*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Powstaje droga do os. Lotnictwa Polskiego

2017-04-07
Rozpoczęła się budowa drogi łączącej ulicę 5 Stycznia z osiedlem Lotnictwa Polskiego.

Informujemy, że rozpoczęła się budowa drogi łączącej ulicę 5 Stycznia z osiedlem Lotnictwa Polskiego. Będzie miała 206 metrów długości. Szerokość jezdni wyniesie 6 metrów, a pas dla pieszych 2,5 metra. Powstanie również jeden próg zwalniający. Zarząd Dróg Miejskich zlecił wykonanie prac budowlanych Zakładowi Robót Drogowych.

W budżecie Miasta została zarezerwowana kwota w wysokości miliona złotych na wykonanie projektu budowlanego i realizację robót budowlanych. Prace zaczęły się od wycinki drzew, które znajdują się w pasie na którym postanie jezdnia i chodniki. Nasadzania rekompensacyjne zieleni zostały przewidziane w ostatnich etapach prac.

Należy podkreślić, że z uwagi na nieuregulowany stan prawny terenu droga nie będzie rozwiązaniem docelowym. Przyjęty projekt zakłada jednak, że po uregulowaniu stanów terenowo - prawnych będzie możliwość rozbudowy drogi i polepszenia jej standardu.

Przypomnijmy, że jeszcze dwa lata temu zmotoryzowani mieszkańcy osiedla Lotnictwa Polskiego mieli możliwość dojazdu do domów od ulicy 5 Stycznia drogą, która przebiegała przez teren Agencji Mienia Wojskowego. Droga została zamknięta dla ruchu. Mieszkańcy osiedla Lotnictwa Polskiego zwrócili się wtedy o pomoc do władz Miasta Poznania.

ZDM przygotował koncepcję budowy drogi tymczasowej, pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Osiedla Wola, doprowadził do podpisania umowy z Agencją Mienia Wojskowego o wydzierżawieniu gruntów opisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Brama Zachodnia". Grunt pod drogę należy bowiem do Skarbu Państwa i znajduje się we władaniu AMW. Następnie został opracowany projekt budowlany, uzyskano konieczne pozwolenia i decyzje administracyjne, w tym projekt organizacji ruchu, pozwolenie na wycinkę drzew, pozwolenie na budowę.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej