*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Wigilijne spotkanie z Sekcją Rowerzystów Miejskich

2009-01-06
W Wigilię w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich odbyło sie spotkanie przedstawicieli ZDM z Sekcją Rowerzystów Miejskich. SRM reprezentowali panowie: Michał Beim, Adam Puk i Ryszard Rakower. Przedstawili oni oczekiwania Sekcji dotyczące ruchu rowerowego w Poznaniu. Wskazywali także na konieczność śledzenia fachowej literatury, przynosząc dopiero co otrzymany poradnik „Design manual for bicycle traffic” wydawany przez C.R.O.W. - centrum informacji i technologii dla transportu i infrastruktury. Nasi specjaliści dzięki współpracy z holenderskimi i niemieckimi kolegami zyskali możliwość wymiany doświadczeń i bezpośredni dostęp do fachowej wiedzy. Poradnik polecany przez Sekcję trafił do nas w maju 2008 r.Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze, w duchu wzajemnego zrozumienia. Sekcja otrzymała od pracowników Zarządu upominki i świąteczne życzenia. ZDM z uwagą wysłuchał przedstawicieli Sekcji i zaproponował aby pomogła władzom miasta Poznania zrealizować program promocji szkolnego ruchu rowerowego „Rowerem do szkoły”, który został zapisany Programie Rowerowym Miasta Poznania na lata 2007 – 2015 (Załącznik do uchwały Nr XXX/296/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r.) w następującym brzmieniu:<i>„Szczególne znaczenie ma zachęta do korzystania z roweru skierowana do przyszłych rowerzystów, to znaczy do młodzieży szkolnej. Bardzo duża akcja związana ze szkolnymi drogami rowerowymi prowadzona jest np. w Wielkiej Brytanii. W poznańskich szkołach warto również podjąć podobne działania. Planuje się rozpoczęci promocji szkolnego ruchu rowerowego „Rowerem do szkoły” w roku 2010 po uzupełnieniu podstawowej sieci dróg rowerowych.W skali ogólnomiejskiej akcja powinna dotyczyć młodzieży licealnej i gimnazjalnej, natomiast w przypadku młodzieży szkół podstawowych powinna być prowadzona w lokalnej skali przy współpracy z radami osiedli.”</i>Uważamy, że organizacje rowerowe, między innymi Sekcja Rowerzystów Miejskich mogą pomóc w przygotowaniu programu, aby mógł on być wdrażany od 2010 roku. Zarząd Dróg Miejskich może zadeklarować wsparcie finansowe programu, oraz poparcie w staraniach o uzyskanie innych źródeł finansowania z projektów związanych między innymi z transportem ekologicznym i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Cieszymy się, że Sekcja Rowerzystów Miejskich pozytywnie odpowiedziała na propozycję wynikającą z Programu Rowerowego Miasta Poznania i bardzo potrzebną dla poznańskiej młodzieży oraz przyszłości ruchu rowerowego w naszym mieście.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej