*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Aleje Solidarności

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: odcinek pomiędzy kładką Witosa a ul. Serbską, rondo Solidarności

Charakterystyka zieleni (dane liczbowe):
Drzewa: 933szt. drzew
Krzewy: 3682 m2

Specyfika projektu: wielobranżowy

Realizacja (rok): 2006, 2009
Rewaloryzacja zieleni w Alei Solidarności miała na celu wzbogacenie wcześniejszego drzewostanu składającego się z lip, miłorzębów i klonów oraz kilku gatunków krzewów (w sumie ok. 120 egzemplarzy drzew). Swobodna a nie liniowa lokalizacja obsadzeń drzewami, a także istnienie już kilku gatunków drzew i krzewów wymusiło zaprojektowanie zieleni w układzie swobodnym, eksponującym różne docelowe wysokości zaprojektowanych grup drzew i krzewów. Zastosowanie znalazły tu gatunki charakteryzujące się dużą odpornością na niekorzystne warunki pasa drogowego. Wśród nich ze szczególną starannością dokonano wyboru gatunków o dużych walorach dekoracyjnych z uwagi na obfite naprzemienne kwitnienie jak i kolorystykę w okresie jesiennym. Stosunkowo szeroki pas rozdziału umożliwił zaprojektowanie zieleni spełniającej funkcję izolacyjną. Integralnym elementem całego ciągu komunikacyjnego jest rondo, również zaprojektowane w układzie naturalistycznym. Jego najbardziej wyróżniającym elementem jest opaska brukową o bardzo zróżnicowanej szerokości. Naturalistyczny charakter zagospodarowania tarczy ronda podkreślony został ustawieniem kilku głazów narzutowych.

Drzewa i krzewy nie były dotąd osłaniane przed szkodliwym wpływem aerozolu solnego i zasolonego błota pośniegowego, co przy dużych prędkościach jazdy samochodów poruszających się po sześciu pasach ruchu powoduje, że pomimo intensywnej pielęgnacji, coroczne przyrosty drzew są znikome w porównaniu z drzewami równocześnie posadzonymi w pasach pobocza lub na terenach oddalonych od jezdni.


Dowiedz się więcej