*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
<

Dowbora-Muśnickiego

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: pas pobocza południowego od ul. Garbary do ul. św. Marii Magdaleny pas pobocza północnego od ul. Wierzbowej do ul. Za Groblą + zieleń przy skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Mostową

Charakterystyka zieleni (dane liczbowe):
Drzewa: 13 szt. drzew
Krzewy: 1536 m2
Trawniki: 953 m2 opaski brukowe na wyspie rozjazdowej

Specyfika projektu: wielobranżowy

Realizacja (rok): 2007
Nowe zagospodarowanie zielenią wprowadzono w ramach budowy trasy tramwajowej Kórnicka-Franowo w 2007 roku. Teren, który poprzednio był porośnięty darnią, w nowej aranżacji został wzbogacony roślinnością okrywową (śnieguliczki, berberysy i irgi) a następnie zabezpieczony przed dewastacją metalowym ogrodzeniem. Dzięki zmienionemu układowi komunikacyjnemu wygospodarowano na zieleń wysepkę rozjazdową pomiędzy torowiskiem a ul. Mostową, którą w całości obsadzono liliowcami. Przebudowa ulicy wraz z rewaloryzacją zieleni w ramach jednej inwestycji realizowana była równocześnie na ul. Podgórnej. Całość objęta jest intensywną pielęgnacją.


Dowiedz się więcej