*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zachodnia (skwery przed Dworcem Zachodnim)

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja:skwer przed budynkiem Dworca Zachodniego

Charakterystyka zieleni
trawy ozdobne i krzewy: ok. 100m2
Specyfika projektu: zieleń i mała architektura

Realizacja (rok): 2014
W 2014r. Zarząd Dróg Miejskich podjął szereg działań na rzecz zmian w obszarze śródmiejskiego odcinka ul. Głogowskiej, w związku z wprowadzonym do budżetu miejskiego zadaniem pn.: „Mała architektura na ul. Głogowskiej”, na wniosek Komisji Rewitalizacji UMP. 28 lutego 2014r. ogłoszono konkurs na projekt koncepcyjny „Zagospodarowania elementami małej architektury i zielenią ulicy Głogowskiej na odcinku od Mostu Dworcowego do ul. Ściegiennego w Poznaniu”. Konkurs rozstrzygnięto 13 maja 2014r. Laureaci konkursu, którzy zdobyli pierwszą nagrodę, zostali zaproszeni, w trybie negocjacji, do dalszego etapu prac, który polegał na opracowaniu projektu wykonawczego. Rozwiązania projektowe przed Dworcem Zachodnim polegały przede wszystkim na wprowadzeniu elementów małej architektury na istniejących murkach z piaskowca. Wykonano konserwację istniejących murków z piaskowca, jak również rozbudowano je, uznając potrzebę ich wprowadzenia w tak ważnym miejscu jakim jest dworzec. Wzbogacono również istniejącą zieleń o trawy ozdobne. Prace wykonano w I etapie, jesienią 2014r.


Dowiedz się więcej