*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Od lipca strefa 30 w ścisłym centrum Poznania

2013-06-27
Miło nam poinformować, że od 1 lipca 2013 r. w ścisłym centrum Poznania zacznie funkcjonować strefa 30.

BEZPIECZNE CENTRUM, czyli strefa ograniczonej prędkości w Poznaniu

Strefa 30 ? dlaczego i dla kogo?
W układzie komunikacyjnym miasta można wyróżnić ? ze względu na przeznaczenie ? dwa rodzaje ulic: układu podstawowego i obsługujące. Pierwsze to ulice, na których ruch samochodów oraz pojazdów komunikacji miejskiej powinien odbywać się płynnie, zgodnie z ogólnymi przepisami ruchu drogowego. Drugi typ ulic związany jest z terenami zabudowy mieszkaniowej, a także z centrami miast o dużym natężeniu ruchu i dużej liczbie skrzyżowań ? właśnie w takich obszarach wyznacza się najczęściej strefy ograniczonej prędkości. Strefa 30 stosowana jest często w starych, zabytkowych częściach miast, gdzie ulice są wąskie, ruch jest duży, a przejazdy tranzytowe powinny być skutecznie eliminowane.
Dlatego też w obszarach centralnych największych europejskich metropolii powstają tzw. strefy uspokojonego ruchu, zapewniające większe bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu oraz lepszy komfort życia mieszkańcom.

Poznańska strefa 30
Poznań jest jednym z pierwszych polskich miast, które wprowadza strefę 30 w ścisłym centrum. Istotną jednak nowością, w przypadku Poznania, jest równoczesne wprowadzanie na niektórych ulicach zmian ich zagospodarowania, polegających między innymi na zawężeniu wlotów ulic na skrzyżowaniach, wprowadzeniu miejsc odpoczynkowych dla pieszych oraz znacznej liczby kontrapasów dla ruchu rowerowego. Dwa skrzyżowania w obrębie strefy 30 zostały wyniesione: skrzyżowania ulicy Działyńskich z ulicami Nowowiejskiego i Libelta. Zostało wyniesione również nowe przejście dla pieszych przez ulicę 3 Maja przy skrzyżowaniu z placem Wolności.
Obecnie strefa 30 w centrum obejmuje obszar między ulicami: Solną, Alejami Marcinkowskiego, Świętym Marcinem i aleją Niepodległości. Docelowo zostanie jednak poszerzona i będzie obowiązywać wewnątrz pierwszej ramy komunikacyjnej (z wyłączeniem ulic układu podstawowego). Granice wyznaczać będą ulice: Pułaskiego, Roosevelta (na zachodzie), Matyi, Królowej Jadwigi (na południu), Jana Pawła II (na wschodzie), a od północy ? tory kolejowe i ulica Przepadek.

Zmiany w organizacji ruchu
Celem wprowadzenia strefy 30 jest podniesienie bezpieczeństwa, zwiększenie liczby ulic przyjaznych dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie tylko dla pieszych i rowerzystów. Rozwiązanie to poprawi również komfort kierowców, ponieważ na tym obszarze wykonywanych jest wiele manewrów: parkowanie, zjazdy do posesji, zatrzymywanie i włączanie się do ruchu.
Zmiany organizacji ruchu dotyczą ulic: Działyńskich, Kantaka, Kościuszki, Nowowiejskiego, placu Wolności, 27 Grudnia, gdzie wyznaczone zostały kontrapasy dla ruchu rowerowego. Wprowadzenie strefy 30 wymagało również przebudowy skrzyżowań z sygnalizacją świetlną: Kościuszki ? Libelta, Kościuszki ? Fredry, 27 Grudnia ? 3 Maja ? plac Wolności ? Ratajczaka, Aleje Marcinkowskiego ? plac Wolności. Ważną zmianą jest także wprowadzenie na zdecydowanej większości skrzyżowań zasady równorzędności przejazdu, co oznacza, że pierwszeństwo będzie miał na nich pojazd nadjeżdżający z prawej strony.

Strefa 30 ? korzyści
? większe bezpieczeństwo pieszych w obszarze uspokojonego ruchu
? ułatwienia dla rowerzystów dzięki wprowadzeniu kontrapasów dla ruchu rowerowego
? zmniejszenie poziomu hałasu
? poprawa funkcjonalności infrastruktury miejskiej (wyniesione skrzyżowania, przejścia dla pieszych, nowe elementy małej architektury i zieleni miejskiej, w tym ławki i miejsca odpoczynkowe; modernizacja przystanku tramwajowego na ulicy Fredry)
? zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dzięki ograniczeniu dopuszczalnej prędkości oraz wprowadzenie elementów zagospodarowania ulic wymuszających respektowanie zasad obowiązujących w strefie
Wprowadzenie strefy 30 to nie tylko zmiany w organizacji ruchu. To również element rewitalizacji ulic, tak aby centrum Poznania było bezpieczniejsze, ładniejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom i gościom.

KONTRAPASY
ROWEREM PO POZNANIU


Czy wiesz, że pierwszy kontrapas w Polsce powstał prawie 20 lat temu w Poznaniu na ulicy Wronieckiej?

Kontrapasy ? jak z nich korzystać?

Kontrapasy to wydzielone pasy dla rowerów na ulicach jednokierunkowych, którymi cykliści mogą jechać w kierunku przeciwnym do obowiązującego inne pojazdy. W Poznaniu najwięcej kontrapasów znajduje się na Jeżycach oraz w centrum ? w tzw. strefie uspokojonego ruchu (strefa 30). Kontrapasy przyczyniają się do usprawnienia ruchu rowerowego.

Oznakowanie
Kontrapasy są pasami wydzielonymi na jezdni linią ciągłą lub przerywaną, oznakowanymi symbolami roweru (znak P-23) wskazującymi kierunek ruchu rowerowego. Dodatkowo na kontrapasie często umieszcza się strzałki, aby jednoznacznie wskazać jedyny dopuszczalny kierunek poruszania się rowerzystów. Na ulicy jednokierunkowej z kontrapasem, pod znakiem o zakazie wjazdu (B-2) i o ulicy jednokierunkowej (D-3), umieszczone są tabliczki z symbolem roweru i opisem ?Nie dotyczy? (T-22).
Mapa kontrapasów w ścisłym centrum Poznania oraz więcej informacji o ruchu rowerowym znajduje się na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w przewodniku ?Rowerem po Poznaniu?

Warto wiedzieć:
? jazda kontrapasem możliwa jest WYŁĄCZNIE w jednym kierunku ? przeciwnym do kierunku jazdy innych pojazdów
? na ulicy z wyznaczonym kontrapasem rowerzyści, którzy poruszają się zgodnie z kierunkiem jazdy innych pojazdów, zobowiązani są do jazdy poza kontrapasem
? kontrapas nie jest parkingiem ? w jego obrębie obowiązuje zakaz parkowania
? kontrapas nie jest chodnikiem ? jest przeznaczony wyłącznie dla ruchu rowerowego ?pod prąd?


foto ZDM
Zobacz więcej:
» ROWEREM PO POZNANIU
» Materiały informacyjne
» Wiadomości z Magistratu
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej