*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
<

Jana Pawła II

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: - pas pobocza zachodniego
- pas rozdziału

Charakterystyka zieleni (dane liczbowe):
Drzewa: 91 szt. drzew
Krzewy: 1238 m2

Specyfika projektu: wielobranżowy

Realizacja (rok): 2012
Nowe zagospodarowanie szatą roślinną zachodniego pasa pobocza miało miejsce w 2012 roku bezpośrednio po wybudowaniu lewobrzeżnego kolektora ogólnospławialnego. Obecna pieszo-jezdnia na czas trwania robót pełniła rolę drogi serwisowej. Stąd jej ponadnormatywna szerokość. Ze względu na duże zagęszczenie sieci uzbrojenia podziemnego układ drzew nie ma charakteru typowego obsadzenia szpalerowego. Z uwagi na dedykację nazwy ulicy, szata roślinna zaprojektowana została w większości w jednoznacznej żółtej (częściowo białej i niebieskiej) kolorystyce kwitnących i następnie przebarwiających się w okresie jesiennym roślin (forsycje, rudbekie, irysy, tawuły szare, rozchodniki). Duże prędkości jazdy i szeroko rozprzestrzeniający się aerozol solny wymusiły konieczność okrywania koron młodych platanów matami cieniującymi.


Dowiedz się więcej