*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

"Katalog nawierzchni chodników Poznania Etap I ? Stare Miasto ? Centrum?

2014-08-22
Wspólnym staraniem Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, Zarządu Dróg Miejskich oraz Komisji Rewitalizacji Rady Miasta przy merytorycznym wsparciu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków powstał ?Katalog nawierzchni chodników w centrum Poznania Etap I Stare Miasto ? Centrum?. Katalog pozwoli wszystkim inwestorom poznać wytyczne Urzędu Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich, a w konsekwencji ułatwić planowanie inwestycji związanych z budową, wymianą nawierzchni. Powstanie katalogu pomoże również na uniknięcie chaosu w zakresie kompozycji i rodzaju nawierzchni w centrum naszego miasta.Istotną część katalogu stanowi analiza stanu nawierzchni jezdni i chodników w mieście, opracowana przez autorów działających pod egidą Forum Przestrzeni, w składzie:- Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania,- Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,- Koło Naukowe Studentów Budownictwa Politechniki Poznańskiej,- Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Poznańskiej. W katalogu zostały również przedstawione wyjątkowe, dostosowane do specyfiki miejsc, indywidualne opracowania kompozycji nawierzchni chodników. Autorzy katalogu przywołali rozwiązania z placu Mickiewicza czy Alei Marcinkowskiego, podkreślając, że podczas podobnych realizacji poszczególne projekty powinny zyskać wymaganą akceptację i zostać zatwierdzone przez wszystkie instytucje uczestniczące w procesie inwestycyjnym. W katalogu zwrócono uwagę na nawierzchnie jezdni, placów, skwerów, zwłaszcza na te znajdujące się w historycznych dzielnicach, na przykład na nawierzchnię Starego Rynku i przylegających do niego uliczek. Ze względu na swoją funkcję stanowią one istotny element ?wyposażenia? przestrzeni miejskiej. Dlatego również w ich przypadku należy bardzo starannie rozważyć propozycje związane z wprowadzaniem zmian - tak aby nie doszło do nieodwracalnego zniszczenia specyficznego kształtu, wyglądu i ?klimatu? przestrzeni. Przedstawiony materiał jest bez wątpienia najlepiej przygotowanym w ostatnich latach opracowaniem ilustrującym nie tylko stan nawierzchni jezdni i chodników będących istotnymi elementami przestrzeni miejskiej, ale przede wszystkim podstawą do dalszych działań.Zawartość katalogu będzie systematycznie uzupełniana o materiały (karty) przedstawiające rozwiązania nawierzchni chodników, rekomendowane do zastosowania w pozostałych dzielnicach Poznania. Zapraszamy do zapoznania się z ?Katalogiem nawierzchni chodników Poznania Etap I ? Stare Miasto ? Centrum?, który dostępny jest na naszych stronach internetowych w zakładce ?Informacje?.
Zobacz więcej:
» KATALOG NAWIERZCHNI CHODNIKÓW POZNANIA. ETAP I
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej