*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
<

Stawna

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: Centrum Miasta, u zbiegu ul. Stawnej z ul. Garbary i ul. Małe Garbary

Charakterystyka zieleni
Drzewa: 28 szt. (młode)
Krzewy: 680 m2
Specyfika projektu: zieleń i mała architektura

Realizacja (rok): 2011/2012
Skwer zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie Starego Rynku, był miejscem, które wymagało szybkiej interwencji w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Euro 2012. Z czasem teren zieleni uległ bardzo dużej degradacji (stał się klepiskiem), na którym funkcjonowały niewielkie obiekty handlowe. Wprowadzenie zmian wiązało się z koniecznością wypowiedzenia właścicielom trzech kiosków dalszego udostępniania pasa drogowego na cele handlowe. Prace realizowano w dwóch etapach. W pierwszym etapie (jesień 2011r.) wymieniono nawierzchnie bitumiczne na granitowe płyty kamienne. Powstały również nowe ciągi piesze, w związku z sąsiedztwem przystanku tramwajowego. Usunięto również na wszystkich nieutwardzonych fragmentach terenu zdegradowaną ziemię i zastąpiono ją ziemią urodzajną. W drugim etapie (wiosna 2012r.) posadzono drzewa (jabłonie ozdobne) i krzewy (róże i jałowce). Zachowano rosnące na jednym ze skwerów trzy stare jabłonie, kwitnące na kolor amarantowy i biały. W dalszym ciągu ich wyjątkowo bogate kwitnienie daje niepowtarzalny urok tej przestrzeni. Końcowym etapem prac było wprowadzenie elementów małej architektury. Ławki zlokalizowano bezpośrednio przy nowych, szerokich ciągach pieszych, jak również na platformie przystanku tramwajowego. Pojawiły się również nowe kosze na śmieci i stojaki rowerowe.


Dowiedz się więcej