*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
<

Bukowska

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: odcinek od ul. Zgorzeleckiej do granic miasta

Charakterystyka zieleni (dane liczbowe):
Drzewa: 182szt. drzew
Krzewy i byliny: 8279 m2
Zieleń wyposażona w automatyczny system nawadniający oraz maty polipropylenowe

Specyfika projektu: wielobranżowy

Realizacja (rok): 2011
Ulica Bukowska na odcinku od ul. Zgorzeleckiej do ronda skórzewskiego została zmodernizowana w 2011 roku. Wówczas wprowadzono dodatkowe pasy ruchu, obustronne ścieżki rowerowe i chodniki, a także ekrany akustyczne. Przebudowano i dobudowano infrastrukturę podziemną. Tylko nieliczne miejsca pozostały wolne od sieci uzbrojenia i tylko na niewielkich fragmentach możliwe było wprowadzenie drzew. Dla podkreślenia reprezentacyjnego charakteru ciągu komunikacyjnego pasy rozdziału aż do samego lotniska obsadzone zostały krzewami i bylinami, które dzięki starannemu doborowi gatunkowemu stanowią różnobarwną kompozycję przez cały rok. Zieleń, która w okresie zimowym szczególnie jest narażona na szkodliwy wpływ soli drogowej przenikającej do systemów korzeniowych roślin, co roku jest zabezpieczana matami polipropylenowymi. Pnącza posadzone po stronie zewnętrznej ekranów, w miarę upływu czasu będą się rozrastać i stopniowo przechodzić na stronę wewnętrzną widoczną dla kierowców.


Dowiedz się więcej