*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Wniosek o korzystanie z miejsc postojowych na parkingu przy ul. Chwaliszewo

drukuj
Wymagane dokumenty: - Pisemny wniosek,dowód rejestracyjny pojazdu lub dowód osobisty do wglądu
Wniosek mogą składać osoby posiadające identyfikator mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania wydany w związku z zameldowaniem na jednej z ulic:
plac Kolegiacki, Za Bramką, Wszystkich Świętych, Kozia, Klasztorna, Gołębia, Wodna, Woźna, Wielka, Szkolna, Sieroca, Paderewskiego,
Franciszkańska, Góra Przemysła, 23 Lutego (numery od 26 do 43), plac Wielkopolski, Masztalarska, Kramarska, Wroniecka, Żydowska,
Szewska, Dominikańska, Stawna, Rynkowa, Ludgardy, Murna, Ślusarska, Świętosławska, Wrocławska, Stawna, Mokra, Jaskółcza.
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich Wydział Parkowania, Poznań, ul. Pułaskiego 9, tel./fax +48 61 659 01 16. Informacji udziela Wydział Parkowania, tel. 61 659 01 16.
Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia: Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
więcej <

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
DOTYCZY UMÓW UŻYCZENIA POJAZDÓW

Zarząd Dróg Miejskich przypomina mieszkańcom SPP, którzy uprawnieni są do nabycia identyfikatora na preferencyjnych zasadach, że w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobą fizyczną lub prawną dotyczącej

UŻYCZENIA POJAZDU

po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.
Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, która ustalana jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnienia.
Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.
Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.


Dowiedz się więcej