*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

System Zarządzania - harmonogram wdrażania SZ w ZDM

I etap: wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 w Wydziale Parkowania ZDM

 • rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania jakością – październik 2002
 • szkolenia dla pracowników z wymagań normy ISO-9001:2000 – listopad, grudzień 2002
 • przygotowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością – kwiecień-wrzesień 2003
 • zatwierdzenie System Zarządzania Jakością Wydziału Parkowania wraz z Polityką Jakości (Zarządzenie Dyrektora ZDM nr 37/03) – listopad 2003
 • zapoznanie pracowników z dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością – listopad 2003
 • audity wewnętrzne – listopad 2003
 • audit zewnętrzny przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z siedzibą w Warszawie - grudzień 2003
 • przyznanie Certyfikatu Systemu Jakości – grudzień 2003

II etap: wdrożenie w ZDM zintegrowanego systemu zarządzania: jakości wg PN-EN ISO 9001:2001 i środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:1998

 • rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania jakością, powołanie Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości - luty 2004
 • szkolenia dla pracowników z wymagań normy ISO-9001:2000 – luty2004
 • przygotowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością – luty-maj 2004
 • rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego i powołanie Zespołu Ekologicznego – maj 2004
 • szkolenia dla pracowników z wymagań normy ISO-14001:2000 – maj 2004
 • wstępny przegląd środowiskowy – czerwiec 2004
 • przygotowanie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego – czerwiec, lipiec 2004
 • integracja systemów zarządzania – lipiec 2004
 • zatwierdzenie System Zarządzania ZDM wraz z Polityką Systemu Zarządzania (Zarządzenie Dyrektora ZDM nr 32/04 z dn. 12.10.2004 r.) – październik 2004
 • zapoznanie pracowników z dokumentacją Systemu Zarządzania – październik 2004
 • audity wewnętrzne – październik 2004
 • audit zewnętrzny przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z siedzibą w Warszawie - listopad 2004
 • przyznanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania /jakość, zarządzanie środowiskowe/ - grudzień 2004

III etap: doskonalenie w ZDM zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 wraz z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005

 • audity wewnętrzne – październik-listopad 2005 i luty-marzec 2006
 • audit praktyczny Systemu Zarządzania przeprowadzony przez firmę konsultingową zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14001:2005 i wynikające z niego działania doskonalące – styczeń-marzec 2006
 • szkolenia dla Dyrekcji ZDM, auditorów, Zespołu Ekologicznego, pełnomocnika i pracowników z wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005 – luty-marzec 2006
 • przygotowanie zmian w dokumentacji systemu zarządzania, generacja bazy oraz zapoznanie pracowników ze zmianami – luty-marzec 2006
 • audit Systemu Zarządzania przeprowadzony przez firmę konsultingową zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14001:2005 – marzec 2006
 • wprowadzenie Zarządzenia Nr 8 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie: wdrożenia w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 14001:2005.
 • audit zewnętrzny przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z siedzibą w Warszawie – kwiecień 2006
 • przyznanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania /jakość, zarządzanie środowiskowe/ – maj 2006

IV etap: wdrożenie w ZDM zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 wraz z doskonaleniem systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005

 • audity wewnętrzne – luty-marzec 2009
 • szkolenia dla Dyrekcji ZDM, koordynatora, pełnomocnika i wszystkich pracowników z wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności normy ISO-9001:2009 – marzec-kwiecień 2009
 • przygotowanie zmian w dokumentacji systemu zarządzania, generacja bazy oraz zapoznanie pracowników ze zmianami – marzec-kwiecień 2009
 • wprowadzenie Zarządzenia Nr 15 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie: wdrożenia w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005
 • audit zewnętrzny przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z siedzibą w Warszawie – maj 2009
 • przyznanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania /jakość, zarządzanie środowiskowe/ – czerwiec 2009

W celu dostarczenia dowodów na ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania oraz postępowanie zgodne z wymaganiami przywołanych norm oraz przepisów prawa w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu odbywają się planowo i systematycznie niezależne audity. Raz w roku odbywa się audit zewnętrzny jednostki certyfikującej (nadzoru lub co trzeci rok – odnowienia certyfikatu), a dwa razy do roku audity wewnętrzne planowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania przeprowadzane przez auditorów wewnętrznych Urzędu Miasta Poznania. W roku 2015 Urząd Miasta Poznania dokonał zmiany jednostki certyfikującej. Po raz pierwszy w 2015 r. audit odnowienia certyfikatu przeprowadziła jednostka TÜV Rheinland.Dowiedz się więcej