*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
<

Antoninek

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: węzeł Antoninek, ciągi komunikacyjne ul. Warszawskiej i Bałtyckiej

Charakterystyka zieleni (dane liczbowe):
Drzewa: 1521 szt. drzew
Krzewy: 3727 m2

Specyfika projektu: wielobranżowy

Realizacja (rok): 2013
Szata roślinna nie jest mocną stroną przebudowanego w latach 2010- 2012 wiaduktu Antoninek i jego dojazdów. Obiekt mostowy z racji ukształtowania terenu oraz wymogów technicznych nie daje możliwości wyeksponowania kompozycji krzewiastych. Pomimo małej powierzchni terenu zieleni posadzono tu bardzo dużą liczbę drzew. Atrakcyjność kompozycji roślinnych wydobyto kontrastową kolorystyką ubarwienia liści zastosowanych roślin. Stąd zestawienia purpurowolistnych odmian perukowców z oliwnikiem i pstrym podagrycznikiem, które pomimo dużych prędkości jazdy będą z każdym rokiem co raz wyraźniej dostrzegane przez użytkowników. Wyspa środkowa ronda wybudowanego u zbiegu ul. Miłowita i Światopełka oraz łącznic prowadzących do ul. Warszawskiej, obsadzona jest roślinami ulistnionymi w tonacji szarości i purpury, w układzie trzypiętrowym. Zieleń narażona na bezpośrednie oddziaływanie soli drogowej w okresie zimowym jest zabezpieczana matami polipropylenowymi.


Dowiedz się więcej