*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Wniosek o korzystanie z miejsc postojowych na parkingu przy ul. Chwaliszewo

drukuj
Wymagane dokumenty: - Pisemny wniosek,dowód rejestracyjny pojazdu lub dowód osobisty do wglądu
Wniosek mogą składać osoby posiadające identyfikator mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania wydany w związku z zameldowaniem na obszarze, który ograniczają (wraz z tymi ulicami):
koryto rzeki Warty, ulice: Estkowskiego, Małe Garbary, Wolnica, Solna (na odcinku od ul. Wolnica do Al. Marcinkowskiego), Al. Marcinkowskiego, Święty Marcin (na odcinku od skrzyżowania z Al. Marcinkowskiego do Pl. Wiosny Ludów), Plac Wiosny Ludów, Półwiejska, Królowej Jadwigi.
Miejsce złożenia dokumentów: Zarząd Dróg Miejskich Wydział Parkowania, Poznań, ul. Pułaskiego 9, tel./fax +48 61 659 01 16. Informacji udziela Wydział Parkowania, tel. 61 659 01 16.
Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia: Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
więcej <

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
DOTYCZY UMÓW UŻYCZENIA POJAZDÓW

Zarząd Dróg Miejskich przypomina mieszkańcom SPP, którzy uprawnieni są do nabycia identyfikatora na preferencyjnych zasadach, że w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobą fizyczną lub prawną dotyczącej

UŻYCZENIA POJAZDU

po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.
Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, która ustalana jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnienia.
Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.
Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.


Dowiedz się więcej