*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przebudowa węzła komunikacyjnego ronda Kaponiera. Remont węzła ?most Teatralny? ?? meldunek z placów budów

2013-11-08
Dzięki zaangażowaniu inwestora, wykonawcy i sprzyjającym warunkom atmosferycznym prace budowlane na węzłach komunikacyjnych most Teatralny oraz rondo Kaponiera prowadzone są w dobrym tempie. <b>Węzeł rondo Kaponiera</b>Zbliża się koniec prac budowlanych związanych z betonowaniem muru oporowego i dolnych kondygnacji konstrukcji garażu dwupoziomowego. Na niektórych fragmentach zasypywane są już wykopy. W następnych etapach prac zostaną w tym miejscu ułożone płyty przejściowe a na nich ułożona płyta podtorowa. Prowadzone są roboty wewnątrz przejścia podziemnego. Usuwane są stare okładziny ścian i posadzki. Zburzona została klatka schodowa przy hotelu Mercure, trwa wyburzanie klatki usytuowanej od trony hotelu Sheraton. Rozpoczęło się zbijanie ścianek szczelnych, które będą stanowić zabezpieczenie wykopów podczas budowy nowych biegów schodowych, szybów wind i klatek schodów ruchomych. Jednocześnie prowadzone są prace drogowe i torowe. Do zakończenia prac na ulicy Zwierzynieckiej pozostało ułożenie nowego chodnika na odcinku od ?Jowity? do przejścia podziemnego oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej wewnątrz torowiska tramwajowego. Gotowa jest konstrukcja oraz podbudowa zachodniej jezdni ulicy Roosevelta na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Zwierzynieckiej. Po zachodniej stronie ulicy Roosevelta chodzimy już po sporych fragmentach nowego chodnika, możemy również zauważyć miejsce pod zaplanowaną drogę rowerową. <b>Węzeł most Teatralny</b>Roboty polegają na wymianie wszystkich elementów torowiska. Stare torowisko zostało zdemontowane. Na początku przyszłego tygodnia rozpocznie się montaż ostatniego rozjazdu prowadzącego w stronę ulicy Dąbrowskiego. Tory układane są na płycie zbrojonej wylewanej ?na mokro? w systemie otuliny z gumy i żywic. Wyremontowana zostanie również nawierzchnia jezdni w pasie torowiska oraz rejonie węzła rozjazdowego. W wyniku remontu wymieniona zostanie infrastruktura torowa, drogowa, przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna. Korekcie ulegnie lokalizacja przejść dla pieszych przez jezdnię i torowisko. Wynika to z konieczności umiejscowienia ich poza strefą iglic rozjazdów torów. W ramach prac przebudowane zostaną przystanki tramwajowe. Zamontowane zostaną również barierki ? tzw. błotochrony stanowiące wygrodzenie strefy peronu od ruchu samochodowego. Zmiany odczują również rowerzyści. Przejazdy rowerowe przez jezdnie oprócz oznakowania pionowego i poziomego (P-11 ? przejazd dla rowerzystów) zasygnalizowane zostaną poprzez wykonanie na przejeździe oznaczenia z masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym. Przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu powiązane zostaną z ulicami: Dąbrowskiego, Roosevelta, Fredry. Dużą zmianę odczują rowerzyści jadący ulicą Fredry w kierunku ulicy Dąbrowskiego, którzy będą mogli przejechać bezkolizyjnie skrzyżowanie na wydzielonej fazie sygnału ?zielonego? wraz z tramwajami w relacji Fredry/ Dąbrowskiego. Dotychczas rowerzyści, którzy jechali z ulicy Fredry na ulicę Dąbrowskiego skręcali w prawo w ulicę Roosevelta i zobowiązani byli do korzystania z przejazdu rowerowego zlokalizowanego równolegle do przejścia dla pieszych. Zastosowane obecnie rozwiązanie znacznie ułatwi i skróci czas przejazdu rowerem przez skrzyżowanie. Dzięki przebudowie pojawią się rozwiązania, które mają ułatwić korzystanie z tego węzła osobom niepełnosprawnym. Na przejściach dla pieszych będą m.in. zastosowane krawężniki typu ?najazdowego? obniżone do 1 centymetra i wyróżnione kolorem żółtym. Z myślą o osobach z dysfunkcją narządów wzroku przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w białe, ostrzegawcze taśmy nawierzchniowe z wypukłymi elementami. Dzięki ich zainstalowaniu osoby z dysfunkcją wzroku bezpiecznie odnajdują przejścia dla pieszych. Warto wspomnieć, że poznańscy drogowcy jako pierwsi w kraju rozpoczęli montaż mat z wypustkami. Dodatkowo przebudowane sygnalizacje świetlne wyposażone zostaną w sygnalizatory dźwiękowe oraz przyciski uruchamiające sygnalizację na wysokości dogodnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.Po zakończeniu robót na węźle most Teatralny, planowanych na koniec listopada 2013 r. schemat komunikacji tramwajowej będzie mógł wrócić do swojego podstawowego układu. Torowisko na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego ? Roosevelta - most Teatralny jest kluczowe w transporcie szynowym. Podczas minionych wakacji przez ten węzeł przebiegało 11 z 15 tras linii tramwajowych.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej