*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

27 Grudnia

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: Lokalizacja: centrum Miasta, u zbiegu ul. 27 Grudnia, ul. Mielżyńskiego i ul. Fredry

Charakterystyka: zieleń w donicach, elementy małej architektury
Specyfika projektu: zieleń i mała architektura

Realizacja (rok): 2013
Wprowadzenie zieleni i małej architektury przed Okrąglakiem związane było z pracami Wydziału Terenów Zieleni ZDM, w zakresie meblowania miasta (prace prowadzone są od 2012r. z chwilą powierzenia przez Urząd Miasta Poznania, Zarządowi Dróg Miejskich zadania: „Mała architektura na śródmiejskich ulicach i placach miasta Poznania”). Widząc potrzebę zagospodarowania tej przestrzeni, podjęto działania zmierzające do wprowadzenie zieleni i małej architektury. Teren ten, jak wiadomo, w przeszłości stanowił część placu Gwarnego. Jednak powrót do poprzedniego sposobu zagospodarowania jest kwestią wprowadzenia zmian komunikacyjnych i nowego sposobu organizacji ruchu nie tylko w samym obszarze dawnego placu Gwarnego ale także sąsiednich ulic. Impulsem do wprowadzenia tu elementów małej architektury i zieleni był również fakt, zakończenia we wrześniu 2012r. modernizacji Okrąglaka. W 2013r. przedstawiono Radzie Osiedla Stare Miasto, dwie koncepcje zagospodarowania terenu przez wejściem do Domu Towarowego. Przedstawiciele Rady Osiedla wybrali wariant z naprzemiennym rozmieszczeniem donic z zielenią i ławek, co też zostało zrealizowane w terenie. Prace te sfinansowano ze środków Rady Osiedla Stare Miasto. Dobór donic, ławek i koszy na śmieci dostosowano do modernistycznej architektury Okrąglaka, podkreślając tym samym charakter tego miejsca.


Dowiedz się więcej