*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach realizowany jest od 2005 r. przez ministra właściwego ds. transportu we współpracy z wojewodami. Jego realizacja przewidziana jest do roku 2009 i ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa infrastruktury na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przede wszystkim pożądanym efektem jest „zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar oraz liczby kolizji na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich poprzez przebudowę skrzyżowań i odcinków dróg, na których koncentrują się wypadki”. Program ten jest częścią Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005.
Projekty uzyskują dofinansowanie w ramach konkursów. Zwrot części poniesionych przez samorządy kosztów następuje poprzez refundację. Inwestycje są dofinansowywane ze środków pożyczek Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Miasto Poznań wzięło udział w II i III edycji programu. Łącznie przyznano nam środki na realizację 7 przedsięwzięć.
Więcej informacji o programie na stronie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego www.krbrd.gov.pl.Dowiedz się więcej