*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Naprawa ronda nie mogła czekać

2018-01-10
Rondo Rataje to jedno z newralgicznych miejsc komunikacyjnych na mapie Poznania. Codziennie przejeżdża przez nie niemal 100 tys. samochodów, ponad 1000 tramwajów i tyle samo autobusów. Wbrew temu co twierdzi Stowarzyszenie Razem dla Chartowa regularne remonty są tu konieczne.


Zarząd Dróg Miejskich informuje, że "nie jest prawdą, że nawierzchnia na rondzie Rataje była w dobrym stanie i można było z jej remontem poczekać jeszcze dwa lata (licząc od ubiegłego roku). Od roku 2014 do (lipca) 2017 liczba zgłoszonych do ZDM szkód pojazdów, które przejeżdżały przez rondo Rataje wyniosła 90 i zwiększała się z roku na rok (2014 - 9, 2015 - 18, 2016 - 31, 2017 tylko do lipca - 32). Z uwagi na pogarszający się stan trzeba było dokonywać coraz więcej napraw nawierzchni. W 2014 roku prace przeprowadzono na powierzchni 11m kw., a w ubiegłym już na 103m kw. Łącznie trzeba było przeprowadzić prace drogowe na powierzchni 158m kw. To były prace nie tylko powierzchniowe, ale trzeba było je wykonywać aż do podbudowy. To znacznie wydłużało czas wykonania naprawy. Każde pojawienie się drogowców oznaczało dodatkowe komplikacje komunikacyjne i utrudnienia w ruchu w tym newralgicznym miejscu Poznania. Konieczność załatania nawet jednego ubytku to wyłączenie co najmniej jednego pasa jezdni, co wpływa na przejezdność nie tylko na okolicznych ulicach. Z analiz wynikało, że szkód, napraw i ograniczeń w ruchu będzie przybywać".

Miasto nie chciało przeznaczać na naprawę ronda pieniędzy poznaniaków. Wykorzystano więc zapis w umowie partycypacyjnej z zarządcą Posnanii, firmą Apsys, zgodnie z którym miała ona dokonać niezbędnych napraw w rejonie ronda na swój koszt.

Umowa z Centrum Łacina Sp. z o.o. (obecnie Centrum Posnania Sp. z o.o.) została podpisana w 2012 roku przez poprzednie władze Miasta. Zgodnie z wyżej wymienioną umową środki finansowe, na skutek rozliczenia inwestycji drogowej realizowanej przez wspomniane Centrum, można było wydatkować tylko w ściśle określonym obszarze, czyli pomiędzy rondem Śródka, a Rataje. Wcześniej dobudowany został trzeci pas jezdni pomiędzy rondem Rataje, a Śródka; dodatkowe pasu do skrętów na ulicach Krzywoustego oraz Baraniaka.

Gruntowany remont układu komunikacyjnego na rondzie Rataje planowany jest na lata 2019-2020. W lipcu Miasto Poznań złożyło wniosek o dofinansowanie, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projektu "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje". Realizacja projektu obejmuje budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz zakup 15 nowych autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami. Wartość całości projektu to ok 154 mln zł. Pod koniec grudnia podpisano umowę na dofinansowanie tego projektu w wysokości 107 mln zł

W ramach "korekty funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje" przebudowana oraz budowana będzie infrastruktura torowo-sieciowa z jej dostosowaniem dla prowadzenia ruchu autobusowego po torowisku i związana z tym korekta układu drogowego. Projekt przewiduje również prace remontowo-budowlane w obrębie obiektu Dworca Autobusowego ronda Rataje, w tym m. in.: remont nawierzchni placu manewrowego, remont platform przystankowych dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowanie monitoringu oraz zastosowanie dodatkowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, jak głosowe przywoływanie odjazdów i automatyka drzwi wejściowych do dworca.

Integrację w ramach węzła zapewnią wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe, zaprojektowane z uwzględnieniem wytycznych dotyczących potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Poprawa warunków funkcjonowania układu komunikacyjnego osiągnięta ma zostać m. in. Poprzez nadanie priorytetu dla pojazdów publicznego transportu zbiorowego. Zwiększona zostanie łączna liczba pasów na wylotach z ronda. Powstaną m. in. dwa pasy do skrętu w lewo z ulicy Jana Pawła II w ul. Krzywoustego, co pozwoli na przyznanie dłuższego światła zielonego pojazdom wyjeżdżającym z Poznania, jadącym od mostu Królowej Jadwigi. Utworzony zostanie korytarz komunikacyjny dla publicznego transportu zbiorowego w ciągu ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II i Zamenhofa wraz z uzupełnieniem brakujących przystanków na zjazdach z ronda. Wszystkie będą skonstruowane tak, aby obsługiwać jednocześnie dwa pojazdy. Wybudowane zostaną dodatkowe buspasy na rondzie dla autobusów poruszających się w ruchu okrężnym oraz dla tych jadących w kierunku ul. Piłsudskiego bez ograniczania ilości pasów dla samochodów. Wdrożony będzie efektywny układ faz sterowania właściwego dla skrzyżowania z wyspą centralną, czyli ITS. Oprócz transportu publicznego priorytetem na rondzie będą również piesi - wprowadzona będzie bardziej przyjazna dla nich sygnalizacja świetlna. Ruch pieszy i rowerowy zostanie rozdzielony. Wybudowane będą nowe ścieżki dla rowerów oraz parkingi typu Bike&Ride. Na przystankach wokół ronda zainstalowanych będzie 13 tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe UMP

pozostałe informacje


Dowiedz się więcej