*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Historia

Zarząd Dróg Miejskich działa w Poznaniu już od ponad 55 lat. Na przestrzeni tego okresu wielokrotnie zmieniała się nazwa, jednostka podlegała także wielu różnym organom, ale od samego początku pełniła funkcję administratora i zarządcy poznańskich dróg, a także inwestora w zakresie budowy i modernizacji sieci ulicznej.

4 grudnia 1962 powstaje Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni podległy Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania (Uchwała nr 41/405/62 PRN z 11 listopada 1962 roku)
1974 utworzony zostaje Zarząd Dróg i Mostów podległy Prezydentowi Miasta Poznania
1989 powstaje Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich podległa Wojewodzie Poznańskiemu
1994 WDDM zostaje przekształcona w Zarząd Dróg Miejskich


Historia najważniejszych inwestycji drogowych

Lata 1962-70
Okres dynamicznego rozwoju miasta. Konieczna staje się budowa nowych połączeń drogowych, a także przystosowanie istniejącego układu ulic do rosnącego natężenia ruchu. Powstają nowe osiedla mieszkaniowe: Winogrady, Rataje i Raszyn, które wymagają obsługi komunikacyjnej. W okresie tym zrealizowano m.in. ulice: Grochowską, Marcelińską, Starołęcką z rondem Rataje, Słowiańska i Murawę. Wybudowano także Trasę Chwaliszewską z dwoma mostami przez Wartę i Cybinę.

Lata 1970-80
Gwałtowny wzrost motoryzacji i przestrzenny rozwój miasta. Okres znacznej rozbudowy sieci drogowej Poznania. W tym dziesięcioleciu powstają m.in.: trasa Hetmańska z mostem przez Wartę, trasa Warszawska (wylot wsch.), trasa Dąbrowskiego (wylot zach.), trasa Krzywoustego (wylot katowicki). W centrum miasta przybywa ul. Roosevelta z rondem Kaponiera, modernizowane są ulice Małe Garbary - Solna, Św. Marcin - Królowej Jadwigi. Równolegle z rozbudową podstawowego układu komunikacyjnego w 1975 roku rozpoczyna się wymiana i utwardzanie nawierzchni ulic peryferyjnych i lokalnych.

Lata 1980-80
Okres kryzysu gospodarczego, także w drogownictwie. Mimo to w tych latach powstaje wiele nowych ulic, m.in. trasa komunikacyjna ulic Wawrzyńca, Niestachowska, Serbska o wysokim standardzie drogowo - ruchowym; Chartowo - Żegrze na terenie Górnego Tarasu Rataj, a także ulice na nowym osiedlu mieszkaniowym Piątkowo: Kurpińskiego, Wojciechowskiego, Szymanowskiego i Umultowska. Zmodernizowana zostaje również ulica Grunwaldzka na odcinku od Roosevelta do Przybyszewskiego.

Lata 1990-2000
Powstaje wiadukt w ciągu ul. Dolna Wilda oraz zmodernizowany wiadukt Dworcowy i bardzo ważny dla miasta wiadukt Traugutta w ciągu ulicy Hetmańskiej. Zrealizowane zostają m.in. ulice Majakowskiego, Przepadek, Szeligowskiego, Dmowskiego, Czerniakowska, Hetmańska (odcinek od Rolnej do Dmowskiego) oraz Dolna Wilda do Klina Dębieckiego. Powstaje rondo Obornickie. Drogowcy modernizują ulice: Piątkowską, Pułaskiego, Opolską, Serbską, Głogowską (odcinek Hetmańska - Ściegiennego), Górecką, Leszka, Podgórną, a także Sławskiego, Wergiliusza i Rzepińską. ZDM uczestniczy także w budowie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, który łączy północne osiedla ze Śródmieściem. Zarząd Dróg Miejskich realizuje ponadto projekt modernizacji otoczenia i oświetlenia Katedry Poznańskiej.
Miasto Poznań jako pierwsze w kraju wprowadza również system centralnego sterowania ruchem ulicznym. Zadaniem systemu jest usprawnienie ruchu na poznańskich drogach dzięki maksymalnemu wykorzystaniu przepustowości istniejącej sieci ulicznej.

2001

ZDM modernizuje m.in. ulice: Sarmacką, Kurlandzką, Żonkilową, Słupską, Kamiennogórską, Bełchatowksą, Biegańskiego/Braillea, Łagowską, Braniewską, Szczepana, 5 stycznia i Złotowską. Ogółem zmodernizowano i wyremontowano 126 obiektów.

2002

Nowe Zawady
Arkońska/Strzałkowska
Rozpoczęto Budowę Mostu Św. Rocha
Zmodernizowano ulice: Kaliowa, Rzeczna-Skromna, Sędziwoja - Unisława, Grotkowska - Rzepińska, Myśliborska, Płomienna - Promyk, Pniewska - Braniewska, Błotna, Bławatkowa, Skrzyżowanie Królowej Jadwigi - Strzelecka,
sygnalizacja w ciągu drogi krajowej nr 2 Lutycka - Strzeszyńska
Budowa nowego oświetlenia ulicznego na ul. Strzeszyńska, Św. Rocha, Pużaka, Hawelańska, Jeleniogórska, Obrzańska, Pułaskiego, Ostrowska, Kobylepole, Druskienicka, Mateckiego, Sucholeska, Borówki
Wymieniono 5000 opraw świetlnych

2003

Oddano do użytku niezwykle ważny dla układu komunikacyjnego miasta Wiadukt im. G. Narutowicza w ciągu ulicy Obornickiej. Trwa budowa mostu św. Rocha.
Wybudowano ulice: Św. Leonarda, Kościerzyńska (odc. Dąbrowskiego - Sianowska), Grudziądzka, Kadłubka, Gostyńska (odc. Kościańska - Leszczyńska), Kwidzyńska (odc. Sianowska - Darłowska), Ochota, Czysta
ZDM zmodernizował: ul. Majakowskiego - budowa prawoskrętu z ul. Wł. Majakowskiego wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej Jana Pawła II na skrzyżowaniu z ul. Wł. Majakowskiego i ul. Berdychowo; sygnalizacje świetlne w rejonie: Solna - Garbary - Estkowskiego, Solna - Al. Marcinkowskiego - Plac Wielkopolski, Solna - Młyńska, Garbary - Wodna, Garbary - Północna, Rondo Śródka, Małe Garbary - Wroniecka - przejście dla pieszych; ulice: Sianowska (odc. Santocka - Człuchowska), Gromadzka, Elbląska (odc. Sianowska - Myśliborska), Namysłowska (odc. Żmigrodzka - Ząbkowicka), Jutrosińska, Ślężańska
Wykonano remonty ważniejszych ulic: Hetmańska, Bałtycka, Witosa i Niestachowska, Starołęcka, Główna, Nowowiejskiego, Wojciechowskiego i Jaroczyńskiego, wiadukt w ciągu ulicy Juraszów, Romka Strzałkowskiego, Żegrze
Wybudowano nowe oświetlenie uliczne na Św. Leonarda, Hulewiczów, Pyrzyczańska, Lubszańska, Św. Barbary, Kościuszki, Janikowska, Wojska Polskiego, Wiadukt im. G. Narutowicza w ciągu ulicy Obornickiej, Armii Poznań, Namysłowska, Jutrosińska
Zmodernizowano 6587 opraw świetlnych
Powstały sygnalizacje świetlne: na przejściu dla pieszych Grochowska - Świt, Naramowicka - Boranta, Leszczyńska - Rawicka; na skrzyżowaniu Grobla - Mostowa.
Wydział Parkowania ZDM otrzymał Certyfikat Systemu Jakości spełniający wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2001

2004

Zakończono budowę mostu św. Rocha. W maju 2005 roku Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przyznał mostowi św. Rocha wyróżnienie w konkursie "Budowa roku 2004". Zmodernizowano również most Królowej Jadwigi.
Oddano do użytku reprezentacyjny "deptak" na ul. Półwiejskiej. Ulica zyskała nową nawierzchnię, oryginalne oświetlenie, małą architekturę, monitoring.
Wyremontowano ulice: Głogowską, Leszka, Sanocką, Perzycką, Piękną, Swojską, Dąbrowskiego przy ul. Słupskiej, Hezjoda, Przygraniczną, Wańkowicza, Orkana, Ziemowita, Stróżyńskiego (od Jaroczyńskiego do Mateckiego), Szelągowską, Browarną, Główną (odcinek pomiędzy św. Michała i Krańcową), Bukowską (od ulicy Polskiej w kierunku Ławicy), Rondo Starołęka, skrzyżowania: Stróżyńskiego i Jaroczyńskiego, Hulewiczów i Szymanowskiego.
Zbudowano ulice: Namysłowską, Pustą, Głazową, Świebodzińską, Bastionową, Elbląską, Ponieckią, Darłowską, Tyca, Astrową, Myśliborską, Lęborską, Chodzieską, Grześkiewicza, Maszewską, Zagajnikową, Dwa Tory.
Wymieniono chodniki na ulicach: Armii Poznań, Podchorążych, Sikorskiego, Limanowskiego, Drużbackiej, Wilków Morskich, Świt, Stablewskiego, Kramarskiej, Alei Niepodległości, Bolesława Krzywoustego, Słupskiej.
Z inicjatywy ZDM, po raz pierwszy w Polsce zamontowano specjalne pasy dla osób niewidomych. Zamontowano je na pl. Cyryla Ratajskiego oraz przed schodami prowadzącymi pod Rondo Kaponiera. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowano 18 przystanków autobusowych, obniżono w 135 miejscach krawężniki na przejściach dla pieszych.
Wybudowano sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu Inflancka - Pawia, Inflancka - Piłsudskiego, Łużycka - Naramowicka oraz na ulicy Żegrze.
Rozpoczęto wdrażanie Systemu Informacji Miejskiej.
ZDM otrzymał Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania/ Jakość – Zarządzanie Środowiskowe/ zgodnie z normą ISO 9001:2001 i ISO 14001:1998

2005

Nagrody, wyróżnienia.
Kolejna nagroda dla mostu św. Rocha: "Dzieło mostowe roku" przyznana przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. ZDM otrzymał certyfikat "Wielkopolska Jakość". W grudniu Rada Osiedla Kopernika – Raszyn wręczyła statuetkę w dowód podziękowania za pomoc mieszkańcom osiedla w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych. Wysoka ocena dla projektów o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej inwestycji drogowych przygotowanych przez ZDM.
 1. Zakończenie modernizacji mostu Przemysła I, pierwszego z czterech obiektów inżynierskich w ramach projektu „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu” (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – SPO Transport).
 2. Komitet Sterujący Sektorowym Programem Operacyjnym „Transport” przy Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie zatwierdził dofinansowanie projektów złożonych przez Miasto Poznań w sprawie modernizacji ul. Głogowskiej.
 3. Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej.
 4. Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej.
System Informacji Miejskiej.
Wdrożono system informacji kierującej dla turystów i pieszych, więcej.
Budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych:
Folwarczna – Majakowskiego, Garbary – Szelągowska, Piłsudskiego – Śremska, Połabska – os. Zwycięstwa, Jeżycka, Piaśnicka, Arcybiskupa Baraniaka – Katowicka. Budowa i montaż oświetlenia ulicznego: Wałbrzyska, Marcelińska, Krzywoustego, Sucharskiego, Wiece, Śpiewaków.
Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych: w ciągu ulic Serbskiej- Witosa i Niestachowskiej, Bukowskiej, ulicy Szczepankowo (odc. Ługańska – Skibowa), Wyspiańskiego, Zamenhofa, Marcelińskiej (odc. Grochowska – Bułgarska), Zawady (Chlebowa – Koronkarska), Głównej (odc. Harcerska- Wiejska).
Przeprowadzono remonty ulic między innymi: Głogowskiej, ronda Śródka, Grochowskiej, Kobylepole, Zamenhofa, Lutyckiej, Strzeszyńskiej, Marcelińskiej.
Ułożono "Cienkie dywaniki" pojawiły się na ulicach: Jugosłowiańskiej, Ks. Mieszka II, Polnej, Gajowej, Krótkiej, Sienkiewicza, Kosińskiego, św. Jerzego, Podhalańskiej, Śląskiej, Pogodnej, Mariackiej, Kujawskiej, pl. Ostrowskim, Podolskiej, Bydgoskiej, Dolnej, Krapkowickiej, Wawrzyniaka, Średniej, Belwederskiej, Chłapowskiego, Smolnej, Łagodnej, Ziębickiej, Żupańskiego, wiadukcie dworcowym, wiadukcie na ul. Wojska Polskiego.
Wybudowano ulice: Trzebiatowską, Bolesławy, Ludmiły, Sabiny, Wandy, Wiesławy, Danuty, Kwiryny, Zdzisławy, Dobromiły.
Ułatwienia dla osób z dysfunkcją wzroku na rondzie Śródka, rondzie Starołęka.

2006

Nagrody, wyróżnienia.
Drugie miejsce w konkursie "Na najlepiej oświetloną gminę i miasto w Polsce" za iluminację kościołów św. Wojciecha oraz św. Józefa
ZDM otrzymał specjalne podziękowania od organizatorów Tour de Polotne

Zakończenie inwestycji dofinansowanych przez Unię Europejską:
 1. Projekt Z/2.30/I/1.1.1/557/06 "Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego"
 2. Projekt Z/2.30/I/1.6/24/05 "Zintegrowany system sterowania ruchem na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu", więcej
 3. Projekt SPOT/2.2/126/05 "Remont i przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej" - etap III
Rozpoczęcie inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską:
 1. Projekt SPOT/2.2/57/04 "Przebudowa ulicy Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn – etap I od autostrady A2 do strumienia Junikowskiego", zobacz więcej: 1, 2
Kontynuacja inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską:
 1. Projekt SPOT/2.2/62/04 "Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu"
  - Rozpoczęcie modernizacji wiaduktu Dolna Wilda
  - Rozpoczęcie modernizacji wiaduktu Franowo
 2. Projekt Z/2.30/I/1.6/23/05 "Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu", zobacz więcej: 1, 2
 3. Przetarg na budowę Mostu Cybińskiego
System Informacji Miejskiej. Wdrożono kolejne etapy:
Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych:
Nowe sygnalizacje powstaną na skrzyżowaniach ulic: Polskiej – 5 Stycznia –Nowina, Polskiej i wjazdu do Fortu VII, Słowiańskieji Zagonowej, Słowiańskiej – Rylejewa – Gronowej, Kasprzaka – Niegolewskich, Jana Pawła II – Kórnicka, św. Jerzego – Droga Dębińska, na ks. Mieszka I przy wjeździe na os. Przyjaźni oraz za wiaduktem górczyńskim zachodnim – przy wjeździe do marketu „Lidl”, na ul. Mieszka I przy wjeździe na os. Przyjaźni.
Zmodernizowane zostaną, w ramach projektu pod nazwą „Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej”, sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ulicy Grunwaldzkiej z Palacza, Jugosłowiańską, Miczurina, Jawornicką, Jeleniogórską, Grotkowską, Malwową.

Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych:
- zobacz więcej

Ułożono "cienkie dywaniki"
 1. Powidzka – odc. Krańcowa – Toruńska,
 2. Witkowska – odc. Krańcowa – Swarzędzka,
 3. Czerniejewska – odc. Krańcowa – Toruńska
 4. Swarzędzka – odc. Trzemeszeńska – Łowicka
 5. Kostrzyńska – odc. Łowicka – Włocławska
 6. Płocka – odc. Toruńska – Słupecka
 7. Toruńska – Warszawska (pieszojezdnia) – Włocławska
 8. Trzemeszeńska – odc. Krańcowa – Toruńska
 9. Kruszwicka – odc. Słupecka – ścieżka dla pieszych
 10. Inowrocławska – odc. Toruńska – Mogileńska
 11. Górki – odc. Dmowskiego – Głogowska
 12. Daleka – odc. Dmowskiego – Głogowska
 13. Mottego – odc. Kolejowa – Łukaszewicza
 14. Wolsztyńska – odc. Marcelińska – Bukowska
 15. Grodziska – odc. Marcelińska – Bukowska
 16. Pamiątkowa – odc. Dąbrówki – Rolna
 17. Dąbrówki – odc. Chłapowskiego – Pamiątkowa
 18. Langiewicza – odc. 28 Czerwca 1956r. – Zmartwychwstańców
 19. Filarecka – odc. Langiewicza – Traugutta
 20. Kresowa – odc. Naramowicka – Urocza
 21. Urocza – odc. Kresowa – Dolna
 22. Dolna – odc. od Naramowickiej (kontynuacja prac zeszłorocznych)
 23. Zagonowa – odc. Winogrady – Słowiańska
 24. Szydłowska - odc. Sokoła – wiadukt nad Witosa
 25. Gen. St. Maczka – odc. Piątkowska – Nad Wierzbakiem)
  - zobacz więcej
Wybudowano ulice:
Borsuczą (od Wilczej do końca), Dzieci Wrzesińskich (od Rysiej do Sępiej), Rysią (od Żbikowej do Stawu Browarnego), Wilczą, Wrzosową (od Wiśniowej do końca), Literacką (od Tołstoja do Puszkina), Majakowskiego (od Wilczej do Sępiej), Sępią (od Majakowskiego do Wiewiórczej), Wiewiórczą (od Rysiej do Sępiej), Tymienieckiego (od Kurcewiczówny do Kmicica), Znanieckiego (od Tymienieckiego do Wachowiaka), Wrzosową, Magnoliową (od Sasankowej do Magnoliowej)

W ramach Programu budowy ulic lokalnych rozpoczęto również budowę ulic na Dolnym Antoninku.

2007

Nagrody, wyróżnienia.
W X edycji Konkursu na "Najlepiej oświetloną Gminę i Miasto 2007 roku" w kategorii "Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu: kompleksu architektoniczno-urbanistycznego, charakterystycznych obiektów i miejsc w gminie lub mieście" I miejsce (ex aequo z Wrocławiem) zdobył Poznań za iluminację kościoła Św. Franciszka z Asyżu. Inwestorem był ZDM.

W plebiscycie Radia Merkury, Poznańskiego ośrodka TVP i Gazety Wyborczej „Wielkopolska 2006. Sukces i porażka” za największy sukces zostały uznane inwestycje komunikacyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

Transport i otwarcie mostu nad Cybiną zostały zaliczone do najciekawszych wydarzeń 2007 roku wg dziennika "POLSKA - The Times - Głos Wielkopolski"

Zakończenie inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską:
Projekt Z/2.30/I/1.6/23/05 "Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu", zobacz więcej: 14 sierpnia otwieramy Trasę Tramwajową od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej!, Trasa Tramwajowa od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej otwarta!

Projekt Z/2.30/I/3.3.1/559/06 "Budowa mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu" - realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zobacz więcej: Most Cybiński uroczyście otwarty!

Projekt SPOT/2.2/62/04 "Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu" - realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
Otwarcie wiaduktu Dolna Wilda

Kontynuacja inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską:
Projekt SPOT/2.2/57/04 "Przebudowa ulicy Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn – etap I od autostrady A2 do strumienia Junikowskiego", zobacz więcej: Trwa budowa ulicy Głogowskiej, która połączy nas z autostradą

Projekt SPOT/2.2/62/04 "Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu" - realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
- wiadukt Franowo
- wiadukt Górczyński Zachodni

System Informacji Miejskiej, wdrożenie kolejnych etapów:
Wystawa na pl. Wolności pn. „Słownik poznańskich ulic” związana z wdrożeniem VI etapu SIM – informacji o patronach/nazwach ulic/placów i mostów – tabliczek przybliżających historię miasta oraz przedstawiających najważniejsze postaci – patronów ulic.

Instalacja „kół ratunkowych”, informacji osiedlowych oraz informacji w przejściach podziemnych.

Nowe sygnalizacje świetlne:
księcia Mieszka I – os. Przyjaźni, Przybyszewskiego – Rokietnicka, Grunwaldzka – Cmentarna, Polska – Nowina, Polska- Złota, Garbary – Wielka, Poznańska – Mickiewicza, Mostowa – Wierzbowa, Mostowa – Kazimierza Wielkiego, Garbary – Grochowe Łąki, Dolna Wilda – Chłapowskiego, Dąbrowskiego – Słupska, Piaśnicka – os. Lecha, Kościuszki – Stary Browar.

Zmodernizowano sygnalizacje świetlne:
Jana Pawła II – Kórnicka, Podgórna – Szkolna, pl. Bernardyński, Głogowska – Hellera, Dąbrowskiego – Polska, Bukowska – Polska, Al. Solidarności – market, Niezłomnych – Kościuszki, al. Solidarności – Rylejewa.

Nowe drogi rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe:
Al. Solidarności (Naramowicka – Mieszka I), w ciągu ul. Tarnowskiej (od wiaduktu do Ostrowskiej), Spławie (Ostrowska – Gospodarska), Naramowicka (Serbska – wjazd na os. Kosmonautów), Minikowo (Pińczowska – Sandomierska), Żeromskiego (św. Wawrzyńca – Dąbrowskiego), Dowbora- Muśnickiego – pl. Bernardyński – Podgórna (Mostowa – Zielona), w pobliżu dworca autobusowego na os. Sobieskiego, Kościuszki (Ratajczaka – wjazd do Starego Browaru), Bułgarska (w rejonie skrzyżowania z Bukowską), Grobla (od Mostowej do Za Groblą)

Ułożono kolejne „cienkie dywaniki”:
Cienkie dywaniki na kolejnych ulicach

Wybudowano nowe ulice:
Kolejny odcinek ul. Literackiej
Rysią (odcinek: Żbikowa – Staw Browarny), Żbikową (Rysia – Staw Browarny), Wilczą (Kobyle Pole – Staw Browarny), Sępią (Majakowskiego – Staw Browarny), Borsuczą, Dzieci Wrzesińskich, Wiewiórczą, Rysią (Kobyle Pole – Żbikowa), Żbikową (Rysia – Sępia), Sępią (Wiewiórcza – Majakowskiego), Dobromiły, Zdzisławy, Haliny, Ludmiły (Dobromiły – Wandy), Braniborską, Gostyńską (Szubińska – Śmiełowska), Rozmarynową, Modrakową (św. Szczepana do torów kolejowych), Brzozową, Głogową, Działkową. Zobacz więcej: Budowa ulic lokalnych

Dzięki działaniom ZDM z Poznania zniknęły lawety z reklamami
Zobacz więcej: Lawety z reklamami znikają z ulic Poznania

ZDM udostępnił na stronie internetowej obraz z kamer zamontowanych na skrzyżowaniach
Zobacz więcej: Zobacz skrzyżowanie na żywo!2008

Nagrody, wyróżnienia.
Kapituła Nagrody "Polskie drogi XXI" uhonorowała Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu za oryginalną koncepcję wykorzystania przęsła starego mostu św. Rocha w konstrukcji mostu Jordana nad Cybiną oraz za innowacyjność w technicznej realizacji przedsięwzięcia.
Zobacz więcej:
- Most biskupa Jordana nagrodzony
- Most Jordana nagrodzony. Kolejna statuetka nagrody „Polskie drogi XXI” dla ZDM

Zakończenie inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską:
Projekt SPOT/2.2/62/04 "Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu" - realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
Otwarcie wiaduktów Górczyńskiego Zachodniego oraz Franowo

Projekt SPOT/2.2/57/04 "Przebudowa ulicy Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn – etap I od autostrady A2 do strumienia Junikowskiego"
Zobacz więcej:
- Głogowską po długim weekendzie

Zakończenie inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską:
Zakończenie przebudowy śródmiejskiego odcinka ulicy Głogowskiej

Zakończenie modernizacji kolejnych obiektów inżynierskich:
- wiaduktu w ciągu ulicy Santockiej nad ulicą Dąbrowskiego
- wiaduktu w ciągu Alei Solidarności nad ulicą Witosa
- kładki dla pieszych nad ulicą Słowiańską

Rozpoczęcie dużych inwestycji drogowych:
- Przebudowa ulicy Głogowskiej na odcinku od strumienia Junikowskiego do ulicy Rawickiej
- Modernizacja ulicy Bułgarskiej
- Przebudowa ulicy Winogrady
- Przebudowa ulicy Lechickiej na odcinku od ulicy Serbskiej do ulicy Lechickiej

Nowe drogi rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe:
ulica Bułgarska przy skrzyżowaniu z ulicą Bukowską oraz na odcinku od ulicy Marcelińskiej do ulicy Łubieńskiej, ulica Bukowska (odcinek al. Polska – Szamotulska), ulica Gospodarska, ulica Inflancka – odcinek północny, most Biskupa Jordana, ulica Szamarzewskiego na odcinku od ulicy Przybyszewskiego do ulicy Kassyusza, wiadukt Górczyński.

Nowe sygnalizacje świetlne:
skrzyżowanie ulicy Głogowskiej i rynku Łazarskiego

Ważniejsze remonty nawierzchni jezdni i chodników:
pl. Bernardyński od Długiej do Podgórnej - chodnik , ul. Dojazd – jezdnia, ul. Długa - chodnik, ul. Drzymały odc. od Nad Wierzbakiem do szkoły podstawowej, ul. Górecka – jezdnia, ul. Grunwaldzka odc. od torów PKP do ul. Malwowej, ul. Hetmańska odc. rondo Starołęka – most Przemysła I, od mostu Przemysła I do ul. Drogi Dębińskiej, ul. Inflancka – odc. Piłsudskiego – Wiatraczna, ul. Jesionowa – jezdnia, ul. Kantaka, ul. Karwowskiego – chodnik, ul. Kościuszki - chodnik od św. Marcin do ul. Ratajczaka, pl. Kolegiacki, ul. Kwiatowa chodnik na odc. Łąkowa – Rybaki, ul. Limanowskiego – jezdnia 52, ul. Matejki, św. Marcin – chodnik - od ulicy Ratajcz aka do ulicy Piekary (strona północna) oraz od ulicy Garncarskiej do ulicy Piekary (strona południowa) oraz jezdnia na odc. Kościuszki – Ratajczaka (strona południowa), ul. Meteorytowa – jezdnia na odc.: Morasko – granice miasta, ul. Murawa, ul. Niezłomnych – chodnik, ul. Omańkowskiej - jezdnia, chodniki, nowe miejsca postojowe, okolice MTP: ulice Grunwaldzka, Bukowska -remont chodników, jezdni, nasadzenia zieleni, elementy tzw. „małej architektury”, ul. Owcza, ul. Podjazdowa – jezdnia, ul. Roosevelta - odcinek: Dąbrowskiego – Libelta, jezdnia wschodnia, chodniki po stronie wschodniej i zachodniej, ul. Słupecka – chodnik, ul. Szamarzewskiego od Przybyszewskiego do Polnej, ul. Szczepankowo – jezdnia na odc. od Skibowej do Łużańskiej, ul. Śniadeckich, ul. Warszawska od ronda Śródka do ul. św. Michała, ul. Węgorka, ul. Wieruszowska, ul. Wojska Polskiego, odcinek: Dojazd – Podolańska, pl. Wolności (http://www.zdm.poznan.pl/informacje.php?sp=view&id=710), chodnik po stronie południowej, ul. Zachodnia – chodnik, ul. Zielona,

Ułożono kolejne „cienkie dywaniki” na ulicach:
Cmentarnej (odcinek Grunwaldzka - parking przy cmentarzu Junikowskim)
Winklera (odcinek Kasprzaka – Arciszewskiego)
Jarochowskiego (odcinek Niegolewskich – Chociszewskiego)
Wołyńskiej (odcinek Wojska Polskiego – Szydłowska)
Wieżowej (odcinek Wyszyńskiego - Nowe Żegrze)
Mińskiej (odcinek Mogileńska – Krańcowa)
Modlińskiej (odcinek Mogileńska – Goplańska)
Jodłowej (odcinek bez przejazdu – Morelowa)
Sosnowej (odcinek bez przejazdu – Opolska)
Brzozowej (odcinek Jesionowa – Opolska)
Morelowej (odcinek Sosnowa – Świerkowa)
Akacjowej (odcinek Modrzewiowa – Opolska)

Wybudowano nowe ulice:
Charzykowską, Działkową, Gostyńską, Krobską, Łebską, Miśnieńską, Modrą, Perłowską, Strzelińską, Warpnowską.

Działania ZDM w „Roku klimatu i środowiska”. Nowa jakość w zakładaniu zieleni w pasie drogowym
W 2008 roku ZDM zasadził 1457 drzew, 8913 krzewów liściastych, 894 krzewy iglaste, 46240 roślin cebulowych, założył 10232 m2 trawników. zobacz więcej

2009

Nagrody, wyróżnienia.
Miasto Poznań LIDEREM EKOLOGII w konkursie Ministra Środowiska za ”Wyjątkowo mądre i dobrze zorganizowane działania służące środowisku i podnoszące komfort życia mieszkańców miasta, jak np. regulacja ruchu samochodowego, przyjazny dla środowiska transport publiczny, wprowadzanie zieleni w pasach drogowych, ochrona przed hałasem, wprowadzenie opłat stymulujących racjonalną gospodarkę wodami opadowymi, mogą służyć za przykład nie tylko polskim gminom, ale i zagranicznym samorządom.
Od 2003 r. wprowadzane są systemy sterowania oświetleniem drogowym, oprawy światła rozproszonego i specjalne systemy iluminacji nocnej. Zdaniem specjalistów oświetlenie ulicy Głogowskiej jest innowacyjne w skali świata. Systematycznie poprawia się komfort akustyczny miasta. Służą temu ekrany tłumiące hałas, osłony gumowe i szlifowanie szyn, ciche nawierzchnie, ekrany z zieleni niskiej i wysokiej. Tylko w Poznaniu można zobaczyć trawiaste torowiska po których jeżdżą cichobieżne tramwaje. Zieleń na ulicach Poznania urzeka, a wykorzystanie nawet najmniejszego skrawka powierzchni pod pięknie skomponowane nasadzenia, zaskakuje”.

Wyróżnienie w konkursie "Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2008 roku"

Podziękowania od Inicjatywy Marszu dla Życia

Podziękowania od Stowarzyszenia Młodych Demokratów

Zakończenie dużych inwestycji drogowych
- Ulica Bułgarska na odcinku od ulicy Łubieńskiej do ulicy Bukowskiej,
- Ulica Lechicka, odcinek od ulicy Serbskiej do ulicy Naramowickiej
- Wiadukt nad projektowaną trasą Nowe Zawady
- przebudowa ulicy Winogrady
- Ulica Głogowska, odcinek od strumienia Junikowskiego do ulicy Rawickiej
- przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka – Wojskowa
- Przebudowa ulicy Żeromskiego

Modernizacja kolejnych obiektów inżynierskich
- Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu ulicy Wyłom nad ul. ks. Mieszka I,
- Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu ulicy Szydłowskiej nad ulicą Witosa

Rozpoczęcie inwestycji drogowych współfinansowanych przez UE
- Przebudowa ulicy Bukowskiej na odcinku od ulicy Prostej do granic miasta

Nowe drogi rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe
W 2009 roku Zarząd Dróg Miejskich oddał do użytku ponad 12 kilometrów dróg rowerowych i pieszo – rowerowych w ulicach: Bohaterów Westerplatte (1,1 km), Bułgarskiej na odcinkach od ulicy Łubieńskiej do „Biedronki” (0,22 km), Bukowskiej, na odcinku od Szamotulskiej do Przybyszewskiego (0,35 km), Głogowskiej na odcinku od Rawickiej do strumienia Junikowskiego (0,5 km), Katowickiej (0,15 km), Książęcej (0,3 km), Lechickiej (1,31 km), Marcelińskiej – łączniki przy Bułgarskiej (0,2 km), Noskowskiego – kontrapas (0,15 km), Ostatniej, na odcinku od Kopaniny do Konarzewskiej (0,75 km), Rodawskiej – chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym (0,65 km), Starołęckiej, na odcinku od duktu leśnego przy Forcie I do Autostrady A2 (0,9 km), Stróżyńskiego – turystyczny szlak rowerowy (0,18 km), Szamarzewskiego, na odcinku od Przybyszewskiego do Szamotulskiej (0,32 km), Szarotkowej (1,8 km), Winogrady – drogi rowerowe i tzw. pasy techniczne (2,05 km), Tarnowskiej (0,5 km), Wojska Polskiego na odcinku od Witosa do wjazdu na Uniwersytet Przyrodniczy (0,32 km) oraz na Strzeszynie L (0,6 km).

Ważniejsze remonty nawierzchni jezdni i chodników
chodnik na ul. Białej, ul. Bobrownicka, ul. Bobrzańska, ul. Cegielskiego, ul. Chojnicka, ul. Darzyńska, ul. Druskiennicka, ul. Działowa, ul. Hetmańska, jezdnia południowa od ronda Starołęka do mostu Przemysła I , ul. Leśnych Skrzatów na odcinku od Bukowskiej do ul. Strzegomskiej, ul. Libelta – odc. al. Niepodległości – wiadukt PKP , ul. Łozowa, ul. Łukaszewicza – odc. Graniczna – Potockiej, ul. Marii Magdaleny, ul. Łużycka, ul. Matejki – odc. Berwińskiego – Konopnickiej, ul. Michałowo, chodników na ul. Modrzewiowej, ul. Mostowa, chodniki na ulicy Nowowiejskiego, chodnik na ul. Niecałej, ul. Ogrodowa, ul. Piotrowo, ul. Orna, ul. Przemysłowa , chodnik na ul. Słowiańskiej- odc. Gromadzka – Szelągowska, chodnik na ul. Stablewskiego na odcinku od ul. Lodowej do ul. Łukaszewicza, ul. Stawna, Aleje Solidarności – odc. Połabska – rondo Solidarności , ul. Strzałowa - odc. Strzelecka – Rybaki, ul. Szamarzewskiego odc. od Przybyszewskiego do ul. Szpitalnej, ul. św. Szczepana, ul. Świerkowa, chodnik na ul. Szylinga – odc. Bukowska – Grunwaldzka, tzw. trójkąt strzelecki), pl. Wielkopolski, ul. Wieniawskiego, chodnik na ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Jarochowskiego do ul. Matejki

Wybudowano nowe ulice
Górczyńską , Bohaterów Westerplatte, Włocławską, Kiemliczów, Oskierki, Polańską, Łuczanowską, Modlińską, Kościerzyńską(odcinek: Sianowska – Oliwska), Smardzewską, Jaśkowiaka na odcinkach od ul. Morasko do ul. Celichowskich i od ul. Morasko do posesji nr 9. Rozpoczęte zostały długo oczekiwane budowy ulic Szarotkowej oraz Przełęcz na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do granicy miasta Poznania. Zieleń
- Osiągnięcia, nowe technologie, więcej
- Rewaloryzacja szaty roślinnej pasów rozdziału ulic Krzywoustego
- Opieńskiego, skweru na ulicy Kolejowej, na ulicy Grunwaldzkiej
- Bohaterów Westerplatte
- w tzw. Trójkącie strzeleckim
- ulicy Bułgarskiej

System Informacji Miejskiej
Wdrożenie ostatniego etapu SIM – informacji numerowej oraz informacji ulicowej
- Wdrażamy ostatni etap Systemu Informacji Miejskiej
- SIM. Rozpoczął się montaż tablic z nazwami ulic i numerów domów

Działania promocyjne ZDM
- Przewodnik „Rowerem po Poznaniu”
- Wspólna akcja ZDM i „Gazety Wyborczej” „Stawiamy stojaki rowerowe”
- Akcja :Bądź widoczny na drodze”
- Wspólna akcja ZDM i „Faktu”
- Bezpieczna droga do szkoły
- Montaż inteligentnych mierników prędkości przed szkołami
- Europejski Dzień bez Samochodu
- II urodziny mostu biskupa Jordana
- Otwarcie ulicy Winogrady

Inne wydarzenia
- Powrót Hygei na pl. Wolności
- uroczyste odsłonięcie studzienki Hygei
- Dzień Drogowca – spotkanie z dziennikarzami w Centrum Sterowania Ruchem

Nowe podstrony na naszej stronie internetowej:
- Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej
- Projekty drogowe
- Przewodnik „Rowerem po Poznaniu”


2010

Nagrody, wyróżnienia.
ZDM doceniony w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce

Zakończenie dużych inwestycji drogowych
- Otwarcie trasy Nowe Zawady
- Przebudowa układu drogowego u zbiegu ulic Malwowej, Złotowskiej, Skórzewskiej w Poznaniu i Poznańskiej w Skórzewie , więcej
- Budowa systemu sterowania ruchem w ciągu ulicy Wojska Polskiego oraz na skrzyżowaniu ulic Małopolskiej, Litewskiej, Nad Wierzbakiem i alei Wielkopolskiej
- Remont zachodniej jezdni ul. Przybyszewskiego na odcinku między ulicami Szamarzewskiego i Dąbrowskiego
- Remont zachodniej jezdni ulicy Przybyszewskiego na odcinku od ulicy Bukowskiej do wjazdu na teren Szpitala Klinicznego nr 2

Inwestycje drogowe współfinansowane przez UE
- Przebudowa ulicy Bukowskiej
- Przenoszenie zabytkowej bramy z terenu budowy ulicy Bukowskiej
- Przebudowa ulicy Bułgarskiej na odcinku od ulicy Marcelińskiej do ulicy Bułgarskiej , więcej
- Rozbiórka wiaduktu Antoninek i budowa węzła Antoninek , 2 strona, 3 strona
- Rozpoczęcie prac nad projektem koncepcyjnym „Przebudowa układu komunikacyjnego w obszarze ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Teatralnego do mostu Dworcowego”, 2 strona
- Modernizacja wschodniej nitki wiaduktu Górczyńskiego

Inne inwestycje drogowe rozpoczęte w 2010 roku
- Budowa Fontanny Wolności
- Remont zachodniej jezdni ulicy Przybyszewskiego na odcinku od ulicy Szamarzewskiego do ulicy Bukowskiej

Przygotowania do kolejnych inwestycje drogowych
- Przetarg na wykonanie prac projektowych dla budowy układu komunikacyjnego stanowiącego dojazd do Term Maltańskich w Poznaniu
- Remont nawierzchni placu Adama Mickiewicza
- Rozwijanie systemu ITS

Modernizacje obiektów inżynierskich
- Remont kładki dla pieszych nad ul. Żegrze

Nowe drogi rowerowe
- Aleja Wielkopolskach część południowa (0,17 km), Antoninek Dolny (0,15 km), ulica Podwale (0,35 km), ulica Prymasa Hlonda (0,65 km), ulica Przybyszewskiego, odcinek od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Szamarzewskiego (0,3 km), ulica Przybyszewskiego, odcinek od ulicy Bukowskiej do ulicy Grunwaldzkiej (0,65 km), kontrapas na ulicy Skotarskiej (0,14 km), ulica Starołęcka odcinek od ulicy Żywieckiej (Autostrady A2) do ulicy Lipnickiej (1,5 km).
- Nowe stojaki rowerowe

Najważniejsze remonty nawierzchni jezdni i chodników
- Remont chodników na ulicach Paderewskiego i Wszystkich Świętych
- Remont nawierzchni jezdni, chodników i ścieżki rowerowej na ul. św. Wojciech
- Układanie nowej nawierzchni na ulicy Garbary między pl. Bernardyńskim a ulicą Małe Garbary oraz na al. Niepodległości na odcinku od ulicy Przepadek do Nowowiejskiego
- Remont ul. Wilczak
- Remont ulicy Droga Dębińska
- Remont ulicy Szewskiej
- Ulica Kościuszki między ulicami Fredry i św. Marcin
- Ulica Mylna
- Ulica Ogrodowa
- Ulice Dolna Wilda i Ojca Żelazka
- Ulica Łozowa
- Ulica Kościelna
- Ulica Murawa

Najważniejsze remonty nawierzchni jezdni i chodników
Kmicica, Szarotkowa, Forsycjowa (odc. od Szarotkowej do cieku Plewianka), Kaczeńcowa (odc. od Szarotkowej do Frezjowej).
Rozpoczęto budowę ulic: Dalekiej, Oświęcimskiej (odc. od Chęcińskiej do Żeglarskiej), Przedborskiej, Wareckiej (odc. od Kozienickiej do Chęcińskiej), Chęcińskiej (odc. od Chęcińskiej do Oświęcimskiej)

Rewaloryzacja zieleni
- Nowatorskie metody ochrony zieleni przyulicznej
- Wiosenne nasadzenia upiększają Poznań
- Rewaloryzacja zieleni na placu Asnyka
- Rewaloryzacja szaty roślinnej pasa drogowego ulic Stanisława Matyi i Wierzbięcice, 2 strona

Działania promocyjne ZDM
- „Projekty drogowe” na stronie internetowej ZDM
- Czat dyrekcji ZDM w portalu lazarz.pl
- Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”
- "Prawidłowo zaparkuj samochód” wspólna akcja Straży Miejskiej, Policji i ZDM
- Uczestnictwo w akcji „Mądry transport – lepsze życie – MAN” pełen ludzi i atrakcji. Dzień bez Samochodu
- II edycja Przewodnika: rowerem po Poznaniu
- uruchomienie mapy utrudnień komunikacyjnych na stronie internetowej ZDM

Inne wydarzenia
- Przygotowania do wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na Jeżycach
- Zmiany w SPP
- Możliwość opłat za postój w SPP przez telefon komórkowy
- ZDM w trosce o bezpieczeństwo pieszych. Nowe tabliczki informacyjne na sygnalizatorach S-2
- Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje drogowe
- Aktywne oznakowanie przejść dla pieszych2011

Nagrody, wyróżnienia.
Zarząd Dróg Miejskich wyróżniony w VI edycji konkursu „Przetargi dla Najlepszych – Lider Eko Inwestycji” organizowanym przez redakcję ogólnopolskiego dwutygodnika budowlanego „Profile”.,
ZDM nagrodzony w Konsumenckim Konkursie Jakości Usług „Najlepsze w Polsce”, Towarzystwo Urbanistów Polskich w V edycji konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce wyróżniło działalność Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu,

Inwestycje zakończone w 2011 roku
zakończenie przebudowy ulicy Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta, zobacz więcej: 1, 2, 3,
Budowa układu komunikacyjnego stanowiącego dojazd do Term Maltańskich wraz z remontem skrzyżowań ulicy Warszawskiej z ulicami św. Michała i Krańcową”,
Budowa ulicy Dzięgielowskiej zobacz więcej 1,
Przebudowa ulicy arcybiskupa Walentego Dymka,
Rozbudowa skrzyżowania ulic Złotowskiej – Malwowej – Skórzewskiej w Poznaniu i Poznańskiej w Skórzewie,

Inwestycje w trakcie realizacji
Przebudowa węzła komunikacyjnego Kaponiera zobacz więcej 1, 2,
Rozbudowa węzła Antoninek w ciągu ulicy Warszawskiej i Bałtyckiej (droga krajowa nr 92) w Poznaniu. zobacz więcej 1,
Przebudowa ulicy Bułgarskiej na odcinku od ulicy Marcelińskiej do ulicy Grunwaldzkiej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bułgarskiej z ulicami Grunwaldzką i Jugosłowiańską,
budowa ulic: Marcelińskiej, Strzegomskiej i Wałbrzyskiej. Kończą się prace na ul. Węgorka,
Przebudowa ulicy Bukowskiej na odcinku od ulicy Zeylanda do ulicy Prostej

Inne inwestycje ZDM
SPP na Jeżycach:
Zmiany w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania. Od maja Jeżyce w SPP. zobacz więcej 1,
Tablice zmiennej treści w SPP na Jeżycach,
Kontrapasy na Jeżycach,
Uruchomienie systemu skrzyżowań równorzędnych,
Strefa 30 zobacz więcej 1,
Budowa fontanny Wolności

Ulice lokalne
Warecka, Chęcińska, Oświęcimska, Dzięgielowa, Człopska (odc. Dąbrowskiego – Gorzyńska), Warpnowska (odc. Człopska – Łebska), Gronostajowa (odc. Lisia – Rysia), Lisia (odc. Majakowskiego – Żbikowa), Frezjowa (odc. Szarotkowa – Stokrotkowa), Kościerzyńska (odc. Gniewska- Oliwska), Gostyńska (odc. Kościańska – Śmigielska), Kościańska (odc. Ostatnia – Gronostajowa), Osiecka, Bosa, Myśliwska, Knapowskiego, Kosynierska
W 2011 roku rozpoczęły się również budowy ulic: Poznańskie Sady, Uprawnej, Górki.

Projekty drogowe w konsultacjach społecznych
Budowa ulicy Unisława, projekt organizacji ruchu związanej z wprowadzeniem strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h - "strefy 30" w obszarze objętym ulicami: Święty Marcin, Aleje Marcinkowskiego, Solna, aleja Niepodległości,
Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicy Grunwaldzkiej z ulicami Rycerską i Ostroroga, budowa ulicy Bożydara,
Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu”,
Projekt rozbudowy i budowy ulicy Obornickiej na odcinku od wiaduktu Gabriela Narutowicza do ronda Obornickiego (ronda Dębowskiego) wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego,
Koncepcja przebudowy ulicy Bukowskiej na odcinku od ulicy Polskiej do ulicy Zeylanda, budowa ulicy Staszowskiej, koncepcja projektowa dla budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań-Kluczbork w ciągu ulicy Starołęckiej na odcinku od ulicy Fortecznej do ulicy św. Antoniego w Poznaniu,
Przebudowa ulicy Bukowskiej na odcinku od ulicy Prostej do ulicy Zeylanda,

Ważniejsze remonty
Plac Mickiewicza,
Święty Marcin,
Dokończenie remontu zachodniej jezdni ulicy Przybyszewskiego na odcinku od ulicy Szamarzewskiego do Bukowskiej zobacz więcej 1,
Ulica Garncarska,
Wszystkich Świętych,
Północna jezdnia ulicy Czechosłowackiej,
Serbska,
Aleje Solidarności zobacz więcej 1,
Obodrzycka,
Skrzyżowanie ulicy Grobla z Mostową,
Ulica Mickiewicza,
Droga Dębińska,
Most Lecha,
Księcia Mieszka,
Rolna,

Zieleń przyuliczna
Nowatorskie metody ochrony zieleni przyulicznej zobacz więcej 1,
Nowe nasadzenia na Jeżycach,
Rewaloryzacja skweru u zbiegu ulic Stawnej, Małe Garbary, Garbary, Akcja „Nie solę”,

Drogi rowerowe
Brzechwy, odc. od Szeherezady do Bukowskiej (ciąg pieszo – rowerowy) – 130, Bukowska od Leśnych Skrzatów do granicy miasta/ drogi rowerowe i jezdnie ruchu uspokojonego (trasa rowerowa) – 3500 metrów, arcybiskupa Walentego Dymka – 900, Dzięgielowa – 1380, Gajowa (kontrapas) – 140, Mickiewicza, odcinek między Poznańską a Dąbrowskiego (kontrapas) – 270, Mylna (kontrapas) – 260, Niestachowska – 900, Przybyszewskiego odcinek od Szamarzewskiego do Bukowskiej – 900, Słowackiego (kontrapas) – 200, Staszica (kontrapas) – 240, Strzałkowskiego (kontrapas) – 100, Szamarzewskiego, odcinek między Polną a Kraszewskiego (kontrapas) -440, Wawrzyniaka, odcinek od Słowackiego do Jackowskiego (kontrapas) -220, Witosa, odcinek od Wojska Polskiego – do Alei Solidarności – 900, Żelazna – 40. Łącznie oddano do użytku 10,320 km dróg rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i kontrapasów.
Zostały wyremontowane: Bukowska, odcinek od Leśnych Skrzatów do Prostej – 550, Leśnych Skrzatów, odcinek od Bukowskiej do schroniska dla zwierząt – 100.

Inne działania ZDM
Uruchomienie systemu sygnalizacji blokad wjazdu na Stary Rynek,
Brama Edwardowo w świetle reflektorów,
Więcej ławek w pasie drogowym zobacz więcej 1, 2,
System ITS,
Ograniczenia w ruchu ciężkich pojazdów samochodowych zobacz więcej 1, 2,
Zmiana organizacji ruchu na estakadzie w ciągu ulicy Krzywoustego nad ulicą Inflancką zobacz więcej 1 Akty wandalizmu w pasie drogowym
Rondo Kaponiera,
Stary Rynek,
Dewastacja zieleni przyulicznej zobacz więcej 1,
Kradzieże wpustów ulicznych,
Akcje promocyjne
Przewodnik ZDM "Rowerem po Poznaniu",
Bądź widoczny na drodze,
Bezpieczna droga do szkoły,
ZDM w Europejskim Dniu bez Samochodu,
Akcja "Nie solę",
Uroczystość zakończenia budowy ulicy Bukowskiej,
, Uroczystość zakończenia budowy ulicy Dzięgielowej


2012

Nagrody, wyróżnienia.
konkursy "Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce:", "Lider Eko Inwestycji"

Inwestycje:
- przebudowa śródmiejskiego odcinka ulicy Bukowskiej
- przebudowa węzła komunikacyjnego Antoninek, zobacz więcej 1
- przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera:
I etap – od mostu Dworcowego do ulicy Zwierzynieckiej
II etap w trakcie realizacji
- przebudowa ulicy Bułgarskiej na odcinku od ulicy Marcelińskiej do ulicy Grunwaldzkiej, zobacz więcej 1, 2
- budowa ulic Ptasiej, Wałbrzyskiej, Strzegomskiej i Marcelińskiej na odcinku od ulicy Bułgarskiej do ulicy Wałbrzyskiej
- przebudowa ulicy arcybiskupa Walentego Dymka
- budowa układu drogowego stanowiącego dojazd do Term Maltańskich
- zakończenie budowy fontanny Wolności
- przebudowa i zmiana konstrukcji jezdni na ulicy Jana Pawła II po zakończeniu prac Aquanetu związanych z budową kolektora prawobrzeżnego
- rozpoczęcie przebudowy wschodniej nitki wiaduktu Kosynierów Górczyńskich, zobacz więcej 1
- rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ulicy Bałtyckiej z ulicą Janikowską
- budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Rycerskiej i Ostroroga
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawiej i Wyzwolenia

Usprawnienia komunikacyjne:
- wprowadzenie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych, zobacz więcej: 1, 2
- strefa 30 – I etap, zobacz więcej: 1
- przetarg na ITS
- budowa miejsc do instalacji mat najazdowych
- buspasy
- Wrocławska deptakiem

Budowa ulic lokalnych i wewnętrznych:
Sielska, Górki, Jędrzejowska, Poznańskie Sady (odcinek: Rodawska – Spławie), Uprawna (odc. Spławie – Skibowa) oraz skrzyżowanie ulic Rodawskiej, Skibowej, Glebowej, Uprawnej Nowotarska, Nowy Świat. Rozpoczęcie budowy ulic: Leśników, Warpińskiej (etap I), Drwali, Starkowskiej (odc. Drwali – Zieliniec, etap II), Zieliniec (etap III).

Ważniejsze remonty:
Aleje Solidarności, aleja Wielkopolska, Bolkowicka, Chłodna, 28 Czerwca 1956 roku, Dworcowa, Hetmańska, Królowej Jadwigi, księcia Józefa, Sikorskiego, Warszawska

Rowery:
W 2012 roku oddano do użytku cyklistów 16,13 kilometra dróg:
Bałtycka (przy zakładach VW), Bułgarska (odc. Marcelińska – Grunwaldzka), Bukowska od Przybyszewskiego do Roosevelta), arcybiskupa Walentego Dymka (odc. Folwarczna – Piwna), Grunwaldzka (odc.: Ostroroga – Promienista, Wojskowa – Przybyszewskiego), Inflacka (odc. Bytyńska – Żegrze), Jesionowa (odc. Opolska – Głogowska – dopuszczony ruch rowerowy na chodniku), Kurlandzka (przy Szwajcarskiej), Leszczyńska (odc. Buczka – Kozaka), Leśnych Skrzatów (kontynuacja prac z 2011r.), Marcelińska (odc. Bułgarska – Strzegomska), droga rowerowa wzdłuż nadbrzeża Warty (odc. Szelągowska – Ugory), Opolska (chodnik dopuszczony dla ruchu rowerowego), Piaśnicka (wzdłuż trasy tramwajowej na Franowo), Ptasia, Puszkina, rondo Jana Nowaka – Jeziorańskiego, Sielska, Strzegomska, Strzeszyńska (odc. Druskiennicka – Iwonickiej), Wałbrzyska, Warszawska (odc.: przy zakładach VW i przy ul. Krańcowej), drogi rowerowe wybudowane w ramach budowy układu drogowego stanowiącego dojazd do Term Maltańskich (np. Krańcowa, Termalna, Grodzieńska). Dodatkowo, wybudowano drogę rowerową po stronie zachodniej ul. Jana Pawła II, wyremontowano ul. św. Wojciech zamieniając pas rowerowy dwukierunkowy na kontrapas,
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Szwajcarskiej
Dwudziesta rocznica otwarcia pierwszej trasy rowerowej w Poznaniu

Inne:
- zmiany w SPP
- zieleń przyuliczna
- nowa zieleń przy dworcu PKP
-
akcja "nie solę"

Projekty drogowe w opiniowaniu:
W 2012 roku na stronie internetowej zaprezentowaliśmy 21 projektów drogowych, w tym również inwestycje nie realizowane przez ZDM:
Link 1, Link 2, Link 3, Link 4, Link 5, Link 6, Link 7, Link 8, Link 8, Link 9

Wybrane działania informacyjne ZDM:
wystawa „Poznań po remontach”, informowanie o organizacji ruchu w okresie EURO 2012, zobacz więcej: 1, 2
bezpieczna droga do szkoły, zobacz więcej: 1, 2
przewodnik rowerem po Poznaniu, akcja „Nie solę czyli jak bezpiecznie przetrwać zimę nie szkodząc środowisku”, rocznica zakończenia budowy mostu biskupa Jordana.2013

Nagrody, wyróżnienia
Komitet Organizacyjny w imieniu Rady i Kierownictwo Osiedla Łazarz, Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” złożył podziękowania Zarządowi Dróg Miejskich

Inweestycje
przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera, Link 2, Link 3
wiadukt Kosynierów Górczyńskich – wschodni, zakończenie przebudowy wiaduktu,
Miasto podpisało umowę na realizację projektu "System ITS Poznań",
budowa pasa prawoskrętu z ulicy Niestachowskiej w ulicę św. Wawrzyńca, Link 2
budowa chodnika w ciągu ulicy Radojewo,
remont polegający na ułożeniu dywanika bitumicznego na ulicy Jasna Rola,
budowa ronda na Krzesinach

Usprawnienia komunikacyjne
przetarg nieograniczony na "Wykonanie projektów koncepcyjnych dla strefy "Tempo 30" w centrum Poznania",
skrzyżowanie ulic: Górna Wilda, Królowej Jadwigi, Półwiejska. Projekty zmian organizacji ruchu. Opiniowanie projektu,
zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Dolna Wilda, Królowej Jadwigi, Półwiejska od maja,
koncepcja tymczasowej, do czasu zakończenie budowy nowego dworca kolejowego, organizacji ruchu na ulicy Dworcowej i placu przed dworcem PKP. Konsultacje,
zmiany w organizacji ruchu przed dworcem PKP,
nowe koperty dla niepełnosprawnych w rejonie placu Wolności,
"kolejne usprawnienia dla komunikacji zbiorowej",
koncepcja wydzielania torowiska tramwajowego w ul. Grunwaldzkiej na odcinku między ul. Bukowską a skrzyżowaniem z ulicami Matejki – Szylinga. Konsultacje,
Od lipca strefa 30 w ścisłym centrum Poznania,

Budowa ulic lokalnych i wewnętrznych
Budowa ulic Bożeny i Pustej,
budowa ulicy Żorskiej,
remont ulicy Staszica,

Ważniejsze remonty
remont torowiska na węźle komunikacyjnym most Teatralny/ Roosevelta/ Dąbrowskiego., Link 2, Link 3, Link 4, Link 5, Link 6,
remont ulicy Krzywoustego,
zmiany w organizacji ruchu na estakadzie w ciągu ulicy Krzywoustego nad ulicą Inflancką, Link 2,
ul. Garbary,
naprawa nawierzchni jezdni na Alejach Solidarności,
ulice Obornickiej i Wojska Polskiego,
ul. Kmieca,
Kmieca po remoncie,
ul. Jana Pawła II,
Taczaka i Rybaki,
remont na ulicy Zamenhofa,
remont jezdni ulicy Libelta,
ul. Wybickiego,
remont ulicy Ściegiennego na odcinku od ulicy Głogowskiej do ulicy Arciszewskiego, Link 2,
remont ulicy Marcelińskiej, Link 2,
naprawa chodnika na ulicy Murawa,

Rowery
W 2013 roku wykonano 7,96 km dróg rowerowych, pasów rowerowych i chodników dopuszczonych dla ruchu rowerowego. Według stanu na 30 grudnia 2013 roku stan dróg rowerowych to 128, 65 km. W tej liczbie nie zostały uwzględnione rozpoczęte prace na ulicach Biskupińskiej, Strzeszyńskiej i w ramach przebudowy węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera.
Rowerem po Poznaniu z prezydentem i ambasadorem,
warsztaty rowerowe "Think Bike",
"WARTOSTRADA" – poznański ciąg pieszo – rowerowy,
nowa droga rowerowa i ciąg pieszo rowerowy w ciągu ulicy Leszczyńskiej,
rozpoczęcie budowy chodnika i drogi rowerowej w ciągu ulic Strzeszyńskiej i Biskupińskiej,

Zieleń przyuliczna
Nowa zieleń i elementy małej architektury w pasie drogowym,
rewaloryzacja zieleni u zbiegu ulica Taczaka i Kościuszki,
nowa zieleń na ulicy Taczaka,
oaza nowej zieleni na Rybakach,
Koncepcja rewaloryzacji zieleni na narożniku ulic Dolina i Górna Wilda, Link 2,
nowe ławki i zieleń przed Okrąglakiem,
nowa zieleń przyuliczna u zbiegu ulic Wrocławskiej i Podgórnej,
nowa zieleń, mała architektura na Półwiejskiej,
nowa zieleń na Starym Mieście,
rewaloryzacja zieleni na ul. Wyspiańskiego,
nowa zieleń przy rondzie Starołęka,
poprawa warunków siedliskowych drzew w centrum Poznania,
ochrona zieleni przyulicznej przed skutkami działania soli drogowej, prezentacja,
rekultywacja zieleni na ulicy Dąbrowskiego,
nowe nasadzenia w centrum miasta,

Projekty drogowe na stronie internetowej ZDM
nowe Zarządzenie Prezydenta Poznania dotyczące zmiany sposobu opiniowania projektów drogowych z mieszkańcami,
budowa ulicy Bożydara,
budowa ulic Torowej i Pokrzywno na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Garaszewo,
wytyczne i standardy ochrony drzewostanu przyulicznego oraz projektowania, zakładania i pielęgnacji zieleni przyulicznej w pasach drogowych miasta Poznania,
rozbudowa i przebudowa istniejącego układu ulic w rejonie połączenia ulic Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu,
koncepcja do opiniowania. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Święty Marcin z elementami uspokojenia ruchu, konferencja prasowa,
koncepcja wydzielania torowiska tramwajowego w ul. Grunwaldzkiej na odcinku między ul. Bukowską a skrzyżowaniem z ulicami Matejki – Szylinga,
przebudowa koryta cieku Górczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w zlewni cieku Górczyka,
przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Strzeszyńskiej i Biskupińskiej,
rozbudowa ulicy Katowickiej,
przebudowa ulicy ks. Posadzego,
Projekt budowy parkingu buforowego zlokalizowanego u zbiegu ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Cmentarną,
projekt koncepcyjny przebudowy dróg publicznych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego CH Metropolis przy ul. Hetmańskiej w Poznaniu,
remont polegający na ułożeniu dywanika bitumicznego na ulicy Jasna Rola,
konferencja prasowa oraz konsultacje społeczne dotyczące Strefy Płatnego Parkowania na Jeżycach, Link 2,
rozbudowa ronda Rataje. Miasto Poznań wybiera wariant nr 5,
projekt uspokojenia ruchu na osiedlu Krzyżowniki – Smochowice,
budowa przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego na ulicy Gwarnej w Poznaniu,
koncepcja uspokojenia ruchu oraz reorganizacji przestrzeni publicznych w ciągu ulic: plac Wolności - 27 Grudnia - Aleksandra Fredry,
katalog nawierzchni chodników Poznania. Etap I – Stare Miasto

Inne działania ZDM
Modernizacja oświetlenia ulicznego,
nowy projekt SIM dotyczący oznakowania przebiegu murów miejskich,
remont małej architektury na ulicy Półwiejskiej,
renowacja powłok malarskich na łukach mostu św. Rocha,
akcja zbierania liści z pasa drogowego,
nowe kosze na poznańskich ulicach

Inwestycje zewnętrznych inwestorów
W piątek, 25 października otwarcie nowego centrum handlowego i komunikacyjnego Poznań City Center

Wybrane działania informacyjno – promocyjne ZDM
piąta edycja przewodnika „Rowerem po Poznaniu, elektronicznej edycji przewodnika
W piątek, 25 października otwarcie nowego centrum handlowego i komunikacyjnego Poznań City Center,

"Poznań promuje sztukę nie wandalizm",
kampania informacyjna poświęcona bezpiecznemu centrum, czyli wprowadzeniu strefy 30 – strefy ograniczonej prędkości w Poznaniu oraz kontrapasom,
bezpieczna droga do szkoły, Link 2,
„tydzień bez samochodu" w Poznaniu. Zapraszamy na przejazd rowerowy,
przejazd rowerowy po strefie 30,
Nie solę! Apel do kierowców, mieszkańców, administratorów i zarządców terenów o ograniczenie użycia środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu,
„Świeć przykładem świeć”. W dzień świętego Mikołaja, 6 grudnia rozdajemy odblaski

2014

Inwestycje
Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera oraz przebudowa mostu Uniwersyteckiego: , Link 2, Link 3,, Link 4, Link 5, Link 6, Link 7, Link 8, Link 9, Link 10, Link 11, Link 12, Link 13
Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulicy Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Modrzewiowej z ulicą Łozową: , Link 2, Link 3,, Link 4
Prace remontowe na północnej jezdni Alei Solidarności na odcinku od ronda Solidarności do ulicy Białoruskiej: , Link 2
Budowa ulicy Katowickiej:
Rozbudowa i przebudow1 istniejącego układu ulic w rejonie połączenia ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu: , Link 2, Link 3, Link 4, Link 5, Link 6

Uprawnienia komunikacyjne
Przystanek wiedeński na ulicy Gwarnej: , Link 2, Link 3
Budowa przejścia dla pieszych przez torowisko tramwajowe w ulicy Warszawskiej w rejonie przystanku przy ulicy Mogileńskiej
Nowe tablice informacyjne na rondzie Śródka:
Wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości ruchu na osiedlu Krzyżowniki – Smochowice:
Realizacja systemu ITS: , Link 2

Budowa ulic lokalnych
Przebudowa ulic Miśnieńskiej i Junikowskiej:
ul. Kłuszyńska:

Ważniejsze remonty
ul. Ściegiennego: , Link 2, Link 3
Remonty schodów i wymiana balustrad na przystankach PST:
Remont nawierzchni jezdni na ul. Witosa:
28 Czerwca 1956 r. – remont chodnika:
ul. Garbary:
ul. Hangarowa:
ul. Jasna Rola
ul. Krośnieńska:
ul. Krysiewicza – chodnik
ul. Lechicka:
ul. Literacka:
ul. ul. Marcelińska:
ul. Mazowiecka – remont chodnika:
ul. Mieszka I – remont drogi pieszo – rowerowej;
; ul. Ozimina – remont chodnika: , Link 2
ul. Rylejewa – chodnik:
ul. Słupska
ul. Strzelecka – remont chodnika: , Link 2
ul. Szamarzewskiego
ul. Szydłowska i Szpitalna – remont
ul. Traugutta – chodnik:
ul. Żniwna: , Link 2

Rowery
W dniu 31 grudnia 2014 r. w Poznaniu do dyspozycji rowerzystów znajduje się 133,87 km dróg rowerowych, pasów rowerowych i chodników dopuszczonych dla ruchu rowerowego. W tej liczbie nie uwzględniono prac na Kaponierze, podczas przebudowy układu ulic w rejonie połączenia ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej w Poznaniu.
Budowa dróg pieszo – rowerowych w ciągu ulicy Jarosławskiej i Pabianickiej:
Remont ścieżki rowerowej na trasie Nowe Zawady:
ul. Mieszka I – remont drogi pieszo – rowerowej;

Zieleń przyuliczna
Nowe drzewa na ul. Kasprzaka:
Rewaloryzacja skweru u zbiegu ulic Traugutta-Hetmańskiej-28 Czerwca 1956 r.: , Link 2
Konkurs na opracowanie koncepcji pt. „Zagospodarowanie elementami małej architektury i zielenią ulicy Głogowskiej na odcinku od Mostu Dworcowego do ul. Ściegiennego w Poznaniu”: , Link 2
ul. Taczaka
Rewaloryzacja skweru u zbiegu ulic Górna Wilda – Chwiałkowskiego – Dolina:
Nowa zieleń i mała architektura na ulicy Wyspiańskiego:
ul. Głogowska – etap I
Rewaloryzacja zieleni na skwerach przy ulicy Taczanowskiego:
ul. św. Michała:
Zakładanie zieleni na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Palacza i Kasprzaka:
ul. Strzelecka:
Nowy skwer Opolska/ Jesionowa: , Link 2
Ochrona zieleni przyulicznej. Montaż zabezpieczeń:
Nowe drzewa na ulicach Glebowej i Gospodarskiej:
Projekty drogowe na stronie internetowej ZDM
Koncepcja przebudowy ulicy Husarskiej:
Ciąg pieszo – rowerowy w ciągu ulicy Biskupińskiej:
Projekt koncepcyjny „strefy 30” w centrum Poznania. Etap II i III
Koncepcja przebudowy ulicy Folwarcznej: , Link 2
Budowa odcinka ulicy Chwiałkowskiego wraz ze schodami łączącymi ulicę Dolna Wilda z ulicą Górna Wilda: , Link 2
Plany związane z przebudową obiektów inżynierskich w ciągu ulicy Krzywoustego nad ulicami Inflancką i Chartowo/Żegrze , Link 2,Link 3,Link 4,Link 5,Link 6,Link 7,Link 8,Link 9

Inne działania
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań
Rozstrzygniecie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań:
Konkurs na opracowanie koncepcji pt. „Zagospodarowanie elementami małej architektury i zielenią ulicy Głogowskiej na odcinku od Mostu Dworcowego do ul. Ściegiennego w Poznaniu”: , Link 2
Ożywienie społeczne, przestrzenne i gospodarcze ulicy Święty Marcin":
Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicach Taczaka i Żydowskiej:
Katalog nawierzchni chodników Poznania Etap I – Stare Miasto – Centrum”:
ZDM uczestniczy w II etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Poznania:
Rozszerzenie gamy płatności mobilnych za parkowanie w SPP: , Link 2
Montaż aktywnych elementów odblaskowych:
Wyznaczenie miejsc dla mobilnych punktów gastronomicznych w pasie drogowym ZDM:
Umożliwienie płatności kartą PEKA w SPP na Jeżycach:
Komunikat dla posiadaczy kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych: , Link 2
Informacja o wprowadzeniu nowych stawek za usuwanie pojazdów z pasa drogowego:
Informacja o tym dlaczego w Poznaniu nie montuje się mierników czasu na sygnalizacjach świetlnych:
ZDM pomaga w zbieraniu liści z pasa drogowego:
Rozpoczęcie prac związanych z montażem siatek ochronnych pod konstrukcjami wiaduktów PST:

Wybrane inwestycje drogowe realizowane przez inwestorów inwestycji nie drogowych
Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego i rozbudowy układu drogowego w rejonie ograniczonym ulicami Jana Pawła II – Krzywoustego – Inflancka – Milczańska i trasą tramwajową na Rataje w Poznaniu”:

Działania informacyjne i promocyjne ZDM. Nagrody, wyróżnienia
Kolejna edycja przewodnika „Rowerem po Poznaniu”:
(zobacz prezentację o szkodliwości soli drogowej) , (pobierz grę planszową)
Bezpieczna droga do szkoły
Świeć przykładem. Zachęcamy do noszenia odblasków:
VII Eko Rajd
Podziękowanie za pomoc w organizacji Run of Spirit - Bieg Na Tak:
Podziękowania za pomoc w organizacji akcji „Niebiescy dzieciom”:
Podziękowania od Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty:

2015

Nagrody, wyróżnienia
Podziękowania Rady Osiedla Święty Łazarz:
Podziękowania od organizatorów 8. Poznań Półmaraton
20.biennale sztuki dla dziecka. Podziękowania dla ZDM
Inwestycje
Duże inwestycje drogowe prowadzi spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. „Celem działalności Spółki jest prowadzenie obsługi inwestorskiej wykonywanej w imieniu i na rzecz Miasta Poznania na zasadach inwestorstwa zastępczego i wykonywania w jego ramach, obowiązków związanych z procesem budowlanym, polegającym na bieżącym i nieprzerwanym zaspakajaniu potrzeb ludności z zakresu budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu: gminnych budynków, budowli, dróg, ulic, obiektów inżynierskich, placów, parkingów, obiektów sportowych, obiektów oświatowych i innych; obiektów kubaturowych służących realizacji zadań własnych Gminy Poznań związanych między innymi z gminnym budownictwem mieszkaniowym, edukacją publiczną, w tym przedszkola i szkoły, kulturą i ochroną zabytków”. Informacje na temat realizacji inwestycji prowadzonych przez PIM http://www.pozim.pl/.
Miejski Inżynier Ruchu
Od 1 stycznia 2015 roku zadania organu zarządzającego ruchem wykonuje Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu w Wydziale Zarządu Transportu i Zieleni, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 15 20, fax 61 878 15 29, mail: mir@um.poznan.pl


Dowiedz się więcej