*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
<

Działowa i św. Wojciecha

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: - pasy pobocza wschodniego
- skwer przed kościołem Karmelitów Bosych

Charakterystyka zieleni (dane liczbowe):
Drzewa: 15 szt. drzew
Krzewy: 250 m2 opaski brukowe na wyspie rozjazdowej

Specyfika projektu: wielobranżowy

Realizacja (rok): 2009
Zieleń przy ul. Działowej stanowi dwa odrębne funkcjonalnie i lokalizacyjnie założenia. Pierwsze z nich, bardziej widoczne i atrakcyjne zlokalizowane jest przed kościołem Karmelitów Bosych. Z racji sąsiedztwa zaprojektowano tu układ geometrycznych parterów z bukszpanu i grysu granitowego ( w miejscu po trawnikach i pozostałościach krzewów). Drugie to zieleń typowo przyuliczna pomiędzy miejscami postojowymi. Rewaloryzację szaty roślinnej przeprowadzono równocześnie z remontem chodników i budową miejsc postojowych. We wcześniejszym układzie parkowano równolegle pomiędzy drzewami bezpośrednio na terenach zieleni, z naruszeniem podłoża wokół drzew. Dzięki nowemu sposobowi zagospodarowania terenu, miejsca dla drzew rozmieszczono zgodnie z normatywami dotyczącymi wymaganej szerokości miejsc postojowych. Drzewom zapewniono duże misy, stanowiące równowartość powierzchni jednego miejsca postojowego. Każda z mis została otoczona metalowymi elementami uniemożliwiającymi wjeżdżanie bezpośrednio na teren zieleni. Obecnie drugie obsadzenie roślinami okrywowymi (tym razem podagrycznikiem) jest testowane pod względem odporności na niesprzyjające warunki pasa drogowego. Całość objęta jest intensywną pielęgnacją.


Dowiedz się więcej