*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Grochowska

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: pasy poboczy pomiędzy ul. Bukowską a ul. Arciszewskiego

Charakterystyka zieleni (dane liczbowe):
Drzewa: 119 szt. (m)
Krzewy: 190 m2 (e)

Specyfika projektu: zieleń

Realizacja (rok): 2010, 2012, 2013


Legenda:
e- ekstensywne, i- intensywne, m- młode drzewa, s- starodrzew
Rewaloryzacja zieleni w pasie drogowym ul. Grochowskiej wykonywana jest etapowo. Dotychczasowy skład gatunkowy drzew należało zmienić z powodu niskiego stopnia odporności na niesprzyjające warunki siedliskowe takie jak zasolenie, zanieczyszczenia pyłowe. W 2012r. posadzono blisko 80 drzew na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Grunwaldzkiej. W nowej obsadzie znalazły się gatunki, które znacznie lepiej radzą sobie w trudnych warunkach poznańskiego pasa drogowego (zastosowano klony polne ‘Elsrijk’ oraz grusze drobnoowocowe ‘Chanticleer’). W 2013r. przystąpiono do rewaloryzacji zieleni w pasie rozdziału pomiędzy ul. Arciszewskiego a ul. Promienistą. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe z powodu planowanej przebudowy. Młody drzewostan objęty jest intensywną pielęgnacją tj. systematycznym podlewaniem i nawożeniem. W utrzymaniu ekstensywnym znajdują się starsze obsadzenia z krzewów prowadzone wzdłuż chodników, podlegające dwukrotnemu cięciu pielęgnacyjnemu w ciągu roku.

Niestety bardzo dużym problemem w utrzymaniu zieleni na tej ulicy jest nagminne parkowanie samochodów na trawnikach pod drzewami. Konsekwencją tego jest wysokie zagęszczenie gleby, które skutkuje obumieraniem drzew m.in. z braku dostępu wody i powietrza.


Dowiedz się więcej