców naturalnych i ich wyczerpywanie; częstsze remonty uszkodzonej infrastruktury generują powstawanie odpadów i zanieczyszczenie powierzchni ziemi Bezpośredni /pośredni
11. Ochrona drzewostanu, znajdującego się w pasie drogowym, podczas robót drogowych Pas drogowy miasta Poznania (w tym place budowy) i tereny pozostające w administracji ZDM/ TBU, TO, TZ, ZZ, ZN, wykonawcy robót, DO Normalne Zapobieganie pogorszeniu kondycji drzewostanu podczas prowadzonych robót drogowych Bezpośredni /pośredni
12. Ochrona roślinności znajdującej się w pasie drogowym(np. przed działaniem soli, czy aktami wandalizmu) Ulice miasta Poznania/ TZ, TI, ZZ, akcja zima, wykonawcy usług, wykonawcy robót Normalne Zapobieganie pogorszeniu kondycji roślinności znajdującej się w pasie drogowym; pośrednio poprawa klimatu akustycznego Bezpośredni /pośredn
* Odpowiedzialny za realizację zadań – opis symboli:
EL - Wydział Logistyki
RO - Wydział Organizacji Ruchu
TBU - Wydział Budowy i Utrzymania Dróg
TI - Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej
TO – Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich
TZ - Wydział Terenów Zieleni
ZZ – Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg
ZN- Wydział Nadzoru nad Inwestycjami
DO- Stanowisko ds. odbioru robót


Stan na dzień 18.04.2017 r.


Dowiedz się więcej