*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Poszerzenie strefy uspokojonego ruchu o obszary III i IV. Odbyło się spotkanie konsultacyjne

2017-04-06
O tym jak ma wyglądać organizacja ruchu w Strefie uspokojonego ruchu obszar III i IV rozmawialiśmy z mieszkańcami, przedsiębiorcami, radnymi, lokalnymi samorządem .

W środę (5 kwietnia) odbyło się w auli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich spotkanie konsultacyjne dotyczące wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu na terenie ograniczonym ulicami: Święty Marcin, Podgórna, Garbary, Królowej Jadwigi, al. Niepodległości. Miało formę warsztatów. Przy ośmiu stołach zasiadło łącznie około 50 osób. Z naszego zaproszenia skorzystali miedzy innymi mieszkańcy domów położonych przy ulicach: Kościuszki, Ogrodowej, Krakowskiej, przedsiębiorcy, działacze organizacji turystycznych i rowerowych, przedstawiciele Rady Miasta Poznania i Rady Osiedla Stare Miasto, a także Miejskiego Inżyniera Ruchu, firmy projektowej.

Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji projektu, przedstawienia podobnych rozwiązań w innych dużych aglomeracjach miejskich oraz wyników sondażu ulicznego, który został przeprowadzony w obszarze, w którym ma zostać wprowadzona strefa tempo 30. Dyskusje, opiniowanie projektu odbywało się w grupach, których moderatorzy i liderzy przedstawiali wnioski wszystkim uczestnikom na zakończenie spotkania. Firma moderująca warsztaty zobowiązała się do ich przekształcenia w formę pisemną, przedstawienia do autoryzacji uczestnikom warsztatów a następnie do sporządzenia protokołu spotkania. Choć warsztaty zakończyły się około godziny 19.30 to nieformalne rozmowy trwały dłużej.

Choć zdania na temat wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu były podzielone, a niektóre rozwiązania zostały przez uczestników ocenione jako kontrowersyjne lub negatywnie, to warsztaty prowadzone były w spokojnej, rzeczowej atmosferze za co wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej